Connect with us

Aktualności

To już pewne! Targi DREMA odbędą się we wrześniu

Targi DREMA 2020

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

/ Odsłon: 2 047
Kurier Drzewny
Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów DREMA. Fot. Grupa MTP

Sytuacja wywołana pandemią wirusa wywołuje wiele pytań odnośnie zaplanowanych wydarzeń branżowych, w tym najważniejszych targów przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce. O to, czy odbędzie się oraz jak będzie wyglądała nadchodząca edycja DREMY, zapytaliśmy Andrzeja Półrolniczaka, dyrektora wydarzenia.

 

DREMA

Alicja Bagnucka: Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest trudna dla całej gospodarki – zarówno dla firm przemysłu drzewnego, ich odbiorców, jak też Państwa – organizatorów. Termin targów DREMA zbliża się dużymi krokami, do wydarzenia pozostało mniej niż cztery miesiące. Wystawcy oraz odwiedzający zastanawiają się, czy wydarzenie się odbędzie. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?
Andrzej Półrolniczak: Jesteśmy integralną częścią bardzo ważnej gałęzi gospodarki, jaką stanowi cały sektor drzewno-meblarski, obejmujący przemysły: drzewny, meblarski, maszyn, narzędzi i komponentów dla tych branż. DREMA, ze swoją czterdziestoletnią tradycją, od lat była miejscem spotkań całego przemysłu, nie tylko polskiego, ale też międzynarodowego. To właśnie w Poznaniu mogliśmy obserwować zmiany, jakie zachodzą w tej branży, ale też podejmować dyskusje i prezentować rozwiązania, które kreują przyszłość. W ostatnich miesiącach wszyscy odczuwamy skutki pandemii i jej wpływ na gospodarkę. Jest to dla nas bardzo trudny okres, wymagający podejmowania wyzwań, których wcześniej nikt z nas nie doświadczył. Ceny surowca, koszty wynagrodzeń i rosnące ceny energii to tylko niektóre z wyzwań, z którymi zmagał się cały sektor przed epidemią. Dzisiaj te czynniki nabierają jeszcze większego znaczenia w obliczu kryzysu, który dotknął gospodarkę. Uruchomione programy pomocowe, w tym dofinansowanie z PFR, mogą złagodzić skutki kryzysu oraz wpływać na podejmowanie decyzji o zakupie nowych technologii i maszyn, by obniżyć koszty produkcji. Z pewnością oszczędności uzyskane poprzez automatyzację i mechanizację procesów technologicznych będą tematem przewodnim najbliższej edycji targów.
Dzisiaj obserwujemy dalsze znoszenie wprowadzonych obostrzeń. Otwierane są hotele, restauracje, centra handlowe, zakłady usługowe, a od 6 czerwca również targi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja organizacja targów jest dopuszczona pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4m2 powierzchni. Podobne działania możemy obserwować w innych państwach Unii Europejskiej. Dla przykładu, pełne przywrócenie imprez masowych na rynku niemieckim planowane jest na wrzesień. Dokładnie monitorujemy działania w branży i pracujemy nad wdrożeniem najlepszych rozwiązań, które zapewnią odwiedzającym zarówno całkowite bezpieczeństwo, jak i komfort psychiczny.

Alicja Bagnucka: Kiedy możemy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia, że termin targowy nie ulega zmianie lub kiedy nastąpi decyzja o jego przeniesieniu?
Andrzej Półrolniczak: Na 29 maja 2020 roku, uwzględniając aktualną sytuację, nie przewidujemy zmiany terminu targów DREMA.

Alicja Bagnucka: Czy organizacja DREMY jest w ogóle możliwa? Ile czasu potrzebują Państwo na przygotowanie wydarzenia? Czy w związku z minionymi zawirowaniami nie jest już za późno?
Andrzej Półrolniczak: Jak wcześniej informowaliśmy, w roku ubiegłym przyjęliśmy nową strategię. Integralną częścią wystawy stały się salony Furnica i SoFab, co pozwoli na kompleksową prezentację rozwiązań dla przemysłu drzewnego i meblarskiego poprzez technologie, maszyny, narzędzia, surowce i komponenty. Kongresy, konferencje, pokazy maszyn na żywo oraz wydarzenia towarzyszące były zawsze silną stroną DREMY. I te obszary działalności będziemy rozwijać. Pod koniec ubiegłego roku zakupiliśmy nowe bazy danych, które pozwolą nam zaprosić na targi więcej klientów zagranicznych. Zgodnie z nowym harmonogramem organizacyjnym, od października ubiegłego roku do końca lutego 2020 roku przeprowadziliśmy działania marketingowo-sprzedażowe, ukierunkowane przede wszystkim na pozyskanie potencjalnych wystawców. Zespół DREMY odbył w tym okresie ponad 300 spotkań z naszymi partnerami. Od targów MEBLE, na których mieliśmy stoisko informacyjne, główne działania prowadzimy na rzecz zaproszenia gości do odwiedzenia stoisk naszych partnerów. Te czynności rozpoczęliśmy od przekazania kart VIP przedstawicielom największych firm meblarskich w Polsce. Dzięki podjętym działaniom większość spraw związanych z organizacją imprezy przeprowadziliśmy przed wybuchem epidemii w Polsce. Obecnie w zaawansowanym stadium znajdują się uzgodnienia z wystawcami dotyczące lokalizacji stoisk.

 

„Przykłady organizacji tegorocznych wystaw BUDMA i MEBLE, kiedy tereny targowe odwiedziły tysiące zwiedzających, potwierdziły naszą zdolność organizacyjną i techniczną do przeprowadzenia takich imprez przy zachowaniu wszystkich zaleceń sanitarnych. Jesteśmy gotowi, aby spełnić procedury, które wprowadzą władze.”

Alicja Bagnucka: Jeśli targi planowane są bez zmian – na wrzesień – czy są Państwo przygotowani na zorganizowanie ich zgodnie ze wszelkimi nowymi wytycznymi, np. dotyczącymi dezynfekcji lub dystansu?
Andrzej Półrolniczak: Zarząd Grupy MTP z najwyższą powagą podchodzi do sytuacji związanej z zachorowaniami w Polsce i na świecie spowodowanymi koronawirusem. Dlatego mając na względzie bezpieczeństwo naszych wystawców, zwiedzających i pracowników, a także w ślad za wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zalecanymi przez instytucje państwowe procedurami, działania w tym zakresie zostały podjęte już w styczniu tego roku, przed targami BUDMA.

Alicja Bagnucka: Czy jest realne zorganizowanie bezpiecznych targów? Czy jeśli będzie to konieczne, będą Państwo przeprowadzać np. pomiary temperatur? Czy jest to technicznie możliwe przy takiej liczbie gości targowych?
Andrzej Półrolniczak: Przykłady organizacji tegorocznych wystaw BUDMA i MEBLE, kiedy tereny targowe odwiedziły tysiące zwiedzających, potwierdziły naszą zdolność organizacyjną i techniczną do przeprowadzenia takich imprez przy zachowaniu wszystkich zaleceń sanitarnych. Jesteśmy gotowi, aby spełnić procedury, które wprowadzą władze sanitarne.

Alicja Bagnucka: Jakie zmiany może przynieść DREMA w zakresie formuły, np. rejestracji czy liczby zwiedzających?
Andrzej Półrolniczak: Od kilku lat, również poprzez kształtowanie polityki cenowej, preferujemy rejestracje zwiedzających w formie zgłoszeń online. Procedura zgłoszeń wystawców odbywa się poprzez naszą platformę internetową – Strefę Wystawców; tak działa też nasza bileteria. W tym zakresie jesteśmy przygotowani na całościowe przejęcie rejestracji wystawców i zwiedzających w formule internetowej. Natomiast dalsze przygotowania uzależnione będą od kolejnych zaleceń instytucji państwowych.

Alicja Bagnucka: Czy zamknięcie granic i obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych będą miały wpływ na zwiedzających i wystawców z zagranicy? Czy mówimy o DREMIE na poziomie krajowym, czy jednak międzynarodowym?
Andrzej Półrolniczak: W czerwcu przewidywane są dalsze działania państw europejskich w kierunku otwarcia granic, co z pewnością pozwoli na przyjazd na targi gości zagranicznych. Natomiast skutki epidemii, zwłaszcza w wymiarze makroekonomicznym, przez dłuższy czas będą miały wpływ na gospodarkę europejską i polską. A to z pewnością będzie oddziaływało na imprezy targowe, zwłaszcza te organizowane w drugim półroczu. Epidemia spowodowała kryzys gospodarczy w wymiarze ogólnoświatowym, w różny sposób zdestabilizowała poszczególne rynki. Z jednej strony jest to bardzo bolesne doświadczenie dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie szansa na wejście na nowe rynki. Aby to zrobić, firmy potrzebują kontaktów oraz dotarcia z informacją do nowych odbiorców, a w tym, bez wątpienia i na ogromną skalę, pomagają targi.

Alicja Bagnucka: Czy, Państwa zdaniem, w związku z trudną sytuacją firm, zwolnieniami i brakiem funduszy, targi stracą w tym roku wielu wystawców i odwiedzających? Czy szykują Państwo jakąś pomoc/ulgi dla tych pierwszych, aby wydarzenie, mimo trudnej sytuacji na rynku, miało swoją moc?
Andrzej Półrolniczak: Jeżeli popatrzymy na wyniki przemysłu meblarskiego w ostatnich dwóch miesiącach oraz prognozy do końca tego roku, musimy stwierdzić, że sytuacja ekonomiczno-finansowa większości firm uległa znacznemu pogorszeniu. W wielu z nich wdrożono programy restrukturyzacyjne, głównie dotyczące obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Programy te z pewnością obejmą redukcję nakładów na inwestycje, ograniczenie działań promocyjnych oraz ograniczenia zatrudnienia. Z drugiej strony, programy oszczędności kosztów można realizować poprzez nowe inwestycje, procesy automatyzacji i mechanizacji. Takich rozwiązań firmy będą poszukiwać, mam nadzieję, na targach. Dużym wsparciem dla nich będą wdrożone programy tarcz antykryzysowych oraz dofinansowanie z PFR, których wysokość uzależniona jest od stopnia spadku przychodów. My również w tym roku podchodzimy do naszej oferty w sposób bardzo elastyczny, dostosowując warunki uczestnictwa indywidulanie do każdej firmy. W roku ubiegłym termin preferencyjnych cen upływał 7 czerwca, w tym 29 maja. Po tym terminie wstępnie dowiemy się się, ilu wystawców zrezygnowało z udziału w wystawie na tym etapie realizacji projektu. Ostatecznie będziemy mogli to określić dopiero we wrześniu, dlatego że część firm zadeklarowała podjęcie finalnej decyzji o udziale w targach w miesiącach letnich.

Alicja Bagnucka: Jak Grupa MTP radzi sobie finansowo i organizacyjnie w tej trudnej sytuacji, kiedy przemysł eventowy został zawieszony?
Andrzej Półrolniczak: Jest to bardzo trudny okres dla branży targowej. Imprezy, które planowaliśmy od marca do czerwca, w większości przypadków zostały przeniesione na inne terminy. Grupa MTP to nie tylko targi, ale też działalność kongresowa, gastronomiczna i doradcza. Pomimo obostrzeń w działalności gastronomicznej, nasze restauracje GARDENcity funkcjonowały bez przerwy, oferując dania na wynos i z dowozem. Uruchomiliśmy nowoczesne studio nagraniowe VirtualEvents i ofertę organizacji konferencji online. Stworzyliśmy platformę internetową www.buypoland.pl, ukierunkowaną na promocję polskich firm za zagranicą. Swoją działalność rozpoczęła agencja marketingu internetowego R360, a przez City Marketing rozwijaliśmy naszą działalność outdoorową. Jesteśmy zaangażowani w budowę pawilonu na Expo 2021 w Dubaju. W Grupie MTP cały czas dużo się dzieje. Za dobrze zorganizowanymi eventami stoi doskonała organizacja pracy, w każdych warunkach. Choć w większości przyjęliśmy system pracy zdalnej, nie zwolniliśmy ani na moment.

Alicja Bagnucka: Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na targach.

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta.

Czytaj dalej
Reklama
KLIKNIJ aby skomentować

Popularne