Connect with us

Aktualności

Sytuacja w firmach branży meblarskiej jest zróżnicowana

Badanie B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny

Branża meblarska wstrzymuje oddech po pierwszym szoku popytowym, czekając na efekty odmrażania gospodarek. Badanie B+R Studio z dnia 21-22 kwietnia 2020.

 
Opr. (red)
 
Pomiędzy badaniami z dnia 8 kwietnia i 22 kwietnia br. zaobserwowano:
– Ocena sytuacji w firmach ustabilizowała się. Badane podmioty dzielą się na 3 porównywalne grupy określające swoją obecną sytuację jako: zła lub krytyczną, ani dobrą ani zła, dobrą;
– Obecnie wykorzystanie mocy produkcyjnych szacuje się u badanych podmiotów na 50% – Postępujące ograniczenia zamówień dotyczą 72% firm, ale 12% badanych wskazało na pojawienie się nowych zamówień.
– Poziom zatrudnienia w maju może być o około 10 000 etatów niższy w porównaniu do marca br.
– Jako główną przyczynę kryzysu badani wskazują brak popytu.

 
W związku z powyższym podtrzymujemy scenariusz sprzed 4 tygodni mówiący o 35% spadku obrotów branży meblarskiej w 2020 roku.
 
Sytuacja w firmach branży meblarskiej jest zróżnicowana. Najtrudniejsza jest wciąż w firmach, które produkcję kierowały do sieci handlowych, których sklepy wciąż są zamknięte. Producenci realizujący produkcję pod zamówienia klientów ostatecznych kończą właśnie wykonywanie zleceń przyjętych jeszcze w marcu i w związku z brakiem nowych zamówień spodziewają się najgorszej sytuacji w maju. Natomiast producenci mebli dla rynku biurowego oczekują pogorszenia sytuacji za 4-6 miesięcy.

 

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Relatywnie lepsze wyniki w zakresie ogólnej kondycji firm mogą wynikać z większego niż w poprzedniej edycji badania udziału firm średnich.

 
„Działamy w strefie B2B, który ma znacznie większą inercję – większych problemów spodziewamy się w drugiej połowie roku, gdy inwestycje i kontrakty zawierane w 2019 będą się stopniowo kończyć.”
 
„Wszyscy jednak obawiają się tego samego, czyli pogorszenia ogólnego popytu w związku z wyższym bezrobociem.”
 
„Nie można dzisiaj dokonywać żadnych prognoz, gdyż klienci nie mają pojęcia jak władze w poszczególnych krajach uregulują sprawy uwolnienia biznesu.”
 

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

W ostatnim badaniu najwięcej firm (40% badanych) wskazało, że wykorzystują swoje moce produkcyjne w zakresie 40-50 procent. Oznacza to poprawę w porównaniu z sytuacją sprzed świąt kiedy po 20% badanych wskazywało przestój oraz pracę w zakresie 20-40% mocy produkcyjnych.

 
„Partnerzy zagraniczni online w większości cały czas pracują i składają zamówienia, a partnerzy offline czekają na możliwość otwierania sklepów.”
 
„Spodziewamy się wznowienia handlu w z końcem kwietnia/początkiem maja u 30% klientów naszej firmy.”

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Na rynku cały czas jest obserwowane ograniczanie napływu zamówień (72% wskazań), ale też pojawiły się pierwsze sygnały (12% wskazań) na temat wzrostu zamówień.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

„Partnerzy zagraniczni zamawiający z realizacją na maj redukują zamówienia w stosunku do kwietnia o około 30%, partnerzy w Polsce podają sprzeczne informacje, jedni realizują zamówienia, inni nie posiadają zamówień, inaczej sprawa wygląda w przypadku fabryk (w większości nie pracują) inaczej w przypadku małych zakładów stolarskich – spadek zamówień o około 30% i brak zmian na najbliższą przyszłość.”

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

W związku ze zróżnicowaniem sytuacji w firmach poziom przychodów względem analogicznego okresu roku poprzedniego też jest różny, ale we wszystkich przypadkach oczekiwany jest spadek obrotów. Mediana wskazań przypada na 55 percentyl. Oczekuje się, że w maju może nastąpić delikatna poprawa dla producentów dostarczających meble do sieci handlowych o ile zostaną otwarte sklepy meblowe. Producenci realizujące zlecenia na meble „pod zamówienie” spodziewają się w tym czasie najgorszego momentu z uwagi na brak zamówień z miesiąca kwietnia. Natomiast dla działających na rynku kontraktowym mocne ograniczenie zamówień jest spodziewane za 4-6 miesięcy, kiedy zakończy się realizacja umów podpisanych przed wybuchem pandemii.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Reakcje na kryzys wywołany pandemią w zakresie polityki zatrudnienia należy obecnie ocenić jako wstrzemięźliwe. Większość firm stara się jeszcze nie podejmować drastycznych cięć licząc na względnie szybkie odbicie. Jednak u 1/3 firm narasta fala zwolnień, kolejna 1/3 zwalnia nie więcej iż 5% załogi, a następna 1/3 stara się utrzymać pełną załogę. Nie mniej w skali całej branży meblarskiej szacuje się, że poziom zatrudnienia w maju względem marca będzie niższy o około 10 000 etatów. Na koniec lutego zatrudnienie w branży meblarskiej w przeliczeniu na etaty wynosiło 167 tyś. osób, a około 35 tyś. stanowili samozatrudnieni, współwłaściciele i pracujący członkowie rodzin.

 
“Mamy nadzieje, że obecny poziom produkcji pozwoli nam na utrzymanie firmy w takiej postaci, że nie będziemy musieli zmniejszać zatrudnienia oraz że wystarczy środków finansowych na spłatę rat kredytów i opłaty podatkowe. Jeśli sytuacja się nie pogorszy myślę, że przetrwamy ten ciężki czas.”
 
„Z uwagi na to, że współpracujemy tylko z centralą firmy w Belgii, mogę opisać ich stosunek do pandemii i szans na powrót do lepszej sytuacji. Z ich punktu widzenia w drugiej połowie roku nastąpi odbicie i jego charakterystyka można opisać literą „V”.”

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

W ostatnim badaniu pytano również o wartość usług zlecanych na zewnątrz (podwykonawstwo i usługi obce) i tu odnotowano wyraźny spadek zamówień. Mediana wypada na 44 percentyl, co oznacza, że zlecenia zewnętrzne zostały ograniczone o około 66%.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Zdecydowanie lepsze wyniki zaobserwowano dla pytania o portfel zamówień, co przełożyło się na relatywnie lepsze oceny sytuacji w firmach. Nie można jednak uznać, że dysponowanie portfelem zamówień na 1-2 tygodnie to bezpieczna sytuacja.

 
„W maju ruszamy z produkcji, na początku na jedną zmianę … . Nie możemy produkować „w ciemno” na magazyn. Tylko twarde zlecenia będą uruchamiane. Wg informacji od naszych partnerów maj-czerwiec to około 30% tradycyjnego zapotrzebowania. Październik – grudzień w fazie wzrostu to od  40 do maksymalnie 75-80 %. Są to bardzo optymistyczne prognozy.”

 
Zapytano również w jakim stopniu działania podejmowane przez Rząd w zakresie przeciwdziałania kryzysowi odpowiadają potrzebom firm. Uwzględniając nowelizację przepisów o Tarczy Antykryzysowej oraz sytuację firm należy wskazać, że oceny są lepsze niż dwa tygodnie wcześniej, choć zaledwie 3 procent firm ocenia, że pokrywają one oczekiwania „dobrze”.

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Nadal jednak oczekiwane upraszczanie procedur, zwiększenie elastyczności oraz objęcie zwolnieniami z danin publicznych w większym stopniu firm średnich i dużych.

 
„Oczekujemy  większej elastyczność (np. przestój 2 tygodnie w miesiącu).Uwolnienia środków z kont Vat.”
 
„Płatność ZUS – zredukowana na trwałe do 50 % na 3 miesiące, a dalej w zależności od rozwoju sytuacji; rządowe poręczenie kredytów kupieckich  – operatorzy niezależni, poza rządowym KUKE, wycofali się! Gwarancje rządowe na kredyt obrotowy.”
 
„Pokrycie ZUS w 100%.”
 
„Szybsze otwieranie sklepów meblowych (niezależnie od powierzchni), oczywiście przy zachowaniu odpowiednich rygorów higieny.”
 
„Uproszczenie! Chciałbym zajmować się prowadzeniem firmy, a nie studiowaniem setek stron dokumentów.”
 
„Szybkość i elastyczność, możliwość korekt wniosków, a nie ich odrzucania!”
 
„Wprowadzenie rozwiązania „Kurzarbeitgeld“ byłaby rozwiązaniem łagodzącym skutki kryzysu dla pracowników i umożliwiła częściowe zachowanie pracowników/knowhow dla pracodawcy.”
 
„Wspieranie popytu na meble i usługi stolarskie wśród konsumentów.”
 
„Zmiana warunków korzystania z niektórych rodzajów dofinansowania, poza oceną spadku obrotów w minionym okresie należałoby zastosować również zasadę: przewidywany spadek obrotów, np. na nadchodzący miesiąc. Oczywiście w przypadku pobrania dofinansowania i nie wystąpienia ww. spadku powstałaby konieczność jego zwrotu.”
 
„Całkowite zaniechanie pobierania składki ZUS na okres pandemii, zwolnienie z podatku od nieruchomości, również dla firm dużych.”
 
„Doprecyzowanie kalendarza „rozmrażania” gospodarki.”
 
„Szybsze działania zabezpieczające kredyty kupieckie, faktoring, itp., które pozwalają na utrzymanie relacji handlowych (deklarowane już przez prezesa KUKE)!”
 
„Możliwość aktualizacji i bardziej elastycznego podejścia do projektów realizowanych przy wsparciu środków unijnych/regionalnych, a które z powodu zaistniałej sytuacji nie są w stanie rozpocząć na czas działalności, a tym samym spełnić deklarowanych wskaźników.”
 
„Uruchomienie przez Państwo dodatkowych środków finansowych na zamówienia publiczne (w tym te, które odnoszą się do szeroko rozumianej branży meblarskiej).”
 
„Wstrzymanie/anulowanie składek na ZUS dla wszystkich przedsiębiorstw dotkniętych spadkiem produkcji, częściowe (np. 50%) dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc pracy np. na poziomie 80% liczby etatów sprzed kryzysu przez kolejne 6 miesięcy.”
 
„Wycofać „zakaz ubiegania się o wsparcie w różnych instytucjach” – Nie można „karać” za składanie wniosków do PUP i WUP przy braku gwarancji, że się środki otrzyma. Oczywiście podwójne wykorzystanie powinno być karane.”
 
“Środki pomocowe nie powinny być kwalifikowane jako kredyty restrukturyzacyjne przy ocenie bankowej ponieważ bardzo mocno pogarsza to warunki kredytowe.”
 
Główną przyczyną kryzysu jest niezmiennie zatrzymanie popytu związane z zakazem handlu i obostrzeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi w połowie marca w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i epidemii COVID-19.
 

Kurier Drzewny

Badanie B+R Studio. 35 podmiotów branży meblarskiej.

Źródło: B+R Studio, OIGPM

Badanie realizowane jest przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Producentów Mebli. W badaniu z 22 kwietnia wzięło udział 35 podmiotów: 3 mikro, 7 małych, 11 średnich, 14 dużych; 8 kwietnia 25 podmiotów: 1 mikro, 7 małych, 4 średnie, 13 dużych; 25 marca 15 podmiotów: 2 małe, 4 średnie, 9 dużych.

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta.

Aktualności

Działania SCM w dobie kryzysu

Jak branża drzewna radzi sobie z trudną sytuacją na rynku?

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny

W obecnej sytuacji firmy z branży drzewnej, i nie tylko, stanęły w obliczu nie lada wyzwania. Jest nim zmierzenie się oko w oko z potencjalnym załamaniem rynku, podobnym do tego, które miało miejsce w roku 2008. Jak włoski potentat radzi sobie z tą rzeczywistością?

Włochy są krajem, który został szczególnie mocno dotknięty pandemią koronawirusa. Jak w wielu państwach Europy i świata wprowadzono tam ograniczenia w funkcjonowaniu firm. Z tego powodu produkcję maszyn SCM tymczasowo zatrzymano przez siłę wyższą. Sytuacja jednak powoli wraca do normy, a SCM otwiera zakłady produkcyjne i wraca do pracy, respektując wciąż obowiązujące restrykcje rządowe. Opisując bieżącą sytuację, należy mieć na uwadze to, że SCM, jako gigantyczna firma, bazuje na sprzedaży nie tylko jako SCM Italy, ale również poprzez oddziały usytuowane na całym świecie, w tym również w Polsce, gdzie znajdują się także działy serwisu, części zamiennych czy logistyki.

W największej mierze działania firm produkujących maszyny do obróbki drewna zależne są od producentów wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych. Przedsiębiorstwa te również są w niekorzystnej sytuacji, choćby z powodu dużego udziału eksportu w ich obrotach. Przestój jest równocześnie czasem na poukładanie spraw, na które do tej pory brakowało czasu lub były niemożliwe do wykonania, choćby ze względu na ciągłe funkcjonowanie produkcji. Mowa o planowaniu rozwiązań, konserwacji czy przeglądach technicznych.

Obecny przestój jest dla niektórych zakładów okresem do reorganizacji produkcji, która niejednokrotnie będzie związana ze zmianami w parku maszynowym. Dlatego zapytania sprzedażowe niezmiennie docierają do siedziby firmy w Suchym Lesie k. Poznania. Serwis SCM, jak i dział z częściami zamiennymi funkcjonują niemalże bez zmian w stosunku do czasu sprzed wybuchu pandemii. Dział logistyki dba o transport maszyn magazynowych do klienta na terenie Polski. Serwis uruchamia je zgodnie z harmonogramem działania, a części zamienne są dostępne dzięki obszernym zapasom magazynowym we Włoszech.

Choć okoliczności nie sprzyjają wielu przedsiębiorstwom, SCM działa możliwie najbardziej efektywnie i reaguje na oczekiwania klienta. W czasach digitalizacji część aktywności jest realizowana również za pośrednictwem mediów cyfrowych, co rozszerza możliwości zdalnego udzielania pomocy. Licząc na możliwie szybki powrót do świata i funkcjonowania sprzed niekorzystnego czasu, SCM trzyma się swojego motto „You will never work alone”.

Czytaj dalej

Aktualności

Apel o pomoc do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Negatywne skutki obecnego kryzysu gospodarczego wywołują uzasadniony niepokój o przyszłość firm zajmujących się przetwórstwem drewna i produkcją mebli

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier drzewny

Negatywne skutki obecnego kryzysu gospodarczego wywołują uzasadniony niepokój o przyszłość firm zajmujących się przetwórstwem drewna i produkcją mebli, obawiamy się że działalność wielu podmiotów z branży drzewnej i meblarskiej zostanie w bardzo poważnym stopniu ograniczona, a znaczna ich część zakończy funkcjonowanie. W celu uniknięcia zapaści ekonomicznej powyższe sektory potrzebują zdecydowanego, odczuwalnego wsparcia ze strony Instytucji Państwowych, w tym przede wszystkim Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

W związku z brakiem rozpatrzenia przez Dyrekcję Lasów Państwowych poprzednich postulatów Prezesa OIGPM, Pana Jana Szynaki, dnia 28 kwietnia 2020 roku skierowane zostało kolejne pismo apelujące o pomoc do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Czytaj dalej

Aktualności

Narasta fala problemów branży meblarskiej

COVID-19 – Narasta fala problemów branży meblarskiej w wyniku restrykcji wprowadzonych po wybuchu epidemii COVID (2)

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny

Narasta fala problemów branży meblarskiej w wyniku restrykcji wprowadzonych po wybuchu epidemii COVID-19. Badanie B+R Studio z dnia 7-8 kwietnia 2020.

 

Kurier Drzewny

 

Pomiędzy badaniami z dnia 25 marca i 8 kwietnia br. zaobserwowano:
– wzrost z 27 % na 52 % odsetka firm, które oceniają swoją sytuację jaką złą lub krytyczną;
– spadek z 60 na 20% odsetka firm, które oceniają swoją sytuację jako dobrą lub bardzo dobrą;
– wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło z ponad 80% do poniżej 40%;
– redukcja zatrudnienia w kwietniu w badanych firmach najczęściej nie przekraczała 5%, a w całej branży szacowana jest na maksymalnie 5 400 etatów;
– 40% badanych już nie ma zamówień, a dla 30% portfel zamówień skończy się za 1-2 tygodnie.

W związku z powyższym podtrzymujemy scenariusz sprzed 2 tygodni mówiący o 35% spadku obrotów branży meblarskiej w 2020 roku.
Badanie realizowane jest przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolska Izbą Gospodarczą Producentów Mebli. W badaniu z 8 kwietnia wzięło udział 25 podmiotów: 1 mikro, 7 małych, 4 średnie, 13 dużych. W badaniu z 25 marca 15 podmiotów: 2 małych, 4 średnich, 9 dużych.

Nastroje w branży meblarskiej pogarszają się z tygodnia na tydzień. Potwierdzenie tego przyniosło ostatnie badanie, w którym odsetek firm oceniających swoją kondycję jako dobrą lub bardzo dobrą stopniał z 60% do 20%, a grupa tych, których sytuacja jest zła lub krytyczna wzrosła z 27 na 52 procent. Jest to związane z drastycznym ograniczeniem zamówień, które nastąpiło po zablokowaniu handlu w większości krajów europejskich dokąd trafiają polskie meble.

Kurier Drzewny

Zjawisko ograniczania zamówień cały czas jest obecne na rynku i dotyka obecnie tych firm, które dwa tygodnie temu nie miały tego problemu. W nielicznych przypadkach respondenci wskazali, że pojawiły się nowe zamówienia.

Przewidujemy, że handel na Zachodzie Europy wznowi działalność w maju, ale sprzedaż w wymiarze tylko 30%, rynek z mocą 50% ruszy późną jesienią 2020r. Odbudowa rynku – do stanu sprzed pandemii to- minimum 1,5 roku (2021/2022).

Kurier Drzewny

Złe nastroje są konsekwencją spadku zamówień i radykalnego obcięcia produkcji. 20% procent badanych firm miało już w poprzednim tygodniu, a kolejne aż 44% wskazują, że będą miały w tygodniu poświątecznym. Większość badanych firm zgłaszało, że tak czy inaczej obniżyło wykorzystanie mocy produkcyjnych aby w mniejszym zakresie godzinowym ale dłużej utrzymywać pracę w zakładzie.

Brak nowych zleceń doprowadzi do przestoju w naszej firmie w pierwszym tygodniu po świętach. Salony meblowe bo to na nich w większości opieramy nasz rynek zbytu obecnie w większości są zamknięte, na tych które są otwarte obroty wynoszą równe „0”.Myślę, że na chwilę obecną nie ma mowy o handlu przynajmniej do momentu, aż sytuacja zacznie się normować, a nawet boimy się że po zakończeniu pandemii klienci będą niechętnie wydawać pieniądze na takie dobra jak meble.

Kurier Drzewny

Kurier Drzewny

40% badanych już obecnie nie ma zamówień, a dla kolejnych blisko 30 procent portfel zamówień przy pełnej wydajności wyczerpałby się za 1-2 tygodnie.

Uznam, że jest dobrze jeśli w 4 kwartale będę miał obrót na poziomie 70% ubiegłego roku, spodziewam się jednak że będzie gorzej.

Kurier Drzewny

Firmy dostosowując się do sytuacji rynkowej rozpoczęły ograniczanie zatrudnienia. Najczęśniej zwolnienia ograniczone były do nie wiecej niż 5% załogi, a szacowana redukcja etatów w całej branży na przełomie marca i kwietnia wyniosła 5,4 tysiąca etatów.

Przewidujemy, że kryzys wywołany pandemią będzie trwał wiele miesięcy (o ile nie lat). Nie liczymy na powrót do dotychczasowych modeli współpracy.

Kurier Drzewny

Nadal najistotniejszym problemem dla branży jest ograniczenie popytu, ale od poprzedniego badania wzrosło znaczenie problemów z płynnością finasową i zaopatrzeniem. W zwiazku z powyższym w celu poprawy sytuacji w branży istotnie jest nie tylko wsparcie w zakresie płynności firm i utrzymania zatrudnienia, ale odbudowanie popytu. Bez tego czynnika, żadna tarcza nie wystarczy dla obrony firm i miejsc pracy.

Obawiamy się przestoju za 3 -4 m-ce jak skończymy zamówienia przyjęte do lutego br. Zamówienia z Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii praktycznie stanęły w miejscu, tak samo Niemcy – brak możliwości wysłania projektantów do pobrania pomiarów. Zamówienia czekają na możliwość kontynuacji. Dodatkowo wzrost kursu euro znacznie wpłynął na podniesienie cen materiałów, część towarów jest też niedostępna.

Kurier Drzewny

Złe nastroje przedsiębiorców pogłębia uczucie niepewności, które utrudnia przygotowanie bezpiecznych planów.

Nikt nie jest w tej chwili przewidzieć kiedy ruszy handel. Na razie są mgliste zapowiedzi odbiorców, że zacznie powoli to ruszać w maju.

W chwili obecnej planując funkcjonowanie przedsiębiorstwa zakładamy produkcje na poziomie 50% i powrót do 100% najszybciej w sierpniu/wrześniu. Obecnie skupiamy się na minimalizowaniu strat.

Część firm szybko zdecydowała się na dostosowanie do nowej sytuacji . W szczególności firmy produkujące meble tapicerowane ruszyły z szyciem maseczek lub kombinezonów ochronnych. Pozostałe wzmacniają reklamę produktu w Internecie, choć ten kanał również ucierpiał i odczuwa spadek zamówień.

Przewidujemy też znaczące przeniesienie handlu do sieci www! Część naszych partnerów (dużą część naszego eksportu stanowi e-commerce) cały czas pracuje, ale ograniczenia wprowadzone przez poszczególne kraje i obawy o utrzymanie pracy znacząco zmniejszyły popyt!

Badanie realizowane jest przez B+R Studio we współpracy z Ogólnopolska Izbą Gospodarczą Producentów Mebli. W badaniu z 8 kwietnia wzięło udział 25 podmiotów: 1 mikro, 7 małych, 4 średnie, 13 dużych. W badaniu z 25 marca wzięło udział 15 podmiotów

www.brstudio.eu kontakt dr inż. Tomasz Wiktorski +48 790 027 920

Czytaj dalej

Aktualności

Kupcy meblowi z 69 krajów na targach Meble Polska 2020

Podsumowanie targów

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny
Tradycyjnie wśród zagranicznych zwiedzających najwięcej było kupców z Niemiec (12,5 proc.). Bardzo liczne grupy handlowców przyjechały także z Ukrainy, Czech, Litwy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Rosji, Francji i Białorusi. Fot. Grupa MTP

Zmiana terminu targów MEBLE POLSKA z marca na luty okazała się strzałem w dziesiątkę. Największe międzynarodowe kontraktacje meblowe w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbyły się w Poznaniu od 25 do 28 lutego 2020 r., przyciągnęły tysiące kupców meblowych z 69 krajów! To absolutny rekord wszystkich dotychczasowych edycji. Ostatecznie ogólna liczba uczestników wyniosła 21 949 osób i była o niespełna 2 proc. większa niż w ubiegłym roku. Ponadto, z danych wynika, że udział zwiedzających z zagranicy był w tym roku jeszcze większy niż poprzednio i wyniósł 38 proc.

 

Nowy termin – nowe szanse

W ostatnich latach targi Meble Polska odbywały się w marcu, kiedy w Azji trwa prawdziwy maraton targowy, chętnie odwiedzany przez kupców meblowych. Z uwagi na rosnące znaczenie poznańskiej imprezy na arenie międzynarodowej i liczne głosy wystawców Grupa MTP – organizator targów MEBLE POLSKA – postanowiła umożliwić handlowcom, którzy planowali uczestniczyć w azjatyckich wydarzeniach, wzięcie udziału także w kontraktacjach meblowych w Poznaniu.
 
– Główną siłą wystawy są zwiedzający, którzy przyjeżdżają do Poznania co roku z całego niemal świata. Dlatego tak ważne jest, by termin imprezy był dla nich możliwie najbardziej dogodny – wyjaśnia dyrektor targów MEBLE POLSKA Józef Szyszka.
 
Zmiana terminu rzeczywiście przyczyniła się do dalszego wzrostu zainteresowania udziałem w targach wśród zwiedzających z zagranicy. Na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia wszystko wskazywało na to, że będzie to rekordowa edycja pod względem liczby kupców meblowych, którzy wezmą w nim udział. Z danych z systemu rejestracji zwiedzających wynikało, że do Poznania wybiera się o niemal 20 proc. więcej handlowców niż podczas poprzednich tak udanych pod tym względem edycji.
 
– W pierwszych dwóch dniach trwania targów zanotowaliśmy znaczący wzrost liczby zwiedzających, co dostrzegli na swoich stoiskach także wystawcy, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać. Niepokojące informacje o zbliżającym się do Polski koronawirusie sprawiły jednak, że druga połowa targów, a zwłaszcza ostatni ich dzień, miała mniejszą frekwencję – wyjaśnia Józef Szyszka. Ostatecznie ogólna liczba uczestników wyniosła 21 949 osób i była o niespełna 2 proc. większa niż w ubiegłym roku.

 

Zwiedzający z 69 krajów

Targi poprzedziła szeroka, międzynarodowa kampania promocyjna, obejmująca zarówno działania reklamowe i content marketingowe na najważniejszych rynkach, jak i direct marketing skierowany bezpośrednio do przedstawicieli sieci handlowych. W efekcie w tym roku pojawili się w Poznaniu przedstawiciele największych grup zakupowych i sieci salonów meblowych z Europy oraz wielu hurtowych dystrybutorów mebli z innych kontynentów. Tradycyjnie wśród zagranicznych zwiedzających najwięcej było kupców z Niemiec (12,5 proc.).

Bardzo liczne grupy handlowców przyjechały także z Ukrainy, Czech, Litwy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Rosji, Francji i Białorusi. Reprezentacje niektórych firm liczyły nawet kilkadziesiąt osób. Silną grupą zjawił się w Poznaniu na przykład potentat handlu meblami w Europie, koncern XXXLutz. Z danych wynika, że udział zwiedzających z zagranicy był w tym roku jeszcze większy niż poprzednio i wyniósł 38 proc.
 
– Z rozmów z wystawcami wynika, że mimo iż pojedyncze sieci handlowe, pomimo wcześniejszych deklaracji, zrezygnowały w ostatniej chwili z przyjazdu, to w ostatecznym rozrachunku większość producentów mebli uczestniczących w targach jest zadowolona z liczby i jakości zwiedzających. Potwierdza to fakt, że przyjęliśmy już sporą liczbę zapytań i rezerwacji na kolejną edycję – twierdzi Józef Szyszka.

 

Ekspozycja godna drugiego eksportera mebli na świecie

Targi Meble Polska to największa na świecie prezentacja potencjału polskiego przemysłu meblarskiego, a tegoroczna edycja udowodniła, że nie ma innego miejsca w kraju i za granicą, gdzie można by zobaczyć tak bogatą i kompleksową ofertę polskich producentów mebli. Najnowsze kolekcje pokazali w Poznaniu niemal wszyscy wiodący producenci mebli z Polski, zainteresowani rozwojem eksportu. Pojawiło się też dość liczne grono targowych debiutantów. Tradycyjnie dużą część ekspozycji stanowiły meble z płyty meblowej, ale obecnych było też sporo wystawców oferujących produkty wytwarzane z litego drewna oraz inne meble z segmentu high-end. Świetnie prezentowały się pawilony z meblami tapicerowanymi.
 
Jak zwykle bogatą ekspozycję przygotowali również producenci materacy. Wśród wystawców byli producenci mebli z 13 krajów: Polski, Belgii, Białorusi, Danii, Estonii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Słowacji, Szwecji, Turcji i Ukrainy. Wielu zwiedzających zwracało uwagę na ciekawą aranżację targowych stoisk, podkreślając, że w niczym nie odbiegają od najlepszych światowych standardów. Uzupełnieniem targowej oferty były biznesowe targi wnętrz HOME DECOR oraz wydarzenie ARENA DESIGN, które tym razem odbyły się pod hasłem Slowness.
 
Podczas targów, w ramach ekspozycji ARENA DESIGN, można było zobaczyć dwie nowe wystawy prezentujące polskie projekty: FORMY PRZYSZŁOŚCI – STREFĘ POLSKICH PROJEKTANTÓW oraz strefę WIZJONERZY POLSKIEGO WZORNICTWA. Pierwsza pokazywała projekty polskich projektantów, druga poświęcona była prezentacji polskich marek stawiających na wzornictwo wizjonerskie, odważne i innowacyjne. Łącznie na terenie targów w 11 pawilonach prezentowało się około 500 firm i marek.

 

Debaty o stanie i przyszłości meblarstwa

Tegoroczną nowością był cykl dyskusji panelowych na Scenie Marki poświęcony wyzwaniom stojącym aktualnie przed polskim meblarstwem. Podczas debat mowa była o budowaniu marki polskich mebli za granicą, projektowaniu i biznesie, współpracy międzynarodowej oraz innowacjach i technologiach. Do debat zaproszono ponad 60 gości – przedstawicieli rządu, ekspertów w dziedzinie meblarstwa, producentów, projektantów i naukowców, a także dziennikarzy z kraju i zagranicy, przedstawicieli sektora Horeca i instytucji związanych z edukacją, projektowaniem i przemysłem.
 
W dyskusjach uczestniczyli między innymi: Jan Szynaka – prezes Grupy Meblowej Szynaka i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Mauro Mamoli – prezes włoskiego stowarzyszenia Federmobili, dr Jan Kurth ze Stowarzyszenia Niemieckiego Przemysłu Meblarskiego (VDM), Piotr Wójcik – prezes zarządu Wójcik Meble, Imke Lohmann profesor Uniwersytetu Chengdu, prof. Jerzy Smardzewski – kierownik Katedry Meblarstwa na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Katarzyna Laskowska – kierownik Pracowni Programów Edukacyjno-Projektowych i Współpracy z Przemysłem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i dr Sascha Peters z Haute Innovation – specjalista w dziedzinie materiałów i technologii, a także wielu innych ekspertów.
 
W dyskusji poświęconej roli start-upów w branży meblarskiej wzięła udział minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przedstawiciele start-upów, działających w dziedzinie nowych technologii oraz optymalizacji procesów produkcyjno-logistycznych, przedstawili różne perspektywy, z jakich trzeba rozpatrywać zagadnienie współpracy na styku małych, szybko rozwijających się innowacyjnych firm, z przedstawicielami dużych podmiotów z sektora meblarskiego. Minister zdiagnozowała cztery obszary, gdzie w najbliższych latach zarówno przedsiębiorcy, start-upy oraz inwestorzy powinni jednoczyć swoje siły w celu poszukiwania innowacyjnego modelu gospodarki.
 
Pierwszy z tych obszarów to optymalizacja procesu produkcji od projektowania, przez wytwarzanie i dystrybucję. Gdzie klient – konsument jest w stanie m.in. poprzez nowoczesne narzędzia tzw. „rozszerzonej rzeczywistości” zaprojektować i zobaczyć mebel, który będzie wyprodukowany i dostarczony do użytkownika finalnego z minimalnym udziałem pracy ludzi. Inny, ciekawy obszar, to dostosowanie się do zmiennych oczekiwań rynku, unikatowość produktu, krótkie serie i „customizacja” mebla.
 
Platformy sprzedaży internetowej również stanowią istotny obszar przewagi konkurencyjnej, a zaledwie ok. 18 proc. polskich przedsiębiorców aktywnie uczestniczy w cyfryzacji swoich działań dystrybucyjnych i promocyjnych. Czwarty czynnik – ergonomia, dostosowanie funkcjonalności wytwarzanych mebli do wymagań odbiorcy. Przykładem mogą być polskie szkoły, które wymagają modernizacji i zmiany wyposażenia, w tym mebli dla dzieci i młodzieży, które spędzają w nich większą część dnia. Otworzy to olbrzymi wewnętrzny rynek dla krajowych meblarzy.
 
Tradycyjnie już podczas targów MEBLE POLSKA swój cykl wykładów zorganizowała Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli. Mowa była m.in. o trendach w wyposażeniu wnętrz na rok 2020, wymaganiach dotyczących obić tapicerskich, certyfikacji mebli kierowanych na rynki Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, najnowszych rozwiązaniach na rynku ubezpieczeniowym i  kalkulacji kosztu wytworzenia, progu rentowności i niewykorzystanego potencjału.

Uczestnicy seminariów dowiedzieli się także, jak zwiększyć sprzedaż salonu meblowego, zaspokajając różne potrzeby klientów, jak odnieść sukces w biznesie poprzez podnoszenie osobistych kompetencji, jak stosować okazjonalny visual merchandising do zwiększenia obrotów w salonie meblowym, jak zdobywać młodych klientów czy jak utrzymać zysk w czasach spowolnienia.

 

Goście specjalni

Jak co roku i tym razem na imprezie w Poznaniu pojawili się wybitni goście – światowej sławy projektanci, którzy na scenie AD TALKS w pawilonie 3 podzielili się z publicznością koncepcjami kreatywnego wykorzystania idei slowness, opowiedzieli o swoich inspiracjach i innowacyjnych pomysłach, przybliżyli realia pracy z producentami oraz sposoby dotarcia do klienta. Na scenie pojawili się: Michael Anastassiades, Torbjørn Anderssen, Carole Baijings, Jan Boelen, Maddalena Casadei (via Skype) and Seetal Solanki.

 

Go global

Edycja 2020 to kolejny etap strategii „Go global” realizowanej przez Grupę MTP w ramach targów MEBLE POLSKA.
– Nieustannie rozwijamy zasięg geograficzny wydarzenia. Corocznie rozszerzamy swoje działania na kolejnych ważnych rynkach. W tym roku koncentrowaliśmy się na Ameryce Północnej. W efekcie udało się o 100 proc. zwiększyć liczbę gości targowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. A to dopiero początek szerszych działań za Wielką Wodą.
 
W przyszłości chcemy przyśpieszyć naszą ekspansję promocyjną, bo takie są oczekiwania wystawców, którzy poszukują klientów na wszystkich kontynentach. Jednym z elementów globalnej kampanii promocyjnej była organizacja w tym roku na targach MEBLE POLSKA dorocznego Walnego Zgromadzenia Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawnictw Meblowych (IAFP – International Alliance of Furnishing Publications), zrzeszającego najlepsze magazyny i portale tej branży z całego świata.
 
Na zaproszenie Grupy MTP w Poznaniu gościli dziennikarze m.in. z Singapuru, Meksyku, Indii, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Rumunii, Turcji, Niemiec czy Bułgarii. Fama o najlepszych kontraktacjach meblowych w tej części Europy poszła w świat – zapewnia dyrektor targów.

 

Złote Medale Grupy MTP

Zastosowanie współczesnych technologii w produkcji mebli przy jednoczesnym nawiązaniu do klasyki projektowania – to jeden z głównych trendów meblarskich tego roku. Drugim motywem przewodnim jest oferowanie produktów luksusowych w odbiorze, a przy tym praktycznych w użytkowaniu. Takie wnioski płyną z analizy produktów, które otrzymały Złote Medale Grupy MTP na targach MEBLE POLSKA 2020.

 
Lista produktów nagrodzonych Złotym Medalem targów Meble Polska 2020:
– DREAMER LUX – FDM Katarzyna Pańcikiewicz
– Electro – HILDING ANDERS POLSKA sp. z o.o.
– GRENADA – Fabryka Mebli BENIX Kaczorowscy sp.j.
– IVREA – FDM Katarzyna Pańcikiewicz
– Kolekcja mebli Pratto – SZYNAKA Meble sp. z o.o.
– Kolekcja mebli QUANT – DIG-NET LENART sp. j.
– Kuchnia Ariana – Stolarstwo Usługi Meblowo-Budowlane Adrian Halupczok
– Lagos – Fabryka Mebli TARANKO Aleksander Taranko
– Meble Kuchenne KAMMONO BLACK – Spółka Meblowa KAM sp.j.
– MIRUM – kolekcja mebli dziecięcych – KONSIMO sp. z o.o. sp. k.
– Norton – STELLA sp. z o.o.
– OSTIA – BLACK RED WHITE SA
– SAMBA ŁÓŻKO BOXSPRING – WER-SAL Fabryka Mebli Kaczorowscy sp. j.
– Stół TABB – GRUPA BOZZETTI sp. z o.o.
– Tactic – STELLA sp. z o.o.

 

MEBLE POLSKA 2021
Kolejna edycja targów MEBLE POLSKA odbędzie się w Poznaniu
w dniach 23 – 26 lutego 2021 roku.

Czytaj dalej

Popularne