Connect with us

Wydarzenia

Związek POiD podsumował 2020 rok

Ważne wydarzenie

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Portal Drzewny

10 grudnia odbyło się spotkanie Rady Członków Związku Polskie Okna i Drzwi, podczas którego podsumowano jego działalność w ciągu ostatniego roku.

 

W czasie spotkania dyskutowano na bieżące tematy związane z obecną sytuacją gospodarczą oraz najważniejszych zmianach na rynku, które będą miały największy wpływ na przyszłość branży. Wśród najważniejszych trendów wymieniano rosnące znaczenie eksportu, które stanowiło silne wsparcie dla producentów stolarki, a także widoczne przesunięcie popytu z okien drewnianych w kierunku okien z PCW i aluminium. Uczestnicy zwrócili uwagę na utrzymujący się wysoki poziom zainteresowania remontami, który miał duży wpływ na dobre, jak na sytuację, wyniki w tym roku.
 
Branża stolarki budowlanej wchodziła w rok 2020 z optymizmem. Na początku prognozy wskazywały, że mimo spowolnienia polska branża stolarki odnotuje minimalne, ale jednak wzrosty. Optymizm zniknął w chwili pojawienia się koronawirusa, który rozprzestrzeniał się szybko i w sposób nieprzewidywalny. Mimo trudności z organizacją pracy w czasie pierwszej fali pandemii, zmniejszeniem wydajności produkcyjnej nawet do 70 proc., w Polsce branża budowlana pozostała jednym z sektorów, który najlepiej poradził sobie z kryzysem. Ponadto zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacje pozarządowe konsolidowały działania na rzecz walki ze skutkami kryzysu gospodarczego, ratowania miejsc pracy i ochrony przedsiębiorców.
 
– Od początku kryzysu związanego z pandemią podejmowaliśmy działania odpowiadające na bieżące problemy oraz współpracowaliśmy z organizacjami zrzeszającymi inne branże, prowadząc dialog i wspierając się wzajemnie w przedsięwzięciach. W czasie cotygodniowych spotkaniach online zarządu Związku POiD, wypracowaliśmy ważne dla przedsiębiorców postulaty Tarczy Antykryzysowej, które natychmiast poddaliśmy do weryfikacji branży. Ostatecznie złożyliśmy je oficjalnie na ręce Prezesa Rady Ministrów – mówi Jacek Woźniak, członek zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi.

 

Pozornie spokojny początek roku

Początek roku upłynął na realizacji strategicznych działań Związku, do których należy m.in. kontynuacja misji szkoleniowej. Jeszcze w lutym i marcu udało się zorganizować dwa dwudniowe szkolenia stacjonarne dla nauczycieli zawodu montera stolarki. W lutym Związek startuje z nową formułą Monteriady na targach BUDMA. Mimo że targi odbyły się w zaostrzonych warunkach sanitarnych, wydarzenie przyciągnęło setki uczestników, których nie tylko inicjator, partnerzy akcji, lecz także pracujący na miejscu monterzy przekonywali, że dobry montaż jest tak samo ważny jak dobry produkt. Podczas drugiego dnia targów odbyła się debata pt. „Świadomy krok w przyszłość – zawód monter stolarki budowlanej”, przygotowana dla uczniów, którzy podjęli tego typu kształcenie, z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu. W spotkaniu uczestniczyło ponadto zaszczytne grono prelegentów, m.in. z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiej Izby Budownictwa czy Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Młodzież zabierała głos w sprawie ważnych tematów związanych z nauczaniem i promocją zawodu oraz mogła skonfrontować swój punkt widzenia z opiniami wskazanych wyżej ekspertów.

 

Rok bez Kongresu Stolarki Polskiej

Pandemia zweryfikowała plany i uniemożliwiła ich realizacje, co dało o sobie bardzo wyraźnie znać od marca. Odwołano wszystkie imprezy i wydarzenia branżowe, w czasie których mogliśmy wymieniać się doświadczeniami, poznawać kierunki dotyczące rozwoju branży, dzielić się wiedzą i nawiązywać kontakty. Przenoszenie terminów targów, takich jak FENSTERBAU FRONTALE w Norymberdze i ich odwoływanie, zmuszało wystawców do rezygnacji z udziału. Wycofanie się z obecności na wystawie wiązało się z ogromnymi stratami finansowymi, które nie zostałyby w pełni odzyskane.
 
– Polska branża stolarki była narażona na straty finansowe oraz utratę swojej reprezentacji na rynkach zagranicznych. Istniało bardzo duże ryzyko zahamowania rozwoju działań eksportowych w najbliższym czasie, które już przez ówczesną sytuację epidemiologiczną zostały osłabione. Związek Polskie Okna i Drzwi, jako reprezentant branży, wyszedł z inicjatywą złożenia na ręce organizatorów stosownej petycji w sprawie ustalenia terminu wystawy, który umożliwi producentom zrealizowanie planów targowych. Ostatecznie wydarzenie w Norymberdze przeniesiono na rok 2022 – komentuje Magdalena Cedro-Czubaj, członek zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi.
 
Podobną decyzję podjęto w sprawie zaplanowanego na maj 2020 XI Kongresu Stolarki Polskiej. Początkowo termin przeniesiono na wrzesień, ale ostatecznie, w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, przełożono na maj 2021 roku. Decyzja o zmianie terminu największego w Polsce wydarzenia dedykowanego branży stolarki budowlanej ma na celu zapewnienie realizacji Kongresu w sposób w pełni bezpieczny dla jego uczestników. Jak komentuje Szymon Nadzieja, wiceprezes w Związku Polskie Okna i Drzwi: „Mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo odbiorców spotkania i kierując się opiniami przedstawicielami branży stolarki budowlanej oraz uczestników poprzednich edycji, zadecydowaliśmy ostatecznie o przełożeniu terminu XI Kongresu Stolarki Polskiej na 2021 rok. To trudna, lecz konieczna decyzja, którą byliśmy zmuszeni podjąć z przyczyn od nas niezależnych. Ufamy jednak, że ta zmiana zapewni możliwość organizacji wydarzenia w odpowiedniej formule”.

 

Związek POiD napędza rozwój branży

Czy to możliwe, żeby w czasie pandemii napędzać branżę? Nie byłoby to możliwe bez wsparcia członków związku, którzy aktywnie angażują się w kolejne inicjatywy. Bardzo szybko została przeprowadzona analiza aktualnej sytuacji oraz zmiana strategii działania dostosowana do warunków. Związek, dostosowując narzędzia komunikacji do aktualnej rzeczywistości, uruchomił specjalny kanał: POiD Hyde Park, czyli spotkania dyskusyjne odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca, lecz także monterów i punkty sprzedaży wyrobów. Dla salonów handlowych przygotowano zestaw dobrych praktyk, dopasowany do aktualnych realiów. Wtedy zrodził się również pomysł, aby zaopiekować się młodzieżą aspirującą do wykonywania profesji montera stolarki budowlanej, która, ze względu na zamknięcie szkół, pozostawała w domu. Stworzono nowoczesne miejsce, gdzie uczniowie mogą zdalnie i bezpiecznie poszerzać swoje kompetencje zawodowe. Tak powstała grupa „Porozmawiajmy o DOBRYM MONTAŻU” – wyjaśnia Marcin Strzelec, członek zarządu Związku Polskie Okna i Drzwi. – Grupa liczy już ponad 100 uczestników. Należą do niej w większości uczniowie i nauczyciele ze szkół branżowych, a także partnerzy i ambasadorzy kampanii DOBRY MONTAŻ oraz przedstawiciele Związku.

Intensyfikacji uległy działania komunikacyjne w zakresie akcji wspierających program „Czyste Powietrze”, czyli kampanii WYMIEŃ STOLARKĘ + DOBRY MONTAŻ. Związek wraz z partnerami przypomina w kampanii Polakom, aby zadbali o swoje domy w myśl hasła: „Wymień stolarkę z dobrym montażem!”
Jak twierdzi Agnieszka Olędzka, członek zarządu w Związku Polskie Okna i Drzwi: „Poprawę efektywności energetycznej każdego budynku należy zacząć od termomodernizacji ścian, w tym zewnętrznych, wymiany starych okien, drzwi i bramy garażowej na wyroby energooszczędne…, a zakończyć na zakupie nowoczesnego źródła ciepła. Taka kolejność przynosi realne korzyści dla odbiorców – większy komfort życia i oszczędności w domowym budżecie. W jej ramach będą propagowane efekty stosowania energooszczędnej stolarki budowlanej oraz prawidłowego ciepłego montażu, który jest równie ważny jak produkt. Akcja „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” ma również ożywić rynek stolarki budowlanej w Polsce w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Eksperci będą podpowiadać, jak wybrać właściwe okna, drzwi czy bramy, przeprowadzić inwestycję krok po kroku oraz uzyskać dofinansowanie, np. z programu „Czyste powietrze”, który funkcjonuje obecnie w uproszczonej formule. Do dyspozycji konsumentów będą różne materiały poradnikowe przekazywane wieloma kanałami komunikacji”.

 

Koniec roku z sukcesem

Miniony, trudny rok skończył się jednak optymistycznie w jednej z najważniejszych kwestii regulującej dalszy rozwój branży stolarki – projektu zmian w Warunkach Technicznych 2021. Z nowym rokiem w życie wchodzą przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zaostrzone wymogi dotyczą m.in. lepszej izolacji, co będzie skutkować niższym zapotrzebowaniem na energię. A także m.in. współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych i dachów oraz okien i drzwi. Wprowadzanie zmian potrwa od 2014 roku, a ostatni etap zaostrza maksymalnie parametry przenikalności ciepła. Według opinii przedstawicieli branży stolarki, zaostrzanie warunków technicznych okien i drzwi może przynieść negatywne skutki. Dlatego Związek skierował do ministra rozwoju propozycje nowelizacji zapisów w Warunkach Technicznych. Prowadzi on działania odnośnie zatrzymania zaostrzania warunków przenikalności ciepła od 2017 roku, na podstawie wypracowanych przez branżę propozycji zmian. Do petycji dołączyły inne organizacje branży deweloperskiej, architektonicznej oraz organizacje biznesowe. Ostatecznie Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii przychyliło się do jednego z głównych postulatów branży. Wynikiem tego jest projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie przepisu przejściowego, pozwalającego stosować dotychczasowe normy energetyczne do spraw wszczętych i niezakończonych przed końcem bieżącego roku, czego nie uwzględniała wersja oryginalna.
 
– Trwają dalsze rozmowy w sprawie nowelizacji ustawy uwzględniającej w zapisach Warunków Technicznych wymiary referencyjne okien, które miałyby przede wszystkim wpływ na ujednolicenie interpretacji przepisów w czasie kontroli różnych instytucji nadzoru budowlanego. Deklarowanie przenikalności cieplnej na podstawie wymiarów referencyjnych pozwala klientowi na łatwe porównywanie różnych modeli okien. Korzystne jest również dla producentów, szczególnie w odniesieniu do okien o bardzo małych wymiarach. Przyjęcie tej zasady pozwoli również na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje – podsumowuje Janusz Komurkiewicz, prezes Związku Polskie Okna i Drzwi.
Związek jest otwarty na współpracę i chce się dalej rozwijać. Potrzeba do tego wsparcia i zaangażowania firm członkowskich, inicjowania nowych projektów oraz przyjmowania kolejnych członków, których Związek chętnie przyjmie w swoje szeregi.
 
– Dzięki zaangażowaniu wszystkich zrzeszonych w Związku podmiotów, jesteśmy organizacją świadomych, wiarygodnych przedsiębiorstw. Coroczne, tradycyjne spotkanie jego członków to przede wszystkim doskonały moment do tego, aby podziękować wszystkim za wkład i pracę włożoną w funkcjonowanie organizacji oraz jej rozwój. Podczas licznych spotkań i rozmów wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania, korzystne dla sektora stolarki budowlanej. Serdecznie dziękujemy za dotychczasową kooperację i ufamy, że będziemy nadal wspólnie pracować na dalszy sukces naszej branży – dodaje Ryszard Szpura, wiceprezes Związku Polskie Okna i Drzwi.

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wydarzenia

Fabryki Mebli Forte bez wyraźnego spadku przychodów

Podsumowanie roku

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Fabryki Mebli Forte
Od lipca 2020 r. wszystkie zakłady i spółki z Grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami. Fot. Fabryki Mebli Forte

Jednemu z największych producentów mebli w Polsce udało się zakończyć rok na poziomie niewiele odbiegającym od wyników roku poprzedniego.

 
Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Fabryki Mebli Forte SA w IV kwartale 2020 roku wyniosła 382 mln zł (w tym 25 mln zł stanowiła sprzedaż poza Grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie spółki z Grupy Kapitałowej, tj. TANNE sp. z o .o.). Dla porównania, w 2019 roku sprzedaż w tym okresie sięgnęła 337 mln zł (w tym 19 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza Grupę).
Narastająco po czterech kwartałach 2020 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 1,159 mld zł, wobec 1,177 mln zł w 2019 roku (spadek o 1,4 proc.). Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy Kapitałowej za IV kwartał 2020 roku wyniosła 82 mln zł, w stosunku do 47 mln zł w IV kwartale roku 2019 (wzrost o 74 proc.). Wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za cały 2020 rok to 199 mln zł, w stosunku do 141 mln zł w 2019 r. (wzrost o 41 proc.).

 

Stabilna sytuacja mimo pandemii

Zarząd spółki poinformował, że w pozostałych kosztach operacyjnych ujęto minus kwotę 2,3 mln zł z tytułu częściowego rozwiązania rezerwy utworzonej uprzednio na przyszłe kary konwencjonalne, wynikające z opóźnień dostaw do klientów w III kwartale 2020 r. Rezerwa została rozwiązana na skutek porozumień z klientami.
Spółka odczuła pozytywny wpływ wynikający z osłabienia PLN wobec EUR w roku 2020 vs roku 2019, powyżej poziomów zabezpieczonych przez spółkę polityką korytarza opcyjnego w wynikach za 2020 r. Wyniósł on 17 mln zł r., z czego w samym IV kwartale 2020 r. wpływ ten sięgnął 9 mln zł.
Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zarząd spółki informuje, że począwszy od lipca 2020 r. wszystkie zakłady i spółki z Grupy pracują w pełnym wymiarze godzin przy pełnym obłożeniu zamówieniami. Do dnia publikacji raportu w żadnej ze spółek z Grupy i w żadnym zakładzie produkcyjnym nie wstrzymano pracy z powodu pandemii.
 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę pogarszającą się z dnia na dzień sytuację epidemiologiczną w całej Europie, która skutkuje pełnymi lockdownami na głównych rynkach zbytu spółki (m.in. kraje DACH), zarząd grupy widzi realne i istotne zagrożenie, które może mieć negatywny wpływ na jej działalność w I kwartale 2021 r. zarówno pod względem utrzymania płynności produkcji, jak i ciągłości dostaw do odbiorców w Europie.
 
Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto Grupy Kapitałowej na koniec IV kwartału 2020 r. nie przekroczył poziomu 2 (wyniósł ok. 1,7), czyli ukształtował się znacznie poniżej poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi Grupę. Zarząd Fabryk Mebli Forte informuje, że podane wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za IV kwartał 2020 r.

Czytaj dalej

Wydarzenia

Nieustanny rozwój i obserwacja rynku

30-lecie firmy „FABA” S.A.

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Faba

Faba

„FABA” S.A. istnieje już 30 lat. Historia i rozwój firmy są ściśle wpisane w proces transformacji ustrojowej, a zarazem w rozwój rodzimego przemysłu meblarskiego, tartacznego oraz produkcji płyty. Fabryka Baboszewo jako jedna z pierwszych firm w Polsce, przekształciła się z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, której właścicielami byli ówcześni pracownicy. Determinacja założycieli oraz wybranego przez nich zarządu, doprowadziły do szybkiego rozkwitu.

 

Rejestracja spółki i ekspansja

Nie można zapomnieć, że tradycja produkcyjna towarzyszy przedsiębiorstwu już ponad 74 lata, początki działalności sięgają 1947 roku.
– Pierwsze frezy zataczane, a później ścinowe, były produkowane w latach 70. Nieco później, w latach 80., rozpoczęła się produkcja frezów profilowych i głowic. Najsilniejszym jednak impulsem do szybkiego rozwoju firmy była rejestracja spółki w roku 1991 – wspomina Artur Pęcherzewski, dyrektor techniczny w firmie FABA. – Wydarzenie to można określić jako krok milowy w rozwoju zakładu w Baboszewie. Od tego momentu rozpoczęła się ekspansja w kierunku rynków zachodnich. Kontakty z zagranicznymi producentami renomowanych materiałów podniosły w znaczący sposób jakość i konkurencyjność wyrobów. Rozpoczęcie produkcji narzędzi, które do tej pory były importowane z zachodu, pozwoliło przedsiębiorstwu wzmocnić się na rynku i uzyskać fundusze na zakupy niezbędnych maszyn i urządzeń. One z kolei wpłynęły na opracowanie i produkcję nowych rozwiązań narzędzi. Były to narzędzia do produkcji złącz klinowych, głowice z mocowaniem hydro oraz tuleje hydro do frezów i zestawów. FABA bardzo szybko uruchomiła produkcję nowoczesnych pił tarczowych. Obecnie możemy pochwalić się produkcją pił bardzo cienkich, z obniżonym korpusem oraz specjalnych do dużych i bardzo dużych posuwów. Jako pierwsza firma w Polsce wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując nie tylko serwis, ale i produkcję coraz bardziej pożądanych narzędzi z nakładką PKD (DIA). Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie przemyślane inwestycje wpisane w długofalową strategię rozwoju.

 

Szereg inwestycji

Inwestycje związane były początkowo z wymianą starych maszyn na nowoczesne i urządzenia, o których mogłaby pomarzyć niejedna firma działająca w tej branży. Należy podkreślić, że „FABA” S.A. to jedno z pierwszych przedsiębiorstw sprywatyzowanych w Polsce i pozostaje nieprzerwanie w rękach kapitału polskiego od początku istnienia. Dziś kupowane są maszyny najnowszej generacji wyposażone w roboty, co oznacza, że przy użyciu jednej maszyny typu „kombi” wykonywane jest kilka procesów obróbczych. Produkcja narzędzi jest wydajniejsza i obniżone są koszty produkcji. Praca może trwać w trybie dziennym i nocnym. Podnoszone są jakość i precyzyjność wykonanych wyrobów.

Obecnie FABA to jedna z najnowocześniejszych firm nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
– Dysponujemy najbardziej zaawansowanym parkiem maszynowym na rodzimym rynku oraz wiedzą popartą doświadczeniem. Obecnie wsparcie sprzedaży i pełen serwis narzędzi prowadzą nasze hurtownie fabryczne usytuowane w różnych rejonach kraju: H1 – Zemborzyce Tereszyńskie, H2 – Zielona Góra, H3 – Piła, H4 – Wrzosowa koło Częstochowy oraz dwie jednostki zagraniczne – FABA SERWIS na Ukrainie i FABASLOVAKIA na Słowacji. Handel wspomagany jest również przez sieć jednostek dealerskich, które pośredniczą w sprzedaży naszych wyrobów – mówi Krzysztof Rydzewski, kierownik działu sprzedaży krajowej.

 

Wykwalifikowana kadra

Wysokiej klasy technika nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu. Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz kilkunastu konstruktorów ściśle przypisanych do wydziałów produkcyjnych, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby sprostać wymaganiom klientów.
– Przykładowo, narzędzia do produkcji złącz, które są naszą marką, pracują obecnie z prędkością 150 – 400 m/min. Opracowywane są też nowe rozwiązania narzędzi do frezowania wzdłużnego, np. deski szalunkowej, przystosowane do pracy na niewyobrażalnych jeszcze kilka lat temu parametrach posuwów dochodzące do 1000 m/min – tłumaczy Artur Pęcherzewski.
Wyprodukowane narzędzia są testowane i podlegają kontroli technicznej celem doboru odpowiedniej technologii i wyprodukowaniu optymalnych narzędzi.

„Wysokiej klasy technika nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu. Firma zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz kilkunastu konstruktorów ściśle przypisanych do wydziałów produkcyjnych, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby sprostać wymaganiom klientów.”

 

Poznać potrzeby rynku

– Zatrudniamy wielu doradców techniczno-handlowych, którzy w ścisłej współpracy z obsługiwanymi przez nich kontrahentami pomagają nam właściwie interpretować potrzeby rynku – dodaje dyrektor. – Większość innowacyjnych konstrukcji oferowanych przez nas narzędzi powstaje poprzez współdziałanie na linii klient – doradca techniczny, konstruktor – technolog.
Nieustannie trwają umacnianie kontaktów i poszukiwanie nowych kontrahentów. Okazją do pogłębienia relacji będą targi LIGNA, które w tym roku zostały przesunięte na koniec września. Jest to platforma służąca nie tylko wymianie myśli technicznej, ale i otrzymaniu feedbacku na temat wytwarzanych wyrobów.
– Spotkanie z klientami przebiega zawsze w ciepłej atmosferze, sprzyjającej rozmowom i dalszej współpracy – mówi Krzysztof Rydzewski. – Nieustannie poszukujemy nowych dealerów i partnerów biznesowych. Rynek wymaga wielu zaufanych przedstawicieli, żeby klient był usatysfakcjonowany. Obsługujemy nie tylko rynek europejski, ale również jesteśmy obecni na rynku Ameryki Północnej i Południowej. Sprzedajemy narzędzia do ponad 50 krajów. Zapraszamy również przedstawicieli z Polski, gdzie współpraca trwa już od wielu lat.

 

Spojrzeć przez inny pryzmat

– Za nami bardzo trudny rok 2020. Pandemia COVID-19 postawiła przed branżą meblową, kontrahentami i firmami konkurencyjnymi bardzo trudne wyzwanie – informuje Krzysztof Rydzewski. – Ta niepewność sprawiła, że spojrzeliśmy na sposób pracy przez inny pryzmat. Bardzo szybko wprowadziliśmy pracę zdalną dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieprodukcyjnych. Decyzje zarządu co do reżimu sanitarnego na wydziałach produkcyjnych umożliwiły nam utrzymanie produkcji. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie nasi wierni klienci, którzy składali zamówienia mimo ograniczeń w przemieszczaniu się. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem. Nie możemy się również doczekać końca tego niespokojnego okresu, aby móc częściej spotykać się nie tylko u państwa w firmach, ale także na targach branżowych.

„Bardzo szybko wprowadziliśmy pracę zdalną dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nieprodukcyjnych. Decyzje zarządu co do reżimu sanitarnego na wydziałach produkcyjnych umożliwiły nam utrzymanie produkcji. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie nasi wierni klienci, którzy składali zamówienia mimo ograniczeń w przemieszczaniu się. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.”

 

Dalsze doskonalenie produkcji

– Chcielibyśmy poinformować, że ukończyliśmy zapoczątkowaną w 2018 r. inwestycję związaną z budową hali produkcyjno-biurowej o powierzchni 2800 m2, stworzonej z myślą o dalszym doskonaleniu produkowanych przez nas wierteł oraz frezów monolitycznych – wyjaśnia dyrektor. – Zbudowana hala zakładowa pozwala nam rozwijać następną gałąź produkcji, jaką jest wytwarzanie narzędzi do metalu. To kolejny punkt zwrotny w dziejach naszej firmy, który wpłynie na dywersyfikację produkowanego asortymentu. Poszerzamy znacznie ofertę nie tylko o kolejne wiertła specjalne, ale głównie o narzędzia dla przemysłów: lotniczego, samochodowego oraz zbrojeniowego.
Zakończona została również modernizacja magazynu wyrobów gotowych, która umożliwi sprawniejszą realizację wysyłek do kontrahentów.
– Dzięki powyższej inwestycji znaleźliśmy również miejsce na poszerzenie gamy dostępnych produktów bezpośrednio z magazynu – oznajmia Artur Pęcherzewski. – Dotyczy to głównie oferowanych frezów i zestawów dla mniejszych, ale bardzo ważnych dla nas klientów. W ofercie pojawi się więcej frezów prostych, profilowych oraz zestawów do szeroko rozumianej deski podłogowej albo wykorzystywanych do popularnej „podbitki”.

 

Nowy katalog

– Odzwierciedlenie poszerzonej oferty zaobserwować można w „jeszcze ciepłej” edycji katalogu 2021 – informuje dyrektor. – Nowe katalogi są już w drodze do klientów. Niecierpliwych zapraszam na stronę internetową www.faba.pl, gdzie znajduje się link do pobrania wersji elektronicznej.

 

Serdeczne podziękowania

– Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować wszystkim klientom oraz partnerom biznesowym, zarówno krajowym, jak i zagranicznym, za współpracę z firmą „FABA” S.A. – mówi Krzysztof Rydzewski. – Bez współpracy nie ma innowacji i rozwoju. Pragniemy, aby relacja cenowo-jakościowa narzędzi nadal cieszyła odbiorców. Pragnę zapewnić, że nadal zamierzamy inwestować w digitalizację i automatyzację procesów produkcyjnych. Obliguje nas do tego nie tylko presja jakościowa, ale także drożejące materiały zużywane w procesie produkcyjnym oraz stale rosnące koszty pracy. Dostosowujemy produkcję narzędzi do realnych potrzeb rynku, jak również produkujemy narzędzia specjalistyczne dla indywidualnych klientów. To wszystko sprawia, że pozycja firmy „FABA” S.A. plasuje się wśród liderów do maszynowej obróbki drewna. Zachodni kontrahenci są pod wrażeniem oglądając z bliska kompleks fabryczny, że gdzieś w Baboszewie, w województwie mazowieckim, znajduje się fabryka narzędzi przystosowanych do obróbki drewna i metalu, wyposażona w najnowsze rozwiązania techniki i produkująca narzędzia tak wysokiej klasy.

 

prenumerata

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Wydarzenia

Targi Meble Polska w tym roku tylko on-line

Ważna informacja

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Z uwagi na niepewne prognozy rozwoju sytuacji epidemicznej, zarząd Grupy MTP postanowił, że Targi Meble Polska odbędą się wyłącznie w formule on-line.

 
Meble Polska to największe krajowe targi kontraktowe przeznaczone dla przedsiębiorców branży meblowej. Tradycyjnie wydarzenie to odbywa się na przełomie lutego i marca. Jednak w związku z pandemią COVID-19, tegoroczna edycja przeniesiona została na koniec maja. Organizatorzy targów liczyli na to, że w terminie od 25 do 28 maja uda się je zrealizować w trybie stacjonarnym. Jak się okazuje, niepewne prognozy rozwoju sytuacji epidemicznej zmusiły Międzynarodowe Targi Poznańskie do kolejnej zmiany planów.

 
Targi Meble Polska odbędą się w dniach 25 – 28 maja 2021 roku
wyłącznie w formule on-line.

 

prenumerata

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Wydarzenia

Piły trakowe pod nowym szyldem, ale w sprawdzonej jakości!

Cięcie drewna

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Znany w Polsce austriacki producent pił trakowych Dietmar Thöress, zakończył swą zawodową działalność, zamykając pełne sukcesów 50 lat pracy w tym sektorze przemysłu. Nowymi właścicielami firmy zostali dotychczasowi, wieloletni pracownicy Thöress Sägenproduktion GmbH – Stephan Ausweger oraz Bernd Hauser. Produkty firmy Dietmar Thöress bez zmian dostępne na naszym rynku będą dzięki lokalnemu dystrybutorowi – firmie PENNY GONDEK sp. z o.o. z Oleśnicy.

 
Portal Drzewny

Dla nowych zarządców firmy, z ich doświadczeniem i know-how, produkcja pił jest tematem doskonale znanym.
– Wraz z nową nazwą naszej firmy Die Sägenmacher GmbH, przejęliśmy 50-letnie doświadczenie w procesie produkcji. Dlatego nadal przyświeca nam zasada: perfekcja w piłach trakowych! I to gwarantujemy naszym klientom – deklarują nowi właściciele firmy, z optymizmem patrząc w przyszłość.

 

Piły, urządzenia, uchwyty i usługi

Przedsiębiorstwo Die Sägenmacher specjalizuje się w produkcji pił trakowych, hydraulicznych urządzeń do ich naprężania, a także uchwytów do pił trakowych.
– Dostarczamy narzędzia pod indywidualne potrzeby klienta – podkreśla Stephan Ausweger.
Producent z Eugendorf koło Salzburga oferuje także usługowe stellitowanie używanych pił trakowych, jak również sprzedaż pił tarczowych. Stephan Ausweger przez 22 lata zajmował się tym działem w firmie Thöress Sägenproduktion GmbH. Do jego obowiązków należą aktualnie: produkcja, montaż, sprawy kadrowe i dystrybucja towaru. Bernd Hasuer ma za sobą 7-letni okres pracy w firmie Dietmara Thöress. Wyspecjalizował się w działach stellitowania i ostrzenia narzędzi. Podstawowa działalność, czyli produkcja nowych pił stellitowanych i regeneracja używanych narzędzi, stanowi 57 proc. całkowitego obrotu nowego podmiotu gospodarczego na rynku produkcji narzędzi.'

 

Austriackie piły znane w Polsce

Przedsiębiorstwo zatrudnia siedmiu pracowników. 37 proc. produkcji trafia na eksport. Piły z Austrii znalazły już stałych odbiorców obok rynku lokalnego, także w Niemczech, Ameryce, jak również Polsce, gdzie od 17 lat dostarczane są przez przedstawiciela austriackiego producenta – PENNY GONDEK sp. z o.o. z Oleśnicy.

Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Popularne w tym miesiącu

Zapisz się do Newslettera!

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).