Connect with us

Technika, technologie, nowości

Ułatwienia w transporcie dzięki technologii próżniowej

Nowości od Ruho-tec

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Portal Drzewny

Firma Ruho-tec, z siedzibą w Blomberg w Niemczech, oferuje szeroką gamę produktów z dziedziny technologii tartacznych. Obejmują one różne technologie cięcia, systemy przenośników, komory suszące, a przede wszystkim technologię transportu próżniowego. Ta ostatnia jest jednym z głównych produktów w portfolio firmy.

Oprac. (al)

 

Łatwiejsza obsługa i wzrost wydajności

Jeden z robotów próżniowych firmy Ruho-tec jest używany w małym niemieckim tartaku (Sägewerk Henkel). Most ma szerokość toru około 8 m, co sprawia, że jest dość małym robotem. Rozwiązanie to uczyniło prace w zakładzie łatwiejszą i szybszą.
 

Potencjał wydajności i oszczędności

Teraz piła nie musi już czekać na pracowników i może ciąć o 30% więcej. Dzięki tej technologii oszczędza się ponadto znaczną liczbę pracowników. Jak widać na przykładzie tej firmy, nawet w małych tartakach istnieje ogromny potencjał wydajności i oszczędności.
Za pomocą technologii próżniowej Ruho-tec może nie tylko zagwarantować łatwiejszą obsługę różnych produktów, ale również wzrost wydajności. Nowa technologia obrotowych płyt ssących pozwala klientowi wybierać między transportem jednego lub więcej elementów. Umożliwia to również transport całych warstw.
 

„Za pomocą technologii próżniowej Ruho-tec może nie tylko zagwarantować łatwiejszą obsługę różnych produktów, ale również wzrost wydajności. Nowa technologia obrotowych płyt ssących pozwala klientowi wybierać między transportem jednego lub więcej elementów. Umożliwia to również transport całych warstw.”

 

Dla tartaków i budownictwa drewnianego

Robot do układania próżniowego „L&R 500” ma ładowność 500 kg. W przypadku zastosowania obrotowych płyt ssących uzyskuje się nośność co najmniej 350 kg. Prędkość wynosi do 40 m/min w przejeździe mostem i do 80 m/min w wózku dźwigowym. Technologia ta jest stosowana zarówno w tartakach, jak i w budownictwie drewnianym.
Pokazuje to, że obecnie wiele branż chce korzystać z technologii transportu próżniowego, ponieważ oprócz obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności, może zaoferować bardziej nowoczesne i atrakcyjne miejsce pracy. Technologia transportu próżniowego idealnie nadaje się również do małych tartaków i do handlu drewnem. Nawet w niewielkich firmach widać ogromną poprawę satysfakcji i wydajności pracowników, ponieważ to opłacalne rozwiązanie umożliwiło znaczne oszczędności w produkcji lub dalszym przetwórstwie.

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).


 


"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Komentarze

Technika, technologie, nowości

Nowości w odpylaniu

Programy zarządzania WEBCONET® dla optymalizacji i oszczędności energii instalacji odciągowych i filtracyjnych

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Portal Drzewny
Efektywne i oszczędne odpylanie to jeden z najważniejszych aspektów produkcji, nie tylko w branży drzewnej. Fot. Schuko

Kontroler WEBCONET® to nowoczesne rozwiązanie, które służy gromadzenia i przetwarzania danych na temat pracy obrabiarek i systemu odciągowego, pozwalając na zwiększenie oszczędności i podniesienie wydajności pracy.

 

Gromadzenie danych produkcyjnych obrabiarek

Podstawą programów zarządzania jest gromadzenie danych produkcyjnych obrabiarek. W przypadku zastosowania obrabiarki wymagana jest instalacja odciągu materiału pyłowego i wiórowego. Parametry obrabiarek są rejestrowane, a w konsekwencji utworzony zostaje profil użytkownika dla każdej obrabiarki. Dane maszyn są ujmowane jako dane historyczne. Profil użytkownika każdej obrabiarki jest dostępny jako dane historyczne za bieżący miesiąc, ostatnie miesiące bieżącego roku i ostatnie 3 lata. Dla zliczonych danych są określane i obliczane dodatkowe wartości. Początek produkcji każdego dnia rozpoczyna się poprzez pierwszą obrabiarkę, natomiast koniec produkcji sygnalizowany jest poprzez wyłączenie ostatniej obrabiarki. Ten okres produkcyjny danego dnia dla każdej maszyny jest obliczany i przechowywany jako procentowy udział produkcji.
Częstotliwość przełączania obrabiarki jest również ważna dla wydajności. Godziny pracy i liczba żądań są ze sobą porównywane, co skutkuje częstotliwością przełączania.

W ten sposób dla każdej obrabiarki określane są następujące dane:
– godziny pracy,
– liczba żądań,
– częstotliwość przełączeń i procentowy udział produkcji za bieżący miesiąc,
– zsumowane wartości z ubiegłych miesięcy roku,
– bieżący rok i zsumowane wartości z ubiegłych 3 lat.
Ustalenie danych zapewnia wystarczające dane do oceny efektywności parku maszynowego. Aby program mógł funkcjonować, nie trzeba instalować żadnych dodatkowych urządzeń.

 

Gromadzenie danych dotyczących energii systemu odciągowego

Gromadzenie danych dotyczących energii stanowi kolejny program zarządzania, w ramach którego można poprawić efektywność technologii odciągowej. W tym przypadku całkowite zapotrzebowanie na energię technologii odciągowej jest określane według grup funkcyjnych. Grupy funkcyjne systemu odciągowego to separator wstępny lub separator, odciąg poprzez wentylatory podciśnieniowe oraz odciąg i usuwanie przefiltrowanego materiału pyłowego i wiórowego. Na podstawie danych charakterystycznych każdego indywidualnego odbiorcy w odpowiednich grupach funkcyjnych i godzinach pracy obliczana jest aktualna wydajność, a następnie określa się zużycie energii.
Całkowite zużycie energii przez instalacje jest dodatkowo liczone za pomocą niezależnego licznika energii. Obliczone wartości są stale porównywane i odpowiednio synchronizowane. Dla poszczególnych grup funkcyjnych instalacji odciągowej określane jest prawidłowe zużycie energii i możliwy jest dokładny rozkład kosztów. Wszystkie ustalone dane są obliczane i przechowywane w tym samym cyklu gromadzenia danych produkcyjnych.

W ten sposób dla każdej grupy funkcyjnej instalacji określane są następujące dane:
– godziny pracy,
– liczba żądań,
– częstotliwość przełączeń i zużycie energii za bieżący miesiąc,
– zsumowane wartości z ubiegłych miesięcy roku,
– bieżący rok i zsumowane wartości z ubiegłych 3 lat.
Ustalenie danych zapewnia wystarczające dane do rozkładu kosztów zużycia energii grup funkcyjnych systemu odciągowego. Aby program mógł funkcjonować, należy zainstalować licznik energii elektrycznej.

 

Rozkład kosztów energii systemu odciągowego dla każdej obrabiarki

Rozkład kosztów energii stanowi kolejny program zarządzania, w ramach którego można poprawić transparentność kosztów produkcji. Na podstawie danych ze zgromadzonych danych produkcyjnych i danych dotyczących energii oraz ostatecznie ustalonych wartości dla systemu odciągowego poszczególnych obrabiarek w odniesieniu do wymaganej prędkości przepływu powietrza i wynikającej z tego ilości powietrza uzyskuje się dokładny udział procentowy całkowitych kosztów systemu odciągowego.

Poza gromadzeniem danych produkcyjnych dla każdej obrabiarki dodatkowo określane są następujące dane:
– zużycie energii systemu odciągowego za bieżący miesiąc,
– zsumowane wartości z ubiegłych miesięcy roku,
– bieżący rok i zsumowane wartości z ubiegłych 3 lat.
Poprzez określenie danych dostępne są zatem koszty systemu odciągowego każdej pojedynczej obrabiarki.

 

Optymalizacja ilości powietrza

Portal Drzewny

Inteligentny rozkład kosztów energii dla systemu odciągowego dla każdej obrabiarki może poprawić transparentność kosztów produkcji. Fot. Schuko

Podczas uruchamiania program optymalizacji ilości powietrza automatycznie steruje każdą pojedynczą zasuwą maszyny produkcyjnej niezależnie od żądań obrabiarki; wszystkie inne zasuwy są przymusowo zamykane. Na podstawie parametrów określane jest teraz odpowienie podciśnienie. Wymagana ilość powietrza wynika z prędkości jego przepływu i średnicy króćców odsysających. Wartość zadana podciśnienia jest stopniowo zwiększana aż do momentu zmierzenia wymaganej ilości powietrza w systemie powietrza powrotnego. Odpowiednie pomiary w przewodach odciągowych i kanałach nie są możliwe, ponieważ przekazują one materiał pyłowy i wiórowy. Pomiar w systemie powietrza powrotnego odbywa się przy nieobecności materiału i reprezentuje dokładnie takie same wartości jak w przewodzie odciągowym. Po określeniu wymaganego podciśnienia, prędkość przepływu powietrza jest również obliczana na podstawie średnicy przewodu głównego linii odciągowej. Jeśli ustalona prędkość spadnie poniżej określonych wartości granicznych, istnieje ryzyko odkładania się materiału w przewodzie głównym. Materiał nie zostanie następnie w całości odprowadzony do instalacji filtracyjnej. W tym przypadku następuje realizacja podprogramu, który otwiera jedną lub więcej zasuw wymuszonych w celu zwiększenia ilości wywiewanego powietrza i ostatecznie zapewnienia wymaganej prędkości powietrza również w przewodzie głównym. Procedura ta jest stosowana w celu sprawdzenia systemu odciągowego każdej pojedynczej obrabiarki w układzie. Celem jest obsługa całej instalacji przy użyciu tylko jednej ważnej wartości zadanej podciśnienia, która jest optymalnie określona dla wymagań każdej obrabiarki i powinna być jak najniższa.

Jakość mocy odsysania zależy wyłącznie od prawidłowej prędkości przepływu powietrza bezpośrednio na króćcu odsysającym obrabiarki. Zastosowanie tego programu i wynikające z tego adaptacje w rurociągach mogą prowadzić do znacznych oszczędności energii, szczególnie w przypadku rozbudowy istniejących instalacji o dodatkowe króćce odsysające lub dodatkowe linie odciągowe. Jeżeli tylko dla jednej obrabiarki wartość zadana podciśnienia musi zostać zwiększona, powoduje to również wzrost mocy odsysającej i wynikających z tego kosztów innych aktywnych obrabiarek, chociaż ten wzrost mocy nie jest konieczny.
Gromadzenie danych produkcyjnych i danych dotyczących energii dla instalacji odciągowo-filtracyjnej z maksymalnie 32 obrabiarkami odbywa się równolegle do programów sterowania i regulacji na kontrolerze instalacji w połączeniu z panelem dotykowym w szafie sterowniczej.

 

Kontroler danych i optymalizacji WEBCONET®

Do użytkowania wszystkich programów optymalizacyjnych wymagany jest dodatkowy kontroler danych i optymalizacji. Kontroler ten może przetwarzać wszystkie programy nawet przy dużej liczbie obrabiarek i kilku instalacjach odciągowo-filtracyjnych. Interfejsy do systemów ERP wyższego poziomu są w fazie opracowywania. Prezentacja danych oparta jest na technologii WEB. Z każdego komputera wizualizacja odbywa się za pośrednictwem odpowiedniej przeglądarki.

Oprócz programów zarządzania i optymalizacji, kontroler danych i optymalizacji służy do wizualizacji i zarządzania komunikatami o błędach.
Możliwe jest również podłączenie systemów zewnętrznych, m.in. grzewczych, wentylacyjnych czy techniki oświetleniowej. W rezultacie powstaje centralny punkt kontrolny dla całej techniki dla budynków.

 

Portal Drzewny

Oprócz programów zarządzania i optymalizacji, kontroler danych służy do wizualizacji i zarządzania komunikatami o błędach. Fot. Schuko

Kurier Drzewny

Oprócz programów zarządzania i optymalizacji, kontroler danych służy do wizualizacji i zarządzania komunikatami o błędach. Fot. Schuko

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).


 

Czytaj dalej

Technika, technologie, nowości

Systemy regałowe i branża domów z elementów prefabrykowanych

Miejsce do przechowywania wszelkiego rodzaju materiałów – od małych kartonów, po duże elementy prefabrykowane

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Kurier Drzewny

Do produkcji drewnianych budynków niskoenergetycznych w zakładzie Žákavá, firma DFH Haus CZ rozbudowała i zmodernizowała swoje magazyny z wykorzystaniem systemów regałowych firmy OHRA

W części zewnętrznej regały wspornikowe o długości całkowitej wynoszącej prawie 250 metrów na pięciu poziomach magazynowych na pakiety materiałów budowlanych o długości nawet 13 metrów umożliwiają przechowywanie drewnianych materiałów budowlanych, a zintegrowany dach zabezpiecza je przed wpływami atmosferycznymi. We wnętrzu regały paletowe i wspornikowe z dnami kratowymi umożliwiają elastyczne przechowywanie wielu różnych artykułów – od pakietu ze śrubami, po kompletne, prefabrykowane części domów.

Zewnętrzne regały to jeszcze więcej miejsca na magazynowanie

DFH Haus CZ produkuje przede wszystkim domy z elementów prefabrykowanych marki Okal – nie są to projekty do produkcji masowej, tylko indywidualnie projektowane i produkowane, trwałe domy. Odpowiednio duże jest zapotrzebowanie na miejsce magazynowe na materiały niezbędne do budowy komponentów domów z elementów prefabrykowanych. W celu zapewnienia odpowiedniej pojemności magazynów, firma w 2018 roku zamontowała pierwsze regały wspornikowe na zewnątrz, które dzięki ocynkowaniu ogniowemu i pochyłemu dachowi są odporne na wiatr i inne czynniki atmosferyczne. Regały mają wysokość około 6 metrów i mogą zawierać pięć poziomów magazynowania, a ramiona o długości 1200 milimetrów mogą udźwignąć ciężar do 1 tony.

Przechowywanie artykułów o różnych wymiarach bez podpór przejściowych

W 2019 roku regały te zostały rozbudowane o kolejne rzędy i dziś na łącznej długości regałów, wynoszącej prawie 250 metrów, można przechowywać na zewnątrz materiały długie. Jednocześnie DFH Haus CZ wybudowała nową halę magazynową, która również wyposażona jest w regały OHRA. Zastosowane są tam zarówno regały wspornikowe, jak i paletowe. Pierwsze mają dna kratowe, co umożliwia przechowywanie artykułów o różnych wymiarach bez przeszkadzających podpór przejściowych. Szerokości półek regałów paletowych zostały dostosowane indywidualnie do potrzeb firmy. Dzięki stabilnej konstrukcji regałów OHRA, których elementy nośne wykonane są z pełnościennych kształtowników stalowych, regały uzyskują obciążalność półek wynoszącą 4 tony nawet przy szerokości półek sięgającej 3,9 metra.
Parametry techniczne regałów były dla firmy DFH Haus CZ tylko jednym z powodów wyboru rozwiązań magazynowych OHRA. Równie ważne były wieloletnie, dobre kontakty z tym europejskim liderem rynku regałów wspornikowych oraz biuro sprzedaży w Republice Czeskiej, które umożliwiło indywidualne doradztwo na miejscu.

Czytaj dalej

Technika, technologie, nowości

Co łączy podłogi, narzędzia internetowe i inspiracyjne moodboardy? Nowości ze świata SWISS KRONO

Komponenty

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Portal Drzewny
Fot. SWISS KRONO

Świat się zmienia, a zadaniem producentów z branży podłogowej jest dotrzymywanie mu kroku. W 2020 roku wiele zmieniło się także w ofercie znanego producenta SWISS KRONO. Nowości dotyczą nie tylko samej oferty, ale i narzędzi, które marka udostępnia swoim klientom. Dodatkowo w Poznaniu pojawiło się bardzo inspirujące miejsce…

Kurier Drzewny

Fot. SWISS KRONO

Pierwsze miesiące 2020 roku zmieniły podejście klientów i całego rynku wnętrzarskiego do stylu i formy zakupów. Brak możliwości prostego i bezpośredniego kontaktu z doradcami sprawił, że klienci wiedzę na temat produktów jeszcze chętniej czerpali z internetu. Ten trend wyraźnie utrzymał się nawet po zakończeniu lockdownu. Okazało się, że wiele rzeczy potrafimy załatwić zdalnie, co przy wzrastającym problemie zakorkowania większych miast i wiecznego deficytu czasu wydaje się być szczególnie kuszącą perspektywą. Dlatego SWISS KRONO postawiło na narzędzia internetowe, które mają pomóc w doborze idealnej podłogi bez wychodzenia z domu.

 

Wybierz i zobacz swoją nową podłogę na ekranie komputera lub smartfona

Nowa aplikacja „Wybierz podłogę” dostępna stronie www.swisskrono.pl/wybierzpodloge (zarówno w wersji desktopowej, jak i mobilnej) to rozwiązanie dla wszystkich, którzy poszukują podłóg laminowanych tego producenta, ale nie wiedzą od czego zacząć. Mnogość oferty i niuanse technologiczne sprawiają, że trudno jest dobrać najlepsze rozwiązanie dla siebie. Z pomocą przychodzi to narzędzie. Wygodnie prowadzi użytkownika do ustalenia jego potrzeb związanych z podłogami i pozwala na wstępną selekcję oferty w kilku prostych krokach.

Pierwsze kryterium to preferowana kolorystyka. W tym miejscu można ustalić czy system ma wyświetlić propozycje w naturalnym, ciepłym odcieniu drewna, czy może wybrać tylko te w szarej tonacji. Kolejny krok to również decyzja związana z estetycznym aspektem podłogi – wskazujemy czy wolimy podłogi jasne, ciemne, a może coś pomiędzy. Wybrać możemy także stopień połysku powierzchni podłogi.

Kolejny krok pozwala ustalić nasze potrzeby w zakresie wymagań technicznych, takich jak: wytrzymałość, wodoodporność oraz format paneli i ich grubość. Każdy z tych wyborów pozwala na zaznaczenie kilku opcji – to jest dobre rozwiązanie w przypadku, gdy nie chcemy ograniczać sobie pola do decyzji.
To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wiele czasu – algorytmy wskażą tylko te produkty, które spełniają nasze rzeczywiste wymagania. Dodatkowo każdy parametr w polu wyboru ma przyjazne wyjaśnienie. Finalnie, dzięki temu systemowi nie tylko możemy przejrzeć adekwatną do potrzeb ofertę, ale i sprawdzić, gdzie te panele można kupić w najbliżej lokalizacji. Narzędzie pozwala także na porównanie cen dzięki integracji z danymi z serwisu CENEO.

To jednak nie wszystkie innowacje od SWISS KRONO. Równolegle powstała aplikacja SWISS KRONO FLOORI, która pozwala wirtualnie przymierzyć nową podłogę do własnych wnętrz. Wystarczy zrobić zdjęcie pomieszczenia, wgrać je do systemu i już można wygodnie przeglądać, jak konkretne wzory będą wyglądały w naszym domu. W systemie znajdują się wszystkie dekory z topowych kolekcji AURUM, PLATINUM i FERRUM. Na szczególną uwagę zasługują dobre odwzorowanie detali i szybkość działania aplikacji.

 

Wodoodporny znaczy bezproblemowy

Kolejna innowacja 2020 od SWISS KRONO dotyczy nowych podłóg, która stała się dla wielu „must have”. Mowa o wodoodpornej linii Aqua Zero, która wytrzyma nawet 24 godziny zalania (wg testu NALFA).

Propozycję tę wyróżnia wyjątkowa konstrukcja: mocna, hydrofobowa, zielona płyta HDF, którą dodatkowo wyposażono w szczelny zamek Aqua Pearl. Dzięki tym rozwiązaniom podłodze niestraszne są zachlapania w kuchni, przelane doniczki, dziecięce zapędy artystyczne czy wpadki czworonożnych pupili.
– Podłogi SWISS KRONO Aqua Zero to nowa generacja paneli wodoodpornych. Przy wykorzystaniu technologii prasowania włókien drzewnych i szczelnego systemu montażu paneli Aqua Pearl udało nam się stworzyć podłogę, która nie boi się wody. Ułożona powierzchnia paneli przetrwa dobową kałużę rozlanej wody – mówi Aleksander Czaplicki.

Dodajmy, że oferta podłóg z linii Aqua Zero obejmuje 24 dekory na bazie HDF w grubościach: 8, 10 i 12 mm.
Co istotne, można ją także czyścić mopem parowym, co dotychczas było niemożliwe w przypadku paneli laminowanych. W ramach nowej, wodoodpornej kolekcji znajduje się sześć ciekawych dekorów w najpopularniejszych odcieniach naturalnego drewna.

 

JEST MIEJSCE, w którym znajdziesz mnóstwo inspiracji

Kurier Drzewny

Fot. SWISS KRONO

Najświeższą niespodzianką od SWISS KRONO jest wyjątkowe miejsce na designerskiej mapie Poznania. W sercu miasta, przy słynnej ul. św. Marcin, powstała przestrzeń dla każdego, kto szuka inspiracji wnętrzarskich. Koncept nosi nazwę JEST MIEJSCE i oprócz tego, że znajduje się w nim ogromna baza próbek produktów SWISS KRONO, organizowane są liczne wydarzenia powiązane z designem i kulturą, a także dyżury ekspertów.

W zaplanowanych w tym roku wydarzeniach wezmą udział nie tylko doświadczeni managerowie produktów SWISS KRONO, ale także liczne grono projektantów wnętrz, projektantów wzornictwa przemysłowego, youtuberów, trenerów biznesu i innych specjalistów związanych z kreacją wnętrz.

JEST MIEJSCE jest dostępne dla każdego od wtorku do soboty, przy ul. św. Marcin 31 w Poznaniu, www.facebook.com/poznanjestmiejsce

Kurier Drzewny

Portal Drzewny


ul. św. Marcin 31, 61-806 Poznań
godziny otwarcia:
wtorek – piątek: 10.00 – 18.00,
sobota: 11.00 – 15.00
www.facebook.com/poznanjestmiejsce

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Galeria

Proces produkcji podłóg dwuwarstwowych Jawor-Parkiet

Z wizytą w zakładzie Jawor-Parkiet

Kurier Drzewny. Magazyn Drzewny, Meblarski i Leśny

Opublikowane:

/

Portal Drzewny
Jawor-Parkiet jest jednym z największych polskich producentów dwuwarstwowych podłóg drewnianych. Fot. KD MEDIA

Zdolność produkcyjna Jawor-Parkiet w ciągu doby to aż ok. 5000m2 podłóg. Dla porównania można sobie wyobrazić boisko piłkarskie, którego powierzchnia wnosi 7140m2. Podczas gdy polska norma wymaga dokładności cięcia podłóg warstwowych na długości, szerokości i grubości rzędu 0,2 mm, to na linii technologicznej do profilowania podłóg warstwowych w firmie osiągana jest dokładność 0,02 mm. To wyjątkowo precyzyjne profilowanie elementów podłogowych oraz nadanie im profili pióro-wpust nie tylko na dłuższej, ale też krótszej krawędzi, umożliwia idealne przyleganie łączonych desek podczas montażu. Dodatkowo produkcji towarzyszy aż osiem etapów kontroli jakości.

Opr. (ab)

 

Fabryka o powierzchni 5 ha

Jawor-Parkiet to firma z blisko 30-letnim doświadczeniem na rynku w stu procentach z polskim kapitałem. Podłogi powstają w nowoczesnych halach produkcyjnych w Nowym Mieście Lubawskim. Teren fabryki usytuowany jest na 5 ha. Na początku działalności zatrudnienie było na poziomie 7 etatów, obecnie jest to miejsce pracy ponad 250 osób, będąc jednym z większych pracodawców w województwie warmińsko-mazurskim.

Czytaj dalej

Popularne w tym miesiącu

Zapisz się do Newslettera!

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).