Connect with us

Aktualności

To już pewne! Targi DREMA odbędą się we wrześniu

Targi DREMA 2020

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Fot. Grupa MTP


Sytuacja wywołana pandemią wirusa wywołuje wiele pytań odnośnie zaplanowanych wydarzeń branżowych, w tym najważniejszych targów przemysłu drzewnego i meblarskiego w Polsce. O to, czy odbędzie się oraz jak będzie wyglądała nadchodząca edycja DREMY, zapytaliśmy Andrzeja Półrolniczaka, dyrektora wydarzenia.

 

DREMA

Alicja Bagnucka: Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest trudna dla całej gospodarki – zarówno dla firm przemysłu drzewnego, ich odbiorców, jak też Państwa – organizatorów. Termin targów DREMA zbliża się dużymi krokami, do wydarzenia pozostało mniej niż cztery miesiące. Wystawcy oraz odwiedzający zastanawiają się, czy wydarzenie się odbędzie. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?
Andrzej Półrolniczak: Jesteśmy integralną częścią bardzo ważnej gałęzi gospodarki, jaką stanowi cały sektor drzewno-meblarski, obejmujący przemysły: drzewny, meblarski, maszyn, narzędzi i komponentów dla tych branż. DREMA, ze swoją czterdziestoletnią tradycją, od lat była miejscem spotkań całego przemysłu, nie tylko polskiego, ale też międzynarodowego. To właśnie w Poznaniu mogliśmy obserwować zmiany, jakie zachodzą w tej branży, ale też podejmować dyskusje i prezentować rozwiązania, które kreują przyszłość. W ostatnich miesiącach wszyscy odczuwamy skutki pandemii i jej wpływ na gospodarkę. Jest to dla nas bardzo trudny okres, wymagający podejmowania wyzwań, których wcześniej nikt z nas nie doświadczył. Ceny surowca, koszty wynagrodzeń i rosnące ceny energii to tylko niektóre z wyzwań, z którymi zmagał się cały sektor przed epidemią. Dzisiaj te czynniki nabierają jeszcze większego znaczenia w obliczu kryzysu, który dotknął gospodarkę. Uruchomione programy pomocowe, w tym dofinansowanie z PFR, mogą złagodzić skutki kryzysu oraz wpływać na podejmowanie decyzji o zakupie nowych technologii i maszyn, by obniżyć koszty produkcji. Z pewnością oszczędności uzyskane poprzez automatyzację i mechanizację procesów technologicznych będą tematem przewodnim najbliższej edycji targów.
Dzisiaj obserwujemy dalsze znoszenie wprowadzonych obostrzeń. Otwierane są hotele, restauracje, centra handlowe, zakłady usługowe, a od 6 czerwca również targi. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja organizacja targów jest dopuszczona pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4m2 powierzchni. Podobne działania możemy obserwować w innych państwach Unii Europejskiej. Dla przykładu, pełne przywrócenie imprez masowych na rynku niemieckim planowane jest na wrzesień. Dokładnie monitorujemy działania w branży i pracujemy nad wdrożeniem najlepszych rozwiązań, które zapewnią odwiedzającym zarówno całkowite bezpieczeństwo, jak i komfort psychiczny.

Alicja Bagnucka: Kiedy możemy spodziewać się oficjalnego potwierdzenia, że termin targowy nie ulega zmianie lub kiedy nastąpi decyzja o jego przeniesieniu?
Andrzej Półrolniczak: Na 29 maja 2020 roku, uwzględniając aktualną sytuację, nie przewidujemy zmiany terminu targów DREMA.

Alicja Bagnucka: Czy organizacja DREMY jest w ogóle możliwa? Ile czasu potrzebują Państwo na przygotowanie wydarzenia? Czy w związku z minionymi zawirowaniami nie jest już za późno?
Andrzej Półrolniczak: Jak wcześniej informowaliśmy, w roku ubiegłym przyjęliśmy nową strategię. Integralną częścią wystawy stały się salony Furnica i SoFab, co pozwoli na kompleksową prezentację rozwiązań dla przemysłu drzewnego i meblarskiego poprzez technologie, maszyny, narzędzia, surowce i komponenty. Kongresy, konferencje, pokazy maszyn na żywo oraz wydarzenia towarzyszące były zawsze silną stroną DREMY. I te obszary działalności będziemy rozwijać. Pod koniec ubiegłego roku zakupiliśmy nowe bazy danych, które pozwolą nam zaprosić na targi więcej klientów zagranicznych. Zgodnie z nowym harmonogramem organizacyjnym, od października ubiegłego roku do końca lutego 2020 roku przeprowadziliśmy działania marketingowo-sprzedażowe, ukierunkowane przede wszystkim na pozyskanie potencjalnych wystawców. Zespół DREMY odbył w tym okresie ponad 300 spotkań z naszymi partnerami. Od targów MEBLE, na których mieliśmy stoisko informacyjne, główne działania prowadzimy na rzecz zaproszenia gości do odwiedzenia stoisk naszych partnerów. Te czynności rozpoczęliśmy od przekazania kart VIP przedstawicielom największych firm meblarskich w Polsce. Dzięki podjętym działaniom większość spraw związanych z organizacją imprezy przeprowadziliśmy przed wybuchem epidemii w Polsce. Obecnie w zaawansowanym stadium znajdują się uzgodnienia z wystawcami dotyczące lokalizacji stoisk.

 

„Przykłady organizacji tegorocznych wystaw BUDMA i MEBLE, kiedy tereny targowe odwiedziły tysiące zwiedzających, potwierdziły naszą zdolność organizacyjną i techniczną do przeprowadzenia takich imprez przy zachowaniu wszystkich zaleceń sanitarnych. Jesteśmy gotowi, aby spełnić procedury, które wprowadzą władze.”

Alicja Bagnucka: Jeśli targi planowane są bez zmian – na wrzesień – czy są Państwo przygotowani na zorganizowanie ich zgodnie ze wszelkimi nowymi wytycznymi, np. dotyczącymi dezynfekcji lub dystansu?
Andrzej Półrolniczak: Zarząd Grupy MTP z najwyższą powagą podchodzi do sytuacji związanej z zachorowaniami w Polsce i na świecie spowodowanymi koronawirusem. Dlatego mając na względzie bezpieczeństwo naszych wystawców, zwiedzających i pracowników, a także w ślad za wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zalecanymi przez instytucje państwowe procedurami, działania w tym zakresie zostały podjęte już w styczniu tego roku, przed targami BUDMA.

Alicja Bagnucka: Czy jest realne zorganizowanie bezpiecznych targów? Czy jeśli będzie to konieczne, będą Państwo przeprowadzać np. pomiary temperatur? Czy jest to technicznie możliwe przy takiej liczbie gości targowych?
Andrzej Półrolniczak: Przykłady organizacji tegorocznych wystaw BUDMA i MEBLE, kiedy tereny targowe odwiedziły tysiące zwiedzających, potwierdziły naszą zdolność organizacyjną i techniczną do przeprowadzenia takich imprez przy zachowaniu wszystkich zaleceń sanitarnych. Jesteśmy gotowi, aby spełnić procedury, które wprowadzą władze sanitarne.

Alicja Bagnucka: Jakie zmiany może przynieść DREMA w zakresie formuły, np. rejestracji czy liczby zwiedzających?
Andrzej Półrolniczak: Od kilku lat, również poprzez kształtowanie polityki cenowej, preferujemy rejestracje zwiedzających w formie zgłoszeń online. Procedura zgłoszeń wystawców odbywa się poprzez naszą platformę internetową – Strefę Wystawców; tak działa też nasza bileteria. W tym zakresie jesteśmy przygotowani na całościowe przejęcie rejestracji wystawców i zwiedzających w formule internetowej. Natomiast dalsze przygotowania uzależnione będą od kolejnych zaleceń instytucji państwowych.

Alicja Bagnucka: Czy zamknięcie granic i obowiązek kwarantanny dla przyjezdnych będą miały wpływ na zwiedzających i wystawców z zagranicy? Czy mówimy o DREMIE na poziomie krajowym, czy jednak międzynarodowym?
Andrzej Półrolniczak: W czerwcu przewidywane są dalsze działania państw europejskich w kierunku otwarcia granic, co z pewnością pozwoli na przyjazd na targi gości zagranicznych. Natomiast skutki epidemii, zwłaszcza w wymiarze makroekonomicznym, przez dłuższy czas będą miały wpływ na gospodarkę europejską i polską. A to z pewnością będzie oddziaływało na imprezy targowe, zwłaszcza te organizowane w drugim półroczu. Epidemia spowodowała kryzys gospodarczy w wymiarze ogólnoświatowym, w różny sposób zdestabilizowała poszczególne rynki. Z jednej strony jest to bardzo bolesne doświadczenie dla przedsiębiorstw, ale jednocześnie szansa na wejście na nowe rynki. Aby to zrobić, firmy potrzebują kontaktów oraz dotarcia z informacją do nowych odbiorców, a w tym, bez wątpienia i na ogromną skalę, pomagają targi.

Reklama

Alicja Bagnucka: Czy, Państwa zdaniem, w związku z trudną sytuacją firm, zwolnieniami i brakiem funduszy, targi stracą w tym roku wielu wystawców i odwiedzających? Czy szykują Państwo jakąś pomoc/ulgi dla tych pierwszych, aby wydarzenie, mimo trudnej sytuacji na rynku, miało swoją moc?
Andrzej Półrolniczak: Jeżeli popatrzymy na wyniki przemysłu meblarskiego w ostatnich dwóch miesiącach oraz prognozy do końca tego roku, musimy stwierdzić, że sytuacja ekonomiczno-finansowa większości firm uległa znacznemu pogorszeniu. W wielu z nich wdrożono programy restrukturyzacyjne, głównie dotyczące obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Programy te z pewnością obejmą redukcję nakładów na inwestycje, ograniczenie działań promocyjnych oraz ograniczenia zatrudnienia. Z drugiej strony, programy oszczędności kosztów można realizować poprzez nowe inwestycje, procesy automatyzacji i mechanizacji. Takich rozwiązań firmy będą poszukiwać, mam nadzieję, na targach. Dużym wsparciem dla nich będą wdrożone programy tarcz antykryzysowych oraz dofinansowanie z PFR, których wysokość uzależniona jest od stopnia spadku przychodów. My również w tym roku podchodzimy do naszej oferty w sposób bardzo elastyczny, dostosowując warunki uczestnictwa indywidulanie do każdej firmy. W roku ubiegłym termin preferencyjnych cen upływał 7 czerwca, w tym 29 maja. Po tym terminie wstępnie dowiemy się się, ilu wystawców zrezygnowało z udziału w wystawie na tym etapie realizacji projektu. Ostatecznie będziemy mogli to określić dopiero we wrześniu, dlatego że część firm zadeklarowała podjęcie finalnej decyzji o udziale w targach w miesiącach letnich.

Alicja Bagnucka: Jak Grupa MTP radzi sobie finansowo i organizacyjnie w tej trudnej sytuacji, kiedy przemysł eventowy został zawieszony?
Andrzej Półrolniczak: Jest to bardzo trudny okres dla branży targowej. Imprezy, które planowaliśmy od marca do czerwca, w większości przypadków zostały przeniesione na inne terminy. Grupa MTP to nie tylko targi, ale też działalność kongresowa, gastronomiczna i doradcza. Pomimo obostrzeń w działalności gastronomicznej, nasze restauracje GARDENcity funkcjonowały bez przerwy, oferując dania na wynos i z dowozem. Uruchomiliśmy nowoczesne studio nagraniowe VirtualEvents i ofertę organizacji konferencji online. Stworzyliśmy platformę internetową www.buypoland.pl, ukierunkowaną na promocję polskich firm za zagranicą. Swoją działalność rozpoczęła agencja marketingu internetowego R360, a przez City Marketing rozwijaliśmy naszą działalność outdoorową. Jesteśmy zaangażowani w budowę pawilonu na Expo 2021 w Dubaju. W Grupie MTP cały czas dużo się dzieje. Za dobrze zorganizowanymi eventami stoi doskonała organizacja pracy, w każdych warunkach. Choć w większości przyjęliśmy system pracy zdalnej, nie zwolniliśmy ani na moment.

Alicja Bagnucka: Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na targach.

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktualności

Roland Auer rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu

Zmiany w zarządzie Schattdecor SE

Dodane:

/

Schattdecor
Roland Auer od ponad 30 lat był zaangażowany w pracę dla Schattdecor SE, a dziś, w powodów osobistych rezygnuje z funkcji prezesa zarządu tej spółki. fot. Schattdecor

Roland Auer, wspólnie z Radą Nadzorczą oraz rodziną Schatt, ogłasza swoją rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Schattdecor SE z powodów osobistych. Decyzja ta, podjęta przy wsparciu rodziny Schatt i Rady Nadzorczej, była trudna po ponad 30 latach pracy w firmie specjalizującej się w produkcji powierzchni dekoracyjnych.

Opr. J.O., źródło: Schattdecor

Auer odegrał kluczową rolę w międzynarodowej ekspansji Schattdecor, szczególnie przyczyniając się do powstania Schattdecor Polska. Od 2017 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy. Rada Nadzorcza i rodzina Schatt wyraziły wdzięczność za jego znaczący wkład i lata wspólnej pracy, zapewniając jednocześnie o swoim pełnym wsparciu.

Aby zapewnić płynne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, firma podjęła szereg kompleksowych działań. Dr Derick Beitel, Członek Zarządu ds. finansów, obejmie funkcję Rzecznika Zarządu. Claudia Küchen, Członek Zarządu ds. designu, marketingu i komunikacji, przejmie odpowiedzialność za HR. Robert Vuga, związany z grupą od 24 lat i dotychczas kierujący zakładami w Rosji i Turcji, został mianowany przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu ds. Sprzedaży.

– Zadbaliśmy o to, aby nasz obecny Zarząd, wszystkie struktury w firmie oraz cały zaangażowany zespół zapewnili bezproblemowe przejście przez tę zmianę. Pragniemy zapewnić naszych klientów, dostawców i partnerów o dalszej współpracy, bezpieczeństwie dostaw i serwisie na najwyższym poziomie – podkreślają Reiner Schulz, Przewodniczący Rady Nadzorczej Schattdecor SE, oraz Anja Schatt-Steiner w imieniu rodziny Schatt.Czytaj dalej

Aktualności

W drodze do Net Zero

Dodane:

/

Do 2050 roku producent materiałów drewnopochodnych – Grupa EGGER z Austrii zobowiązała się osiągnąć cel Net Zero, czyli maksymalni ograniczyć emisję gazów cieplarnianych podczas produkcji. Firma inwestuje w odnawialne źródła energii, stosuje ekologiczne rozwiązania podczas całego procesu produkcji i zarządzania.

Aby osiągnąć ten cel, konieczne są wielomilionowe inwestycje, które już są realizowane. I tak produkcja w zakładzie EGGER w Unterradlberg, dzięki instalacji nowego wymiennika ciepła, jest wolna od gazu ziemnego.

EGGER ma również plany dla zakładu w St. Johannw Tyrolu. Powstaje tam nowa elektrownia oparta na odnawialnych źródłach energii. Austriacki producent płyt przeszedł również na dużą skalę na środki wiążące produkowane przy użyciu energii elektrycznej, generowanej neutralnie pod względem emisji CO2.

Celem jest ekologia

Zrealizowanie celu Net Zero 2050 ma być osiągnięty etapami. Do 2030 roku bezpośrednie emisje z własnych zakładów firmy mają być zmniejszone o co najmniej 30%, pośrednie emisje z zakupionej energii o co najmniej 40%, a pośrednie emisje w górę i w dół łańcucha dostaw o co najmniej 10%. Rok bazowy dla celów klimatycznych to 2022.

– Zbudowaliśmy znaczną wiedzę w zakresie obliczania śladu węglowego – mówi Thomas Leissing, dyrektor finansowy Grupy EGGER. – Przyczyny naszych emisji są dokładnie znane i jesteśmy świadomi, gdzie musimy interweniować. Cieszymy się, że możemy teraz ogłosić kolejne kroki w drodze do Net Zero. Ta ścieżka będzie nadal konsekwentnie realizowana, nadal wymaga wielu działań, ale jesteśmy przekonani, że osiągniemy wyznaczone sobie cele.

Zmiany w zakładzie w Unterradlberg

Jednym z działań zrealizowanych w zakładzie w Unterradlberg jest produkcja pierwszych płyt wiórowych bez użycia gazu ziemnego. Odbywa się to od początku lutego br., po około roku budowy. W zakładzie zainstalowano nowy wymiennik ciepła, który jest używany do podgrzewania oleju termalnego, potrzebnego do obsługi prasy surowcowej i czterech linii laminacyjnych. Proces ten wcześniej wymagał użycia gazu ziemnego. Nowy wymiennik ciepła jest zasilany parą z istniejącej elektrowni na biomasę. Oznacza to, że zakład w Unterradlberg nie używa już gazu ziemnego.

Nowa elektrownia w St. Johann w Tyrolu

W siedzibie grupy EGGER planowana jest budowa elektrowni, która dostarczy ciepło i energię elektryczną do procesów produkcyjnych przy użyciu kotła parowego i skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z paliw biogenicznych. Dzięki tej inwestycji EGGER zredukuje wykorzystanie paliw kopalnych w tym miejscu prawie do zera i będzie mógł dostarczać otaczającym społecznościom jeszcze bardziej zrównoważone ciepło sieciowe. Zakład w St. Johann w Tyrolu posiada już od 2008 roku system kotłów, który generuje energię termalną dla zakładów produkcyjnych i dostaw ciepła sieciowego dla okolicznych gmin, spalając biomasę i biogeniczne resztki produkcyjne. Projekt elektrowni zakłada znaczną rozbudowę: oprócz energii termalnej, nowa elektrownia będzie w przyszłości generować także własną energię elektryczną na potrzeby procesów produkcyjnych.

EGGER pokryje wtedy co najmniej 80% własnych potrzeb energetycznych w zakładzie w St. Johann. Nowa elektrownia, która powstaje zgodnie z najnowszymi standardami przemysłowymi, ma zostać oddana do użytku w pierwszym kwartale 2026 roku. Będzie ona kosztowała ok. 80 milionów euro.

Eko-prąd przy produkcji

W trosce o ekologię EGGER planuje także ograniczyć surowce chemiczne wymagane do produkcji materiałów drewnopochodnych. Chociaż stanowią one niewielki składnik samych produktów, są znacznym czynnikiem napędzającym emisję. EGGER pokrywa część swoich potrzeb na środki wiążące dzięki własnym zakładom żywicznym w Wismarze, Radauti i Hexham. Elektryczność jest także źródłem energii w produkcji kleju, będącego środkiem wiążącym przy produkcji płyt drewnopochodnych. Od 1 stycznia 2024 roku trzy zakłady żywicne używają wyłącznie energii elektrycznej generowanej neutralnie pod względem emisji CO2. Pochodzi ona z energii wodnej, wiatrowej lub słonecznej.

Eko-partnerzy

EGGER kupuje środki wiążące również od zewnętrznych dostawców. Droga do Net Zero wymaga wspólnych rozwiązań i współpracy z partnerami i dostawcami z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, gdzie wiele firm również dba o standardy ekologiczne, w tym założenia Net Zero. Mając na uwadze te priorytety EGGER będzie używał środków wiążących do produkcji surowych płyt, które są produkowane z wykorzystaniem energii elektrycznej generowanej neutralnie pod względem emisji CO2. Ta zmiana dotyczy wszystkich zakładów produkujących płyty EGGER w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii i dotyczy grup produktów płyt wiórowych i MDF.

Grupa EGGER

Grupa EGGER to rodzinna firma, działająca od 1961 roku. Jej siedziba znajduje się w St. Johann w Tyrolu, w Austrii. Początkowa produkcja w St. Johann obejmowała 30m szesc. płyty wiórowej. Aktualnie firma posiada ponad 20 zakładów, zlokalizowanuch m.in. w Austrii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Argentynie, Turcji, włoszech i Polsce (Biskupiec), np. w Unterradlberg, Wörgl, Brilon, Bevern, Gifhorn, Bünde, Wismar, Lexington, Caorso, produkujących taką ilość materiałów drewnopochodnych w czasie krótszym niż 2 minuty. W ofercie Grupy znajdują się głównie płyty drewnopochdne m.in. płyty OSB z pióro-wpustem, płyty z prostymi krawędziami w różnych klasach technicznych, płyty poszyciowe DHF, płyty wykończeniowe Ergo Board oraz tarcica.

Transparentne raportowanie

EGGER stosuje wysokie standardy w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem i transparentnego systemu raportowania. Producent materiałów drewnopochodnych regularnie poddaje się analizom przez zewnętrzne i renomowane agencje ratingowe ESG. Agencje te ponownie wystawiły firmie EGGER dobrą ocenę: po raz czwarty firma otrzymała status Prime w ISS ESG Corporate Rating oraz po raz piąty srebrny medal EcoVadis.

ReklamaCzytaj dalej

Aktualności

Nowe przepisy dotyczące drewna energetycznego w Polsce – nadchodzące zmiany regulacyjne

Drewno w energetyce

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Niebawem wykorzystanie drewna w energetyce zostanie ograniczone. Fot Archiwum

Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała wyraża nadzieję, że najpóźniej we wrześniu br. rozpoczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące drewna energetycznego. Projektowane rozporządzenie ma na celu precyzyjne określenie definicji oraz warunków wykorzystania tego surowca w przemyśle. Decyzja ta jest odpowiedzią na wyzwania nowej unijnej dyrektywy RED III, nakładającej na Polskę zwiększone cele odnawialnych źródeł energii do 2030 roku.

Opr. J.O., źródło: PAP

Rozporządzenie, które trafiło właśnie do konsultacji międzyresortowych, ma za zadanie ograniczyć spalanie pełnowartościowego drewna w masowej energetyce. Wiceminister Dorożała podkreśla, że celem jest skierowanie pełnowartościowego drewna do przemysłu drzewnego zamiast jego niszczącego spalania w kotłach elektrowni. – Nie ma uzasadnienia dla spalania tak cennego surowca, który może być wykorzystywany w produkcji przemysłowej – zaznacza minister.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, drewno energetyczne będzie musiało spełniać surowo określone parametry jakościowe, które mają na celu zmniejszenie presji na wyrąb lasów. Surowiec taki musi mieć obniżoną wartość techniczną lub cechy uniemożliwiające jego przemysłowe wykorzystanie. Do drewna energetycznego zaliczać się będą między innymi pozostałości drzewne z leśnictwa, produkty uboczne przetworzenia drewna oraz surowce z upraw energetycznych.

Nowe regulacje mają również na celu zgodność z unijnymi wytycznymi dotyczącymi biomasy drzewnej jako źródła odnawialnego. Wprowadzone definicje i kryteria jakościowe mają zapobiec nadużyciom oraz zapewnić zrównoważone wykorzystanie zasobów leśnych.

Mimo że projekt rozporządzenia jest jeszcze w fazie konsultacji międzyresortowych, Wiceminister Dorożała wyraził optymizm co do szybkiego przebiegu procesu legislacyjnego. – Liczę na to, że nowe przepisy mogą wejść w życie najpóźniej we wrześniu tego roku – podkreśla Dorożała.

Konsultacje międzyresortowe mają na celu zebranie uwag i opinii różnych ministerstw oraz instytucji, które mogą wnosić swoje sugestie do projektu. Wiceminister Dorożała jest przekonany, że dzięki temu proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie i efektywnie.

O nowych przepisach dotyczących drewna energetycznego będzie można dowiedzieć się więcej w najbliższych miesiącach, gdyż ich wprowadzenie może mieć istotny wpływ na polski przemysł drzewny oraz energetykę.Czytaj dalej

Aktualności

Wyłączanie kolejnych obszarów leśnych z gospodarki leśnej to wątpliwa ochrona lasów?

Dodane:

/

Kurier Drzewny

Działania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mające na celu ochronę lasów, mogą przynieść nieoczekiwane, negatywne skutki – ostrzegają naukowcy. Zamiast wspierać rozwój lasów, mogą one prowadzić do ich zamierania, spadku bioróżnorodności oraz zwiększenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Na początku tego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zainicjowało działania pod hasłem „wzmocnienia ochrony lasów cennych przyrodniczo i ważnych społecznie”, wyłączając kolejne obszary Polski z gospodarki leśnej. Jednak najnowsze opracowania naukowe wskazują, że korzyści przyrodnicze i środowiskowe tych działań mogą być wątpliwe. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że natura sama nie radzi sobie ze zmianami wywołanymi przez działalność człowieka.

Profesorowie Bogdan Brzeziecki (SGGW), Jarosław Socha (UR Kraków) oraz Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (PAN) wskazują, że większość europejskich lasów to silnie przekształcone, uproszczone drzewostany, często niedostosowane do siedliska. Wyłączenie ich ze zrównoważonej gospodarki leśnej i zaniechanie działań adaptacyjnych może doprowadzić do ich rozpadu i dodatkowej emisji CO2.

Przykłady z USA pokazują, że wyłączanie lasów z aktywnej gospodarki prowadzi do ich zamierania i zwiększenia emisji dwutlenku węgla.

Najnowsze badania pokazują, że ochrona przyrody poprzez zamykanie jej w rezerwatach nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Brak ingerencji człowieka prowadzi do spadku bioróżnorodności i zaniku cennych gatunków roślin.

Naukowcy podkreślają, że w dobie antropocenu, działalność człowieka jest nierozerwalnie związana z przyrodą. Wyłączanie kolejnych polskich lasów z gospodarki leśnej oznacza także mniej ekologicznego i odnawialnego surowca drzewnego dla przemysłu. Konieczność importu drewna zza granicy zwiększa ślad węglowy i zanieczyszczenie środowiska, a zastępowanie drewna tworzywami sztucznymi generuje tony odpadów.

– Zależy nam na zrównoważonej gospodarce leśnej, która zachowa zdrowe lasy dla przyszłych pokoleń i zapewni ekologiczny surowiec polskim producentom – tłumaczy Michał Strzelecki, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. – Decyzje dotyczące ochrony przyrody i klimatu powinny być oparte na naukowych danych i analizach, a nie podejmowane pod wpływem emocji i chwilowych korzyści politycznych. Zapraszamy organizacje ekologiczne do dialogu, aby wspólnie wypracować rozwiązania, które zapewnią ochronę najcenniejszych polskich lasów i zminimalizują koszty społeczne i gospodarcze – dodaje Michał Strzelecki.Czytaj dalej

Popularne

Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).