Connect with us

Aktualności

To już pewne! Targi DREMA odbędą się we wrześniu

Targi DREMA 2020

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny
Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów DREMA. Fot. Grupa MTP

Sytuacja wywołana pandemią wirusa wywołuje wiele pytań odnośnie zaplanowanych wydarzeń branżowych, w tym najważniejszych targów przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce. O to, czy odbędzie się oraz jak będzie wyglądała nadchodząca edycja DREMY, zapytaliśmy Andrzeja Półrolniczaka, dyrektora wydarzenia.

 

DREMA

Alicja Bagnucka: Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest trudna dla całej gospodarki – zarówno dla firm przemysłu drzewnego, ich odbiorców, jak też Państwa – organizatorów. Termin targów DREMA zbliża się dużymi krokami, do wydarzenia pozostało mniej niż cztery miesiące. Wystawcy oraz odwiedzający zastanawiają się, czy wydarzenie się odbędzie. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?
Andrzej Półrolniczak: Jesteśmy integralną częścią bardzo ważnej gałęzi gospodarki, jaką stanowi cały sektor drzewno-meblarski, obejmujący przemysły: drzewny, meblarski, maszyn, narzędzi i komponentów dla tych branż. DREMA, ze swoją czterdziestoletnią tradycją, od lat była miejscem spotkań całego przemysłu, nie tylko polskiego, ale też międzynarodowego. To właśnie w Poznaniu mogliśmy obserwować zmiany, jakie zachodzą w tej branży, ale też podejmować dyskusje i prezentować rozwiązania, które kreują przyszłość. W ostatnich miesiącach wszyscy odczuwamy skutki pandemii i jej wpływ na gospodarkę. Jest to dla nas bardzo trudny okres, wymagający podejmowania wyzwań, których wcześniej nikt z nas nie doświadczył. Ceny surowca, koszty wynagrodzeń i rosnące ceny energii to tylko niektóre z wyzwań, z którymi zmagał się cały sektor przed epidemią. Dzisiaj te czynniki nabierają jeszcze większego znaczenia w obliczu kryzysu, który dotknął gospodarkę. Uruchomione programy pomocowe, w tym dofinansowanie z PFR, mogą złagodzić skutki kryzysu oraz wpływać na podejmowanie decyzji o zakupie nowych technologii i maszyn, by obniżyć koszty produkcji. Z pewnością oszczędności uzyskane poprzez automatyzację i mechanizację procesów technologicznych będą tematem przewodnim najbliższej edycji targów.
Dzisiaj obserwujemy dalsze znoszenie wprowadzonych obostrzeń. Otwierane są hotele, restauracje, centra handlowe, zakłady usługowe, a od 6 czerwca również targi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja organizacja targów jest dopuszczona pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4m2 powierzchni. Podobne działania możemy obserwować w innych państwach Unii Europejskiej. Dla przykładu, pełne przywrócenie imprez masowych na rynku niemieckim planowane jest na wrzesień. Dokładnie monitorujemy działania w branży i pracujemy nad wdrożeniem najlepszych rozwiązań, które zapewnią odwiedzającym zarówno całkowite bezpieczeństwo, jak i komfort psychiczny.

Alicja Bagnucka: Kiedy możemy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia, że termin targowy nie ulega zmianie lub kiedy nastąpi decyzja o jego przeniesieniu?
Andrzej Półrolniczak: Na 29 maja 2020 roku, uwzględniając aktualną sytuację, nie przewidujemy zmiany terminu targów DREMA.

Alicja Bagnucka: Czy organizacja DREMY jest w ogóle możliwa? Ile czasu potrzebują Państwo na przygotowanie wydarzenia? Czy w związku z minionymi zawirowaniami nie jest już za późno?
Andrzej Półrolniczak: Jak wcześniej informowaliśmy, w roku ubiegłym przyjęliśmy nową strategię. Integralną częścią wystawy stały się salony Furnica i SoFab, co pozwoli na kompleksową prezentację rozwiązań dla przemysłu drzewnego i meblarskiego poprzez technologie, maszyny, narzędzia, surowce i komponenty. Kongresy, konferencje, pokazy maszyn na żywo oraz wydarzenia towarzyszące były zawsze silną stroną DREMY. I te obszary działalności będziemy rozwijać. Pod koniec ubiegłego roku zakupiliśmy nowe bazy danych, które pozwolą nam zaprosić na targi więcej klientów zagranicznych. Zgodnie z nowym harmonogramem organizacyjnym, od października ubiegłego roku do końca lutego 2020 roku przeprowadziliśmy działania marketingowo-sprzedażowe, ukierunkowane przede wszystkim na pozyskanie potencjalnych wystawców. Zespół DREMY odbył w tym okresie ponad 300 spotkań z naszymi partnerami. Od targów MEBLE, na których mieliśmy stoisko informacyjne, główne działania prowadzimy na rzecz zaproszenia gości do odwiedzenia stoisk naszych partnerów. Te czynności rozpoczęliśmy od przekazania kart VIP przedstawicielom największych firm meblarskich w Polsce. Dzięki podjętym działaniom większość spraw związanych z organizacją imprezy przeprowadziliśmy przed wybuchem epidemii w Polsce. Obecnie w zaawansowanym stadium znajdują się uzgodnienia z wystawcami dotyczące lokalizacji stoisk.

 

„Przykłady organizacji tegorocznych wystaw BUDMA i MEBLE, kiedy tereny targowe odwiedziły tysiące zwiedzających, potwierdziły naszą zdolność organizacyjną i techniczną do przeprowadzenia takich imprez przy zachowaniu wszystkich zaleceń sanitarnych. Jesteśmy gotowi, aby spełnić procedury, które wprowadzą władze.”

Alicja Bagnucka: Jeśli targi planowane są bez zmian – na wrzesień – czy są Państwo przygotowani na zorganizowanie ich zgodnie ze wszelkimi nowymi wytycznymi, np. dotyczącymi dezynfekcji lub dystansu?
Andrzej Półrolniczak: Zarząd Grupy MTP z najwyższą powagą podchodzi do sytuacji związanej z zachorowaniami w Polsce i na świecie spowodowanymi koronawirusem. Dlatego mając na względzie bezpieczeństwo naszych wystawców, zwiedzających i pracowników, a także w ślad za wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zalecanymi przez instytucje państwowe procedurami, działania w tym zakresie zostały podjęte już w styczniu tego roku, przed targami BUDMA.

Alicja Bagnucka: Czy jest realne zorganizowanie bezpiecznych targów? Czy jeśli będzie to konieczne, będą Państwo przeprowadzać np. pomiary temperatur? Czy jest to technicznie możliwe przy takiej liczbie gości targowych?
Andrzej Półrolniczak: Przykłady organizacji tegorocznych wystaw BUDMA i MEBLE, kiedy tereny targowe odwiedziły tysiące zwiedzających, potwierdziły naszą zdolność organizacyjną i techniczną do przeprowadzenia takich imprez przy zachowaniu wszystkich zaleceń sanitarnych. Jesteśmy gotowi, aby spełnić procedury, które wprowadzą władze sanitarne.

Alicja Bagnucka: Jakie zmiany może przynieść DREMA w zakresie formuły, np. rejestracji czy liczby zwiedzających?
Andrzej Półrolniczak: Od kilku lat, również poprzez kształtowanie polityki cenowej, preferujemy rejestracje zwiedzających w formie zgłoszeń online. Procedura zgłoszeń wystawców odbywa się poprzez naszą platformę internetową – Strefę Wystawców; tak działa też nasza bileteria. W tym zakresie jesteśmy przygotowani na całościowe przejęcie rejestracji wystawców i zwiedzających w formule internetowej. Natomiast dalsze przygotowania uzależnione będą od kolejnych zaleceń instytucji państwowych.

Alicja Bagnucka: Czy zamknięcie granic i obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych będą miały wpływ na zwiedzających i wystawców z zagranicy? Czy mówimy o DREMIE na poziomie krajowym, czy jednak międzynarodowym?
Andrzej Półrolniczak: W czerwcu przewidywane są dalsze działania państw europejskich w kierunku otwarcia granic, co z pewnością pozwoli na przyjazd na targi gości zagranicznych. Natomiast skutki epidemii, zwłaszcza w wymiarze makroekonomicznym, przez dłuższy czas będą miały wpływ na gospodarkę europejską i polską. A to z pewnością będzie oddziaływało na imprezy targowe, zwłaszcza te organizowane w drugim półroczu. Epidemia spowodowała kryzys gospodarczy w wymiarze ogólnoświatowym, w różny sposób zdestabilizowała poszczególne rynki. Z jednej strony jest to bardzo bolesne doświadczenie dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie szansa na wejście na nowe rynki. Aby to zrobić, firmy potrzebują kontaktów oraz dotarcia z informacją do nowych odbiorców, a w tym, bez wątpienia i na ogromną skalę, pomagają targi.

Alicja Bagnucka: Czy, Państwa zdaniem, w związku z trudną sytuacją firm, zwolnieniami i brakiem funduszy, targi stracą w tym roku wielu wystawców i odwiedzających? Czy szykują Państwo jakąś pomoc/ulgi dla tych pierwszych, aby wydarzenie, mimo trudnej sytuacji na rynku, miało swoją moc?
Andrzej Półrolniczak: Jeżeli popatrzymy na wyniki przemysłu meblarskiego w ostatnich dwóch miesiącach oraz prognozy do końca tego roku, musimy stwierdzić, że sytuacja ekonomiczno-finansowa większości firm uległa znacznemu pogorszeniu. W wielu z nich wdrożono programy restrukturyzacyjne, głównie dotyczące obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Programy te z pewnością obejmą redukcję nakładów na inwestycje, ograniczenie działań promocyjnych oraz ograniczenia zatrudnienia. Z drugiej strony, programy oszczędności kosztów można realizować poprzez nowe inwestycje, procesy automatyzacji i mechanizacji. Takich rozwiązań firmy będą poszukiwać, mam nadzieję, na targach. Dużym wsparciem dla nich będą wdrożone programy tarcz antykryzysowych oraz dofinansowanie z PFR, których wysokość uzależniona jest od stopnia spadku przychodów. My również w tym roku podchodzimy do naszej oferty w sposób bardzo elastyczny, dostosowując warunki uczestnictwa indywidulanie do każdej firmy. W roku ubiegłym termin preferencyjnych cen upływał 7 czerwca, w tym 29 maja. Po tym terminie wstępnie dowiemy się się, ilu wystawców zrezygnowało z udziału w wystawie na tym etapie realizacji projektu. Ostatecznie będziemy mogli to określić dopiero we wrześniu, dlatego że część firm zadeklarowała podjęcie finalnej decyzji o udziale w targach w miesiącach letnich.

Alicja Bagnucka: Jak Grupa MTP radzi sobie finansowo i organizacyjnie w tej trudnej sytuacji, kiedy przemysł eventowy został zawieszony?
Andrzej Półrolniczak: Jest to bardzo trudny okres dla branży targowej. Imprezy, które planowaliśmy od marca do czerwca, w większości przypadków zostały przeniesione na inne terminy. Grupa MTP to nie tylko targi, ale też działalność kongresowa, gastronomiczna i doradcza. Pomimo obostrzeń w działalności gastronomicznej, nasze restauracje GARDENcity funkcjonowały bez przerwy, oferując dania na wynos i z dowozem. Uruchomiliśmy nowoczesne studio nagraniowe VirtualEvents i ofertę organizacji konferencji online. Stworzyliśmy platformę internetową www.buypoland.pl, ukierunkowaną na promocję polskich firm za zagranicą. Swoją działalność rozpoczęła agencja marketingu internetowego R360, a przez City Marketing rozwijaliśmy naszą działalność outdoorową. Jesteśmy zaangażowani w budowę pawilonu na Expo 2021 w Dubaju. W Grupie MTP cały czas dużo się dzieje. Za dobrze zorganizowanymi eventami stoi doskonała organizacja pracy, w każdych warunkach. Choć w większości przyjęliśmy system pracy zdalnej, nie zwolniliśmy ani na moment.

Alicja Bagnucka: Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na targach.

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Komentarze

Aktualności

Kolejny Kongres Biomasy odbędzie się 29 września

Zbliża się ważne wydarzenie

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny
Podczas koferencji zostaną poruszone najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z rynkiem biomasy. Fot. Magazyn Biomasa

Mniej prelekcji, więcej rozmów o biznesie – to myśl przewodnia tegorocznego Kongresu Biomasy, który odbędzie się 29 września 2020 r. w Hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej. Podczas spotkania kupców i dostawców każdy uczestnik otrzyma ogromną porcję nowych kontaktów biznesowych i fachowej, branżowej wiedzy.

 

Poza polskimi uczestnikami rynku biomasowego, udział w spotkaniu już potwierdzili goście m.in. z: Litwy (Baltpool), Danii (CM Biomass – Copenhagen Merchants Group) oraz Białorusi (Bellesexport, Białoruska Uniwersalna Giełda Towarowa).

 

Formuła B2B

Konkretny wymiar biznesowy zapewni unikalna formuła B2B, dzięki której każdy uczestnik konferencji będzie mógł spotkać się z przedstawicielami wybranych firm. Podczas konferencji zostanie zorganizowany networking, czyli seria krótkich spotkań, tzw. speed – dating, które pozwolą na bezpośrednie rozmowy z wybranymi przedsiębiorstwami.
 
Kongres Biomasy 2020 to wydarzenie adresowane np. do:
– krajowych producentów i przetwórców biomasy,
– kupców biomasy z ciepłowni oraz grup energetycznych,
– zakładów przetwarzających drewno,
– przedsiębiorstw zainteresowanych kogeneracją biomasową.
– przemysłu celulozowo-papierniczego.
 
Wśród poruszanych w tym roku zagadnień znajdą się m.in.:
– jak kupić biomasę z Litwy, Białorusi i Ukrainy,
– modele sprzedaży biomasy do krajów zachodnich,
– prezentacja firm i organizacji biorących udział w kongresie,
– krajowy rynek – perspektywy rozwoju na 2020 rok,
– ciepłownictwo czy energetyka zawodowa – gdzie jest miejsce polskiej biomasy?
– plantacje energetyczne – ile na niej zarobisz?
– warsztaty branżowe z dokumentacji pochodzenia biomasy.
 
Kontakt w sprawie rezerwacji:
Maciej Roik, tel. 507 786 173,
e-mail: maciej.roik@magazynbiomasa.pl

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Aktualności

150 wydanie Kuriera Drzewnego

Już 150 wydań z poradami i inspiracjami dla profesjonalistów!

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny

Już 150 wydań z poradami i inspiracjami dla profesjonalistów!

 

Przy okazji DREMY 2020 obchodzimy jubileusz magazynu „Kurier Drzewny”. W trakcie tegorocznych targów za darmo udostępniamy zwiedzającym 150. wydanie naszego pisma, które, jak zawsze, zaprezentuje najciekawsze rozwiązania technologiczne oraz produktowe zarówno dla branży leśnej, obróbki drewna, jaki i produkcji mebli. Nie zabraknie też aktualności, relacji i zapowiedzi wydarzeń oraz ważnych informacji.

 

Wiedza dla sektora drzewno-meblarskiego

Wydawany od 2008 roku magazyn branżowy „Kurier Drzewny” to profesjonalne medium b2b. Powstał on z potrzeby rozpowszechniania informacji o najnowszych oraz ciekawych i wydajnych technologiach, a także komponentach dla przemysłów: drzewno-meblarskiego i leśnego.
Nasze pismo wspiera biznes małych, średnich i dużych przedsiębiorców, pomagając im w decyzjach inwestycyjnych oraz będąc źródłem wiedzy i inspiracji.

 

Wersja on-line za darmo na naszej stronie

Na naszej odświeżonej stronie internetowej www.kurierdrzewny.eu można zapoznać się z wybranymi artykułami oraz przeczytać w całości poprzednie wydania „Kuriera Drzewnego”, które zawsze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Opłacalne technologie

Obecne na rynku już od 12 lat pismo to przede wszystkim źródło technicznej wiedzy. Każdego miesiąca na jego łamach prezentowane są różnorodne narzędzia, urządzenia oraz linie technologiczne, które pomogą unowocześnić zakłady i rozwiązać problemy produkcyjne. Innowacyjne oraz niezawodne maszyny umożliwią przeprowadzenie trafnych inwestycji, które pozwolą zmniejszyć koszty i jednocześnie zwiększyć zyski.

 

Trendy oraz nowości

Każdego miesiąca dokonujemy wyboru najciekawszych tematów, zaawansowanych technicznie maszyn i funkcjonalnych akcesoriów, które prezentujemy na łamach gazety. Bacznie obserwujemy rynek, rozmawiamy z reprezentantami branży oraz słuchamy odbiorców naszego miesięcznika, aby tematy poruszane na jego stronach dostosowane były do aktualnych potrzeb branży. Co roku odwiedzamy najważniejsze targi w Polsce i za granicą, a także różnorodne wydarzenia branżowe. Współpracujemy również z wieloma firmami, stawiając sobie za cel informowanie Czytelników o nowościach, rozwiązaniach ekologicznych, zgodnych z ideą Przemysłu 4.0, optymalizujących pracę i pozwalających zminimalizować powstanie odpadu.

 

Wizyty w zakładach

Na łamach naszego pisma prezentujemy też reportaże z zakładów drzewnych oraz meblarskich. Publikujemy wiele opisów oraz dokładnych zdjęć, obrazujących pracę maszyn i technologii. Porady użytkowników urządzeń to niezwykle cenione podpowiedzi dla osób, które chcą jak najwięcej dowiedzieć się przed zakupem nowego urządzenia do swojego zakładu.

 

Od zarządzania po IT

Eksperci, z którymi rozmawiamy, dzielą się z naszymi Czytelnikami wiedzą z zakresu poprawy procesów produkcyjnych, zarządzania i marketingu w zakładzie, inwestowania w technologie IT, finansowania inwestycji, jak też rozwiązywania problemów kadrowych.

 

Wiadomości i gospodarka

Nieodłączną częścią magazynu są także wiadomości z rynku, relacje z targów, seminariów oraz innych wydarzeń. Informujemy o zmieniających się przepisach, nowych zakładach, kondycji branży oraz dostępnych raportach na jej temat. W każdym numerze zamieszczamy również kalendarium oraz zapowiedzi najciekawszych imprez sektora drzewnego.

 

Dla meblarstwa

W każdym wydaniu znajdą Państwo także dział „Przemysł Meblarski”, w którym przyglądamy się rozwiązaniom kierowanym w szczególności dla przedsiębiorców związanych z produkcją mebli. Prezentujemy tutaj interesujące komponenty, specjalistyczne narzędzia, inspiracje i design, a nawet dedykowane branży meblarskiej oprogramowanie.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami przez te wszystkie lata i zachęcamy do dalszej współpracy!

Jubileuszowe wydanie „Kuriera Drzewnego” dostępne jest za darmo na specjalnych stoiskach prasowych w trakcie targów DREMA 2020.

kurier Drzewny

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Aktualności

Wirtualna prezentacja maszyn Wood-Mizer LIVE

Firma Wood-Mizer obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności na terenie Europy

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Wirtualna prezentacja maszyn Wood-Mizer LIVE
Firma Wood-Mizer obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności na terenie Europy

Firma Wood-Mizer obchodzi w tym roku 30-lecie swojej działalności na terenie Europy. Globalny charakter marki sprawił, że od początku swej działalności firma wyprodukowała ponad 80 000 traków oraz wiele innych urządzeń dla przemysłu tartacznego. Dzięki innowacyjności oferowanych produktów wielu klientów Wood-Mizer może nieustannie rozwijać swoje przedsiębiorstwa oraz zamiłowanie do pracy w drewnie.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo klientów firma zrezygnowała z organizacji corocznych Dni Otwartych, które odbywały się tradycyjnie w głównej siedzibie w Kole. Aby na bieżąco informować klientów o dostępnych produktach oraz ich modyfikacjach firma postanowiła wykorzystać nowoczesne środki multimedialne i zorganizować prezentację online Wood-Mizer LIVE.

Będzie to pierwsza tego typu prezentacja w branży tartacznej w Polsce, dostępna bezpłatnie na oficjalnym kanale Wood-Mizer znajdującym się na platformie YouTube. Wydarzenie to zostanie podzielone na bloki tematyczne, które umożliwią przedstawienie oferty skierowanej do doświadczonych zakładów oraz osób, które rozpoczynają swoją przygodę z obróbką drewna.
Prezentacje Wood-Mizer LIVE będą odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nowości– LT15MOBILE, LT40WIDE, LX250, SlabMizer MB200, HR250
17 września o godzinie 10.00

Maszyny przemysłowe – WB2000, MR200 TITAN
24 września o godzinie 10.00

Strugarko-frezarki – MP360, MP260, MP180, MP160
1 października o godzinie 10.00

Poznaj – LT70WIDEHEAVY DUTY
8 października o godzinie 10.00

Dla wszystkich klientów biorących udział w tym wydarzeniu Wood-Mizer przygotował specjalną ofertę promocyjną dotyczącą traków taśmowych, strugarko-frezarek, obrzynarek, części zamiennych, brzeszczotów oraz ostrzarek i rozwieraków. Dla osób zainteresowanych zakupem maszyn przygotowana będzie atrakcyjna forma leasingu.

 

Nowości w ofercie Wood-Mizer

Kurier Drzewny

Frezarko-szlifierka SlabMizer MB200

Odpowiadając na oczekiwania klientów Wood-Mizer nieustannie rozwija gamę oferowanych produktów. Podczas pierwszego bloku prezentacji przedstawiona zostanie nowa odsłona trakaLT15 w wersji MOBILE, który będzie dostępny z zestawem podwozia i homologacją drogową. Kolejną nowością będzie modyfikacja zastosowana w dobrze znanym traku LT40, który wyposażony został w szerszą niż standardowa głowicę w wersji WIDE. Tartacznicy przecierający masywne kłody zobaczą w akcji trak LX250. Nowy model rodziny LX umożliwia cięcie bardzo szerokich desek, kantówek oraz slabów, które podczas prezentacji trafią na maszynę Slab Mizer MB200, frezarko-szlifierkę idealnie nadającą się do strugania blatów wykorzystywanych w produkcji popularnych obecnie stołów z litego drewna. Osoby zainteresowane produkcją tarcicy wykorzystywanej do produkcji palet będą mogły zobaczyć dwugłowicową rozrzynarkę poziomą HR250. Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzących nowości w ofercie Wood-Mizer zostaną omówione podczas trwania transmisji.

 

Maszyny przemysłowe

Kurier Drzewny

Wielopiła MR200 TITAN

Podczas transmisji poświęconej maszynom przemysłowym Wood-Mizer zaprezentuje wysokowydajny trak WB2000. Maszyna ta zostanie zestawiona w linii obróbki kłód, wraz z nową wielopiłą MR200 TITAN. Osoby oglądające drugi blok prezentacji Wood-Mizer LIVE będą mogły zobaczyć jak zastosowanie przemysłowych maszyn do produkcji tarcicy pozwala zaoszczędzić czas i znacznie zredukować nakład potrzebnej pracy.

 

Strugarko-frezarki

Kurier Drzewny

Multi-strugarka MP180

Kolejna prezentacja produktów firmy Wood-Mizer skupi się na maszynach do końcowej obróbki drewna. W tym bloku tematycznym zaprezentowane zostaną strugarko-frezarki MP360 oraz MP260, które umożliwiają czterostronną obróbkę materiału w jednym przejściu. Stolarze i pasjonaci drewna zapoznają się z pracą multi-strugarki MP180, strugającej, wyrównującej i profilującej drewno bez konieczności przezbrajania maszyny. Eksperci firmy Wood-Mizer przedstawią również prostą i kompaktową strugarko-grubościówkę MP160.

 

Poznaj LT70WIDE HEAVY DUTY

Kurier Drzewny

Trak taśmowy LT70WIDE HEAVY DUTY

Ostatni blok prezentacji Wood-Mizer LIVE skupi się na traku LT70WIDE HEAVY DUTY, który zaprojektowany został w taki sposób, aby sprostać wymaganiom nowoczesnych zakładów przerobu drewna o dużej skali produkcji. Elementem wyróżniającym tą maszynę jest zastosowanie wytrzymałego, bardziej masywnego niż standardowo dostępne łoże. Trak LT70WIDE HEAVY DUTY zostanie zaprezentowany wraz z rampą załadowczą oraz stołem sortującym, które znacząco zwiększają efektywność przecierania tarcicy.

Jak dołączyć do prezentacji

Aby wziąć w niej udział wystarczy wejść na oficjalną stronę woodmizer.pl/live gdzie dostępny będzie link do transmisji lub oficjalny kanał Wood-Mizer znajdujący się na stronie youtube.com/woodmizer.

Jak uzyskać poradę lub zadać pytanie Ekspertom Wood-Mizer

Aby tego dokonać wystarczy utworzyć nowe konto lub zalogować się na swoim dotychczasowym profilu Google. Pozwala to uzyskać dostęp do czatu znajdującego się pod oknem transmisji LIVE na platformie YouTube. Eksperci Wood-Mizer odpowiedzą na pytania podczas sesji Q&A, która odbędzie się po zakończeniu prezentacji produktów.

Wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji Wood-Mizer LIVE dostępne są na stronie woodmizer.pl/live.

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Aktualności

WOOD-TECH WARSAW EXPO

Aktualizacja: Targi Technologii i Obróbki Drewna WOOD-TECH WARSAW EXPO przesunięte na kwiecień 2021

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny
Zakres targów obejmuje najistotniejsze sektory branż drzewnej i meblarskiej. Fot. Archiwum

Premierowa edycja Targów Technologii i Obróbki Drewna WOOD-TECH, pierwotnie planowana na maj 2020, odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2021 roku.

Opr. (red)

Decyzja o zmianie terminu jest w pełni uzasadniona i oczekiwana przez branże drzewną i meblarską, które skupiają się na walce z konsekwencjami ogólnoświatowej pandemii. Po konsultacjach organizatora z partnerami, wystawcami i profesjonalistami podjęto jedyną możliwą decyzję, pozwalając wszystkim sektorom drzewnym na wykorzystanie dodatkowego czasu w celu stabilizacji sytuacji w firmach i przygotowanie do wiosennej premierowej edycji WOOD TECH w zakresie gwarantującym sukces biznesowy.

Kurier Drzewny

W trakcie targów WOOD-TECH zaprezentowana zostanie aktualna oferta producentów i dystrybutorów urządzeń wykorzystywanych do obróbki drewna oraz produkcji mebli. Fot. Archiwum

Cele wydarzenia to: promocja oferty produktów i usług, pomoc w nawiązaniu relacji handlowych oraz aktywna sprzedaż na skalę międzynarodową. Wystawcy i odwiedzający profesjonaliści oczekują od udziału w targach realizacji założeń sprzedażowych, prezentacji nowości produktowych i technologicznych oraz wsparcia merytorycznego w zakresie najistotniejszych kwestii nurtujących branżę.
Przyszłoroczny termin WOOD TECH spełnia wszystkie warunki ku temu, aby wydarzenie okazało się sukcesem, pozwoliło na międzynarodową ekspansję rodzimym wystawcom oraz stanowiło przegląd trendów rynkowych wyznaczających kierunki rozwoju wszystkich sektorów drzewno-meblarskich.

Kurier Drzewny

W trakcie targów WOOD-TECH zaprezentowana zostanie aktualna oferta producentów i dystrybutorów urządzeń wykorzystywanych do obróbki drewna oraz produkcji mebli. Fot. Archiwum

KURIER DRZEWNY: Jednym z najważniejszych obecnie aspektów targów jest zapewnienie bezpieczeństwa wystawcom i odwiedzającym. Jak wyglądają przygotowania do bezpiecznej organizacji imprezy w tak dużym ośrodku wystawienniczym, jakim jest PTAK Warsaw Expo?
PTAK Warsaw Expo: Wytyczne dla organizatorów targów oraz obiektów wielofunkcyjnych skupiają się na czterech obszarach zawierających wiele obowiązków i zaleceń, które z założenia mają stworzyć bezpieczną przestrzeń pod spotkania biznesowe. W naszym wspólnym interesie, jako organizatora, wystawców, odwiedzających i wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie targów, jest dostosowanie się do niezbędnych wymagań. Zaznaczam, że te wymagania nie są wyolbrzymione i nie wymagają specjalnego wysiłku, szczególnie jeśli chodzi o odwiedzających, dla których wystawa jest takim samym miejscem publicznym jak każde inne, w którym obowiązują aktualne zalecenia GIS. Pomaga nam również olbrzymia przestrzeń hal targowych. PTAK Warsaw Expo dysponuje 143 tys. m2 powierzchni, co pozwala na jednoczesne uczestnictwo w wydarzeniu ponad 35 000 osób dziennie (przy zaleceniu wolnej przestrzeni 4 m2 na osobę). Jako jedyny obiekt w Polsce i Europie Środkowej, możemy zorganizować targi oraz towarzyszące im wydarzenia na taką skalę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa i jednocześnie bez szkody dla jakości wydarzenia. Jesteśmy w pełni przygotowani do pierwszych wydarzeń. W naszym obiekcie odbyły się już egzaminy radcowskie i adwokackie, a wczesną jesienią ruszamy z własnymi wydarzeniami targowymi. Na szczęście mamy nowoczesną infrastrukturę i szereg wymaganych wytycznych jest naszym standardem od wielu sezonów wystawowych. Zmiana terminu targów drzewnych nie wiąże się z obawami o bezpieczeństwo. Wynika to z kondycji branży, która potrzebuje teraz czasu na zniwelowanie negatywnych skutków wielomiesięcznego zastoju gospodarczego.

KURIER DRZEWNY: WOOD-TECH jest wydarzeniem, na które czeka cała branża drzewna. Wiemy, że targi cieszą się dużym zainteresowaniem. Z czego wynika fenomen premiery wydarzenia?
PTAK Warsaw Expo: To prawda, WOOD TECH cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem przedstawicieli wiodących producentów zarówno branży drzewnej, jak i meblarskiej. Zainteresowanie to wynika np. z faktu, że impreza powstaje z inicjatywy samej branży. Jako organizator kilkudziesięciu imprez targowych rocznie, posiadamy w naszym portfolio wydarzenia branżowe o międzynarodowej renomie, skupiające wystawców oferujących produkty, technologie i usługi także dla sektorów rynku drzewnego. Mam na myśli wystawców Warsaw Industry Week – targów przemysłowych oraz Warsaw Home – biznesowych targów wyposażenia wnętrz. Efekt synergii jest na tyle duży, że dużym wsparciem jest zaplecze w postaci wystawców i profesjonalistów, dla których nowy format imprezy, dedykowanej branży drzewnej, jest atrakcyjną destynacją biznesową, gwarantującą kontraktacje i nowe relacje handlowe.
Pomaga nam również to, że znajdujemy się w sercu Polski, zalewie 15 minut od Warszawy, w sąsiedztwie lotniska i głównych dróg krajowych. Centralne miejsce na mapie targów, nieograniczona liczba połączeń komunikacyjnych oraz 15 tys. miejsc parkingowych – budują świadomość dostępności z każdego miejsca z kraju i zagranicy.

KURIER DRZEWNY: Na koniec kilka słów o formule imprezy. Co nas czeka na pierwszych targach drzewnych?
PTAK Warsaw Expo: Zakres targów obejmuje najistotniejsze sektory branż drzewnej i meblarskiej. Zaprezentujemy aktualną ofertę producentów i dystrybutorów urządzeń wykorzystywanych do obróbki drewna oraz produkcji mebli. Poza maszynami, narzędziami i ciężkim sprzętem, obecni będą również przedstawiciele reprezentujący następujące sektory: akcesoria, lakiernictwo i ochrona drewna, okleiny, odzież specjalistyczna, chemia, usługi transportowe oraz rozwiązania informatyczne. Pośród odwiedzających pojawią się właściciele firm budowlanych, projektanci i architekci, leśnicy, a także właściciele tartaków, zakładów meblarskich i stolarskich oraz firm budowlanych. Swoją obecność zapowiedziała liczna grupa producentów stolarki budowlanej, podłóg i schodów, wyposażenia wnętrz, domów drewnianych, zabawek z drewna i architektury ogrodowej, mebli i wielu innych przedstawicieli sektorów związanych z branżą.

WOOD-TECH Expo to połączenie biznesu, czyli prezentacja oferty wystawców, z edukacją i doświadczeniem, których nie brakuje profesjonalistom obecnym na targach. Zależy nam na stworzeniu miejsca, w którym zbierając całą branżę, możliwe będzie podjęcie tematów nurtujących przedstawicieli rynku drzewnego. Jednocześnie dając sposobność znalezienia rozwiązań gotowych do implementacji w ich firmach. Planujemy kreować nie tylko rynek targów drzewnych, ale przede wszystkim wartości dodane, które wpiszemy w każdą kolejną edycję targów.

Kurier Drzewny

PTAK Warsaw Expo dysponuje 143 tys.m2 powierzchni, co pozwala na jednoczesne uczestnictwo w wydarzeniu ponad 35 000 osób dziennie (przy zaleceniu wolnej przestrzeni 4 m2 na osobę). Fot. Archiwum

Chcesz wiedzieć więcej?

zajrzyj na:
www.woodwarsawexpo.com

Czytaj dalej

Popularne w tym miesiącu

Zapisz się do Newslettera!

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).