Connect with us


Aktualności

TECHNO ŚWIAT – zagrożenie pułapką czasu i konsumpcji

Rozwój technologiczny

Dodane:

/

Lewicki
Bezobsługowe gniazdo naprawy łuszczki po skanowaniu i analizie. Fot. Archiwum Autora


Rozwój techniki jest tak szybki, że nawet codziennie śledząc nowinki trudno nadążyć za wszystkimi ścieżkami, jakie otwiera postęp technologiczny.

Nie tak dawno na polski rynek trafiły manipulatory, roboty i zestawy CNC. Na początku dostępne były tylko dla zamożnych, ale kolejne ulepszenia spowodowały stosunkowo szybkie ich potanienie i wypieranie poprzednich modeli. Wkrótce stały się dostępne dla większości producentów naszej branży. Okazało się, że maszyny i urządzenia, które do tej pory były stosowane stały się niewygodne, niewydajne, mniej ekonomiczne. Dziś ta historia powtarza się w innym wymiarze: po wdrożeniu do obsługi produkcji elementów zaawansowanej automatyzacji z elementami sztucznej inteligencji (AI), patrząc wstecz czujemy, że do niedawna innowacyjne rozwiązania stały się technologicznie przestarzałe.

Gdy George Orwell w swej książce „Rok 1984” pisał o wszechogarniającym wzroku Wielkiego Brata i telewizorze patrzącym na użytkownika, nikt nie spodziewał się, że narzędzia te pojawią się tak szybko. Nowoczesne technologie zbierające i wysyłające informacje są dziś wykorzystywane we wszystkich sferach naszego życia. Z pewnością nawoływania do zakazywania takich technologii wynikają z nieuzasadnionego strachu przed przyszłością. Jak pokazuje choćby ChatGPT, uruchomiony pod koniec 2022 rok czatbot firmy OpenAI potrafiący rozmawiać, analizować, pisać wiersze, a nawet tworzyć kod informatyczny zgodnie z poleceniami użytkownika, sztuczna inteligencja może nasze życie ułatwić i ulepszyć. Może też jednak je utrudnić i zaszkodzić człowiekowi, jeśli jej postęp będzie źle zaprojektowany i wdrożony. Jedną z takich szkód może być ogłupienie ludzkości, która pod kuratelą AI oduczy się myśleć samodzielnie, a w efekcie pozwoli bytom cyfrowym wyprzedzić człowieka intelektualnie.

Niezależnie od tego, jaka jest przyszłość już dziś wszyscy, chcąc nie chcąc, spotykamy się z nowoczesnym światem pełnym technologicznych nowinek. Różne innowacje wykorzystywane są w medycynie, w zakładach pracy, w domach, urzędach. „Każdy rodzaj łatwej w użyciu, bezproblemowej i dostępnej technologii jest bardzo szybko akceptowany przez rynek tworząc nową gałąź produkcji” – twierdzi Artur Luty, inżynier R&D DECORA S.A. Według niego w XXI wieku jednym z głównych dóbr deficytowych jest czas i dlatego wszystkie wynalazki pozwalające na jego zaoszczędzanie lub efektywne wykorzystanie cieszą się szczególnym zainteresowaniem.

Nasuwa się jednak pytanie, czy wynalazki odpowiadają na rzeczywiste potrzeby człowieka czy może na te wykreowane przez konsumującą i produkującą coraz więcej cywilizację? Czy powiedzenie „potrzeba matką wynalazków” dotyczy zaspokajania tych realnych potrzeb, czy może kreowania nowych potrzeb poprzez wynalazki? Nawet jeśli są one w pierwszym rzędzie kupowane przez bogatych, to mogą pomóc w rozwiązywaniu różnych problemów techniczno-ekonomicznych. System elektroniczny, którego wytworem jest zdalne urządzenie transferu danych do zarządzającego (niezależnie od miejsca w jakim przebywa, który w każdej chwili może zdiagnozować sytuację i zmieniać zadania) stanowi najlepsze narzędzie w rękach doświadczonego zarządcy.

Niektórzy inżynierowie elektroniki i telekomunikacji twierdzą, że prócz korzyści nowoczesne technologie wikłają nas w błędne koło w postaci pułapki sztucznie kreowanego popytu. Zauważalny jest trend producentów dążących do zwiększenia konkurencyjności produktu poprzez wyposażanie go w coraz większą liczbę gadżetów, najczęściej zwiększających koszt wytworzenia. Często wiele z tych gadżetów jest tylko pozornym usprawnieniem, ponieważ nie przynoszą poprawy funkcjonalności dla klienta.

Lewicki

Powierzchnia lakierowana – wady do naprawy widziane po analizie sztucznej inteligencji. Fot. Archiwum Autora

Czas – produkt deficytowy

Dlaczego tak się dzieje? Nasze potrzeby w dużej mierze są sztucznie wykreowane i napędzane przez rynek. Ich część może być kreowana przez reklamodawców i gremia zainteresowane ciągłym zwiększaniem zysków ze sprzedaży. Co ciekawe, gadżeciarstwo nie zawsze jednak wynika z chęci większego zarobku u producenta. Rozmawiając z ekspertami z branży dochodzę do wniosku, że niejednokrotnie producenci chcą iść z duchem czasu, ale nie potrafią odsiać nieistotnych trendów technologicznych od tych naprawdę ważnych. Wynika to z niedostatecznej wiedzy i nienadążania za szybko zmieniającą się techniką, co prowadzi to poznawczego przytłoczenia. W jego wyniku część producentów i nie potrafi ocenić przydatności nowych rozwiązań, a w efekcie nie wyławia z rzeki innowacji tych naprawdę istotnych.

Kogo za ten stan rzeczy winić? Być może ducha czasów. Żyjemy w czasach, które są bardzo dynamiczne. To co jest nowinką dziś, jutro będzie przestarzałe. Bio-technologiczny świat zmusza nas do stawiania pytań o szczególny rodzaj zbliżeń między tym, co biologiczne i tym, co technologiczne. Cyfryzacja i transformacja energetyczna są coraz ważniejszymi czynnikami wyścigu o potęgę. Tymczasem Polsce wydaje się grozić cyfrowy i technologiczny neokolonializm i pozostawanie w ogonie rewolucji energetycznej oraz powielanie technologii, które w dniu zakupu nie są optymalne. Mamy jednak duże możliwości do wysunięcia się na czoło rozwoju, o ile tylko zostaną one racjonalnie wykorzystane. Jedna rzecz, której nie mamy to czas – zmiany globalne będą postępować niezależnie od tego, czy do nich się dostosujemy, czy nie.

ReklamaW obawie przed przyszłością

W obecnej niepewnej sytuacji globalnej trudno się dziwić, że wielu przedsiębiorców realizuje tylko plan minimum na przetrwanie kryzysowego czasu. Jeśli jednak elastycznie wykorzystuje się środki dotacji państwowych i UE z uwzględnieniem niejednoznacznych stanów zagrożenia określonych skrótem VUCA (zmienność; niepewność, złożoność, niejednoznaczność), można z dużym prawdopodobieństwem odnieść sukces (tematyka poruszana w artykule w „Kurier Drzewny” X.2022 strona 42 i 43).
Bio-technologiczny świat, w którym żyjemy, zmusza nas do stawiania pytań o szczególny rodzaj zbliżeń między tym, co biologiczne i tym, co technologiczne. Niedawno naukowcy z japońskiego uniwersytetu zaprezentowali model robota CB2, który nie tylko wyglądem przypomina człowieka, ale wyposażony jest w czujniki dotykowe, układ wzrokowy i słuchowy. Rozwijając sztuczną inteligencję człowiek sam siebie rozwija, dlatego inżynier nie dopuszcza do siebie „czarnych scenariuszy” a raczej obawia się błędnych decyzji, które tworzą zagrożenie dla ludzi. Trzeba jednak pamiętać, że wraz ze zwiększającym się komfortem użytkowania technologicznych wynalazków zwiększa się np. pobór energii, a to wiąże się ze zwiększonym zużyciem prądu. Jak zwykle wszystko ma swoją cenę. Niemniej jednak w dziedzinie wytwarzania energii coraz częściej pojawiają się informację o możliwości uzyskiwania taniej energii (np. fuzja jądrowa) i to bez negatywnego wpływu na środowisko co może zaprzeczyć powyższej tezie.

Innowacje dla potomków Jagiellonów

Polska ma nie lada dylemat związany z przyszłością rozwoju gospodarczego oraz innowacji. Problem streszcza Grzegorz Lewicki w publikacji „Czas Jagiellonów bez zagonów” w periodyku „Res Publica Nowa” z 2014 r. Według autora Polska znajduje się dziś w kluczowym momencie rozwojowym, który zaważy na jej przyszłych losach. Musi bowiem na nowo zdefiniować gałęzie gospodarki, które będzie rozwijać przez najbliższe dekady, a nawet całe kolejne stulecie. Wiele wieków temu, za czasów Jagiellonów (XIV-XVI wiek) taką „złotą” gałęzią gospodarki było rolnictwo, a żyzne zagony polskich pól mogły z zyskiem wyżywić nie tylko Polskę, ale też dużą część Europy Zachodniej. Rolnictwo było tak dobrym źródłem dochodu, że po kilku wiekach przyniosło uśpienie kreatywności Polaków. Z tego względu na pewnym etapie dziejów koncentracja szlachty wyłącznie na rolnictwie i gospodarce folwarczno-pańszczyźnianej doprowadziła do odmowy innowacji i odrzucenia reformy politycznej. Skończyło się na osłabianiu władzy królewskiej, blokowaniu rozwoju klasy mieszczańskiej i doprowadzeniu do technologicznej stagnacji przez szlachtę.

Dziś ten problem w Polsce powtarza się, gdy poszukujemy gałęzi napędowych dla Polskiej gospodarki na całe przyszłe dekady. Z pewnością nie będzie to wyłącznie rolnictwo. „Jeśli szybko nie powstaną rodzime, rozpoznawalne branże przemysłu kanalizujące talent Polaków, to za kilkadziesiąt lat obudzimy się w kraju codziennej orki inżynierów na cudzym garnuszku” – pisze Lewicki. Z kolei Marcin Kilanowski na portalu Publica.pl rozwija tę myśl, stwierdzając, że „państwo może dużo, ale bez wizjonerów, liderów społecznych czy gospodarczych – samym prawem – niewiele się zdziała”. Według autora „(…) potrzebni są nam wizjonerzy, innowatorzy, którzy mają potencjał choć być może jeszcze teraz o tym nie wiedzą. Potrzebne są warunki, w których mogą zaistnieć”. Kilanowski przywołuje w tym kontekście słowa francuskiego myśliciela Rousseau, który twierdził, że „ludzi wielkich tworzą wielkie okazje”, i że dla sukcesu kluczowe jest myślenie o nim tak, że staje się realną, możliwą do spełnienia nadzieją, a nie zwyczajną mrzonką.

Paradoksalnie, dzisiejsza sytuacja geopolityczna związana z inwazją Rosji na Ukrainę jest dla Polski pewną szansą technologiczną. Region Europy Środkowo Wschodniej, stanowiący wschodnią ścianę Unii Europejskiej oraz NATO (tzw. Trójmorze), stał się na powrót kluczowy dla stabilności świata i największe potęgi świata przy odpowiednich warunkach politycznych mogą być żywo zainteresowane wzmocnieniem tego regionu. Polska, która jest w światowej czołówce, jeśli chodzi o umiejętności matematyczne uczniów szkół podstawowych i średnich, ma zasoby ludzkie, aby dostarczać światu innowatorów na skalę globalną. To nie przypadek, że jeden z twórców wspomnianego wyżej systemu AI ChatGPT pochodzi z Kluczborka. Czego jednak obecnie brakuje to reformy kulturowej i sprzężenia kapitałowego Polski z sieciami innowacji, które dziś rozwijają się w USA, demokratycznej części Azji czy na Bliskim Wschodzie. Jak pokazał badacz Peter Turchin z wiedeńskiego Complexity Science Hub, okresy zagrożenia wojną często w historii wywołują na zagrożonych terenach wybuch kreatywności i rozwoju cywilizacyjnego. Pozostaje pytanie, czy skorzystamy z tej szansy? (tematyka poruszana szerzej w artykułach w „Kurierze Drzewnym” XII 2017 i VI.2022)

Mieczysław Lewicki

Moduł linii obróbki mechanicznej elementów meblowych i drzwiowych bez operatorów. Fot. Archiwum Autora

Cywilizacja w techno-pułapce

Cyfryzacja i algorytmizacja gospodarki wywołuje głębokie skutki społeczne na całym świecie. Elity intelektualne w dużej części nie nadążają dziś jednak za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej i dlatego opisują je za pomocą kategorii myślowych z poprzednich epok. To zasadniczo obniża jakość rządzenia, bo dylematy cywilizacyjne dotyczące przyszłości rozstrzygamy przy użyciu wiedzy dostępnej w danej chwili. To z kolei zwiększa ryzyko decyzji błędnych lub wręcz katastrofalnych, jak również rozprzestrzenianiu się destrukcyjnych ideologii. Polski dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość uniwersytetów, mediów oraz think tanków. Kolejną pułapką rozwojową jest automatyzacja dużej części pracy, która powoduje, że wielu ludzi pozostanie tymczasowo bez zatrudnienia. W wyniku rewolucji technologicznej i w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat znikną takie zawody jak m.in.: pracownik produkcji składający produkty, pakowacz produktów, pracownik transportu wewnątrzzakładowego, pracownik podający i zdejmujący elementy do i z maszyn oraz wiele innych niewymagających szczególnych kwalifikacji oraz analizy. Co gorsza, w wyniku ekspansji sztucznej inteligencji, skurczy się też rynek na zawody, gdzie liczą się kompetencje analityczne. Pocieszające jest to, że w najbliższym dwudziestoleciu w naszej branży technika nie zastąpi nam zupełnie człowieka, a jedynie zwiększy wymagania w zakresie przygotowania zawodowego i umiejętności szybkiego dostosowania się do nowych rozwiązań i trendów technologicznych.

Czy techno-entuzjazm, cechujący się bezkrytycznym zaufaniem do rozwoju i tunelowym postrzeganiu rzeczywistości i człowieczeństwa przez pryzmat techniki, jest ideologią niebezpieczną?”

Czy techno-entuzjazm cechujący się bezkrytycznym zaufaniem do rozwoju i tunelowym postrzeganiu rzeczywistości i człowieczeństwa przez pryzmat techniki jest ideologią niebezpieczną? O tym w debacie wokół premiery książki „Cyber kontra real” na spotkaniu, które odbyło się 19 października 2022 roku w Krynicy Zdrój podczas wydarzenia „Krynica Forum 2022 rozmawiali autorzy książki: prof. Andrzej Zybertowicz – socjolog, do 2020 r. wykładowca i profesor nadzwyczajny UMK, doradca społeczny prezydenta RP, doradca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarema Piekutowski – publicysta-socjolog, badacz i analityk, współpracownik Uniwersytetu Warszawskiego.

Kontakt z autorem:
startingmex@gmail.com

O tych i innych problemach automatyzacji i stosowania sztucznej inteligencji w przemyśle drzewnym i meblarskim w kolejnym wydaniu „Kuriera Drzewnego”.

ReklamaKurier Drzewny

Automatyczne układanie i wyrównywanie okleiny. Fot. Materiały organizatora

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktualności

Zmiana terminu i synergia między projektami pozwoliły wrócić na drogę świetności

Dodane:

/

Połączone ze sobą, odbywające się w cyklu dwuletnim targi Holz-Handwerk i Fensterbau Frontale powróciły teraz do terminu wiosennego. I była to bardzo dobra decyzja, choć na sukces tegorocznej edycji norymberskich targów wpłynęło więcej czynników niż tylko zmiana w kalendarzu.

Targi w Norymberdze są od wielu lat dla naszej redakcji przyczynkiem do odwiedzin jednych z najciekawszych, europejskich imprez wystawienniczych skierowanych do branży obróbki drewna i produkcji mebli. Organizatorzy wprawdzie nazywają Holz – Handwerk targami dla rzemiosła, ale w mojej opinii wybiegają one swoją zawartością znacznie dalej poza zakres potrzeb małych warsztatów stolarskich.

Dodatkową wartość dla wystawców i zwiedzających są równolegle odbywające się Fensterbau Frontale, gdzie w całej okazałości prezentują się producenci stolarki otworowej (drewno, aluminium, PCV). Co budujące – w tym roku w FBF wzięło udział wzięło 36 firm z Polski, a m.in. EkoOkna, Polkres Edwood, Sigroll i wiele innych.

Statystycznie rzecz ujmując…

Na kilka tygodni przed targami spotkałem się plotkami, że tegoroczny Holz – Handwerk to nie będzie to, co kiedyś. Że nie będzie takiej firmy i takiej też nie będzie. I powiem tak: jeżeli ktoś podjął decyzję o tym, aby „odpuścić” sobie targi w Norymberdze – niech żałuje. W ciągu czterech dni odwiedziło je łącznie około 75 000 osób z 112 krajów, które spotkały się na terenie Targów Norymberskich z 973 wystawcami z 44 krajów, aby omówić najnowsze trendy w swojej dziedzinie: w obróbce drewna, produkcji mebli, a także w produkcji stolarki otworowej. Targi w tym roku zostały uzupełnione przez wszechstronny program towarzyszący, który zawierał ciekawe konferencje oraz prezentacje poruszające aktualne zagadnienia branżowe.

„W ciągu czterech dni targi Holz-Handwerk oraz Fensterbau Frontale odwiedziło łącznie około 75 000 osób z 112 krajów, które spotkały się na terenie Targów Norymberskich z 973 wystawcami z 44 krajów.”

Uczestnictwo w Holz-Handwerk i Fensterbau Frontale z mojej perspektywy pozwoliło zagłębić się w nowych produktach i technologiach produkcji, a także nawiązać cenne kontakty oraz zaktualizować wiedzę z zakresu aktualnych wyzwań branży na arenie międzynarodowej. Jakie wnioski udało się wyciągnąć?

Pomimo lub właśnie z powodu napiętej sytuacji w branży budowlanej, połączenie targów Holz- Handwerk i Fensterbau Frontale ponownie cieszyło się dużą popularnością w tym roku, przyciągając odwiedzających z sektorów stolarskiego, ciesielskiego, architektonicznego oraz okiennego i fasadowego z całego świata do Norymbergi.

Świetna atmosfera, żywe dyskusje w halach wystawowych i bardzo pozytywna opinia ze wszystkich stron, pozwalają nie tylko organizatorom, ale także uczestnikom spojrzeć na cztery udane dni targów z dużym zadowoleniem. Jak podkreślają organizatorzy – niezależne badanie ankietowe potwierdziło również jakość odwiedzających targi oraz wysoki odsetek obecności osób podejmujących decyzje. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Holz-Handwerk cieszył się tak dużym zainteresowaniem, pomimo warunków gospodarczych panujących w branży budowlanej i że ponownie udało nam się zaprezentować wszystkie wymagania operacyjne branży stolarskiej oraz cały łańcuch obróbki drewna – mówi Stefan Dittrich, Dyrektor Wykonawczy Holz-Handwerk, NürnbergMesse. – Sukces wydarzenia jednoznacznie pokazuje: wyzwania, zwłaszcza te trudne, sprawiają, że Holz-Handwerk stają się jeszcze ważniejsze – dodaje Stefan Dittrich.

Bezcenne forum prezentacji

Najnowsze systemy profili, szkło w architekturze, technologia mocowania, systemy bezpieczeństwa, maszyny, systemy i wiele więcej czekało na odkrycie przez zwiedzających na stoiskach 644 wystawców na odbywających się równolegle targach Fensterbau Frontale. – Impreza po raz kolejny wyraźnie potwierdziła swoją pozycję jako wiodących na świecie targów branżowych dla okien, drzwi i fasad. W naszej opinii i nie tylko była ona głównym punktem spotkań dla odwiedzających z całego świata poszukujących najnowszych trendów i rozwiązań – mówi Elke Harreiß, Dyrektor Wykonawczy Fensterbau Frontale, NürnbergMesse. – Stoiska wystawców, niektóre z nich bardzo imponujące, prezentowały ekscytujące produkty, w tym wiele premier światowych zarówno od liderów rynku, jak i startupów – podsumowuje Elke Harreiß.

Specjalnymi atrakcjami w programie towarzyszącym były Forum Fensterbau Frontale, Forum Architektura-Okno-Fasada z towarzyszącymi wycieczkami oraz forum „Przewodnik po cyfryzacji”. Ciekawą przestrzeń prezentował pawilon „Młodzi Innowatorzy”, w której tworzenie zaproszono uczniów i studentów kierunków branżowych.

Obiektywna ocena

Mimo zewsząd napływających od dłuższego czasu sygnałów o spadkach w branży drzewnej i meblarskiej – próżno szukać marazmu nie tylko w Norymberdze, ale także na targach w Polsce, które mieliśmy okazję odwiedzić od początku br. Powstała teoria, że trudny czas weryfikuje dotychczasowe schematy działania i zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań zmierzających do optymalizacji biznesu.

ReklamaCzytaj dalej

Aktualności

Pierwszy punkt zbiórki materiałów do recyklingu

EGGER: krok w gospodarce o obiegu zamkniętym

Dodane:

/

Egger

Grupa EGGER w marcu przejęła większościowy udział (60 proc.) we włoskiej firmie recyklingowej Cartfer Urbania S.r.l. Jest to kolejny dodatek do międzynarodowej sieci punktów zbierania materiałów recyklingowych, którą producent materiałów na bazie drewna prowadzi pod nazwą EGGER Timberpak.

Przedsiębiorstwo Cartfer Urbania znajduje się w Urbanii (region Marche), sercu włoskiego przemysłu meblarskiego. Inwestycja „recyklingowa” stanowi fundament dla pierwszego punktu zbiórki materiałów do recyklingu we Włoszech. Rozszerzając infrastrukturę zbierania materiałów na poziomie grupy i przetwarzanie drewna z recyklingu, EGGER realizuje strategiczne cele zwiększenia udziału drewna pochodzącego z recyklingu i zapewnienia dostawy surowców z wsteczną integracją.

Dotychczasowa właścicielka firmy Sara Burani pozostanie dalej w zarządzie spółki jako współwłaścicielka Cartfer Urbania. Również doświadczony zespół ośmiu pracowników zostanie przejęty. Strony umówiły się na zachowanie poufności cen zakupu i dalszych szczegółów transakcji.

– Włochy mają doskonały system recyklingu. Możemy wiele zyskać dzięki tej wiedzy, większościowej inwestycji w Cartfer Urbania i doświadczeniu pracowników. Nasza fabryka płyt wiórowych w Caorso (IT) wykorzystuje w stu procentach drewno z recyklingu – mówi Giuseppe Conti, dyrektor ds. finansów i administracji w fabryce w Caorso.

Niezawodny dostawca drewna

Cartfer Urbania to specjalistyczna firma recyklingowa od 2017 r. Przez ponad pięć lat jest też niezawodnym dostawcą dla włoskiego producenta materiałów na bazie drewna SAIB w Caorso, który jest częścią Grupy EGGER od grudnia 2022 r. Ta udana współpraca jest teraz intensyfikowana.

– Jestem dumna z tego, że Cartfer Urbania dołączyła do wielkiej rodziny EGGER. Ten ważny krok pozwoli firmie prężniej się rozwijać i być gotową na nadchodzące wyzwania. To wielka szansa rozwoju dla wszystkich – komentuje Sara Burani.

Grupa EGGER ma również znaczne doświadczenie w wykorzystaniu materiału z recyklingu drewna i w ten sposób przyczynia się do ochrony zasobów. Rodzinna firma od prawie 30 lat stosuje drewno z recyklingu w produkcji nowych, wysokiej jakości płyt wiórowych. Materiał pochodzi z takich odrzutów, jak stare meble, materiały opakowaniowe lub odpady produkcyjne.

Aktywna, wsteczna integracja

Aby zapewnić dostawę zużytego drewna konsumenckiego do swoich zakładów, firma skupia się na aktywnej, wstecznej integracji i prowadzi własne punkty zbierania materiałów recyklingowych pod nazwą EGGER Timberpak.

W tych miejscach zbiera się, sortuje i rozdrabnia drewno z recyklingu z okolicy, aby przetransportować je do zakładów EGGER. Ostateczna obróbka odbywa się za pomocą specjalistycznego sprzętu. Powstaje wówczas wysokiej jakości materiał płytowy z surowców wtórnych – zgodny z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Przedsiębiorstwo prowadzi punkty zbierania materiałów recyklingowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Rumunii, Polsce, USA, a teraz także we Włoszech. Sieć tę niedawno pomyślnie rozwinięto również w naszym kraju.

Na początku kwietnia br. firma uruchomiła drugi punkt Timberpak, tym razem w Gdańsku. Oznacza to kontynuację tego udanego konceptu.

Od 27 marca 2024 r. EGGER nabył 60 proc. udziałów we włoskiej firmie recyklingowej Cartfer Urbania S.r.l.

Producent materiałów na bazie drewna wprowadził swój udany koncept we Włoszech.

Firma skupia się na aktywnej, wstecznej integracji, aby jak najlepiej zaopatrywać swoje fabryki płyt wiórowych w drewno z recyklingu.
Przedsiębiorstwo może optymalnie zaopatrywać swoją fabrykę w Caorso (IT) dzięki nowemu punktowi zbiórki materiałów do recyklingu.
Krótko o firmie

Rodzinna firma EGGER, założona w 1961 r., jest wiodącym, międzynarodowym producentem materiałów na bazie drewna z ponad 11 tys. pracownikami i 22 zakładami na świecie. Przedsiębiorstwo dostarcza produkty do mebli i aranżacji wnętrz oraz konstrukcji drewnianych i podłóg na bazie drewna, co czyni go niezawodnym partnerem dla przemysłu meblarskiego, detalistów drewna i podłóg oraz sklepów DIY. W roku finansowym 2022/2023 Grupa wygenerowała obroty w wysokości 4,45 mld euro.

65 proc. używanego przez firmę drewna pochodzi z recyklingu lub produktów ubocznych. Na koniec ich długiego życia produkty EGGER są w dużej mierze odzyskiwane i mogą być ponownie wprowadzone do obiegu. Dzięki temu i wielu innym środkom marka dąży do celu „tworzenia więcej z cennego zasobu jakim jest drewno”.

Egger

Przedsiębiorstwo prowadzi punkty zbierania materiałów recyklingowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Rumunii, Polsce, USA, a teraz także we Włoszech. Fot. EggerCzytaj dalej

Aktualności

Koniec z „bezcłowym” importem rosyjskich produktów drzewnych przez Kazachstan i Turcję?

Rynek produktów drzewnych

Dodane:

/

Rynek produktów drzewnych

Komisja Europejska zakończyła śledztwo w sprawie podejrzenia omijania przez Rosję opłat celnych. Uznano, że część producentów z Rosji obchodzi obowiązujące cła na importowane z Rosji przez Kazachstan i Turcję produkty drzewne. Komisja planuje wydać decyzję o nałożeniu ceł.

Decyzję Komisji Europejskiej z marca bieżącego roku z zadowoleniem przyjęło m.in. konsorcjum Woodstock. Informacja o planach nałożenia ceł to pokłosie ustaleń Komisji Europejskiej, że istniejące cła importowe na rosyjską sklejkę brzozową są omijane poprzez wysyłanie jej do UE przez te kraje. Śledztwo w tej sprawie wszczęto w sierpniu 2023 r.

Cła miały chronić rynek

Już przed wybuchem wojny w Ukrainie, po długotrwałym śledztwie, UE zwiększyła istniejące cła importowe na rosyjską sklejkę brzozową o 15,8 proc., aby chronić rynek UE przed tanimi produktami z Rosji. Mimo że cła wprowadzono, to szybko pojawiły się przesłanki, że niektórzy rosyjscy producenci te je omijają, sprzedając produkty przez trzecie kraje, m.in. Kazachstan i Turcję. Państwa te nie były wcześniej znaczącymi eksporterami tego typu sklejki.

Jak podają przedstawiciele konsorcjum Woodstock, konsorcjum to – w porozumieniu z liderami branży i głównymi europejskimi stowarzyszeniami – przedstawiło Komisji dowody na omijanie ceł. Między innymi te informacje sprawiły, że w połowie ubiegłego roku wszczęto oficjalne dochodzenie.

W oficjalnym komunikacie konsorcjum jest, że wyniki przedstawione ponad 30 zainteresowanym stronom potwierdzają nieuczciwe praktyki stosowane przez niektórych przedstawicieli branży drzewnej. Stały się one podstawą do planów rozszerzenia ceł antydumpingowych na wszystkie importy z tych krajów. Mają one skorygować nierówności rynkowe. Środki te mogą być przeznaczone na walkę z oszustwami celnymi i unikaniem sankcji i wdrażane we współpracy z organami krajowymi oraz Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Ustalenia KE posłużą jako podstawa dla rozporządzenia, które będzie miało natychmiastową moc prawomocną, rozszerzając wstecznie cła antydumpingowe na importy z tych krajów i utrzymując je w przyszłości.

Z informacji Dziennika Gazety Prawnej wynika, że wszystkie importowane sklejki z Kazachstanu i Turcji będą obłożone takim samym cłem 15,8 proc. jak Rosja, z należnościami wstecznymi plus VAT do pobrania od sierpnia 2023 r.

Śledztwo potwierdziło przypuszczenia

Jarosław Michniuk, prezes zarządu Paged Morąg, jednego z pięciu największych producentów sklejki w Europie i współzałożyciela konsorcjum Woodstock, odnosząc się do wyników śledztwa Komisji Europejskiej, zwraca uwagę, że wynik ten, choć nie jest jeszcze szeroko znany, ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości europejskiego rynku drewna. Rozporządzenie, które ma zacząć obowiązywać natychmiastowo po jego przyjęciu przez kraje UE, będzie odpowiedzią na te praktyki, wprowadzając jednolite cło dla wszystkich importowanych sklejek z Kazachstanu i Turcji. Wyrównają się tym samym szanse na rynku i chronione będą interesy unijnych producentów.

– Wstecznie, bo od 22 sierpnia 2023 r., nastąpi pobranie od importerów ceł antydumpingowych w wysokości 15,8 proc. + VAT na każdy transport sklejki brzozowej importowanej do krajów UE przez Kazachstan i Turcję – informuje prezes zarządu Paged Morąg. – Będzie to możliwe, gdyż z chwilą uruchomienia śledztwa Komisji każdy ładunek sklejki przekraczający granicę unijną, a pochodzący z Kazachstanu i Turcji, był rejestrowany. Kluczowy jest fakt, że wynik śledztwa potwierdzający te nieuczciwe praktyki jest też istotny z punktu widzenia łamania sankcji nałożonych na Rosję oraz regulacji EUTR oraz jest ścigany prawem nie tylko unijnym, ale i krajowym. Każdy importer powinien zadbać o właściwy due diligence oraz sprawdzenie swoich partnerów i ich towaru przed podjęciem decyzji o współpracy. W przeciwnym wypadku nie tylko zaległe cła i kary finansowe, ale również odpowiedzialność karna za łamanie sankcji i regulacji EUTR będą realnym zagrożeniem dla każdego importera z tych krajów – dodaje Jarosław Michniuk

Czas na egzekwowanie prawa

Prezes Michniuk wyraził optymizm co do skuteczności tego rozwiązania. Zaznaczył jednak, że kluczowe będzie jego egzekwowanie. Wskazał również na ważną rolę OLAF i krajowych organów skarbowych w monitorowaniu oraz karaniu firm, które nadal będą próbowały omijać nowe przepisy. Konieczne będzie weryfikowanie przez importerów pochodzenia sprowadzanego drewna, aby uniemożliwić dalsze omijanie sankcji nałożonych na Rosję. Jest to istotne dla utrzymania integralności europejskiego rynku drewna.

Wzmożone kontrole
Komisja Europejska nie wyklucza kolejnych kontroli i inspekcji ze względu na oszustwa celne oraz naruszenia sankcji przez poszczególnych operatorów, w tym importerów, handlowców i użytkowników.

Wzmożone kontrole
Komisja Europejska nie wyklucza kolejnych kontroli i inspekcji ze względu na oszustwa celne oraz naruszenia sankcji przez poszczególnych operatorów, w tym importerów, handlowców i użytkowników.Czytaj dalej

Aktualności

Holz-Her, członek Grupy Weinig, lansuje swoje nowości w Norymberdze

Gwiazdy Holz Handwerk 2024

Dodane:

/

Holz-Her

Holz-Her, renomowana marka w ramach Grupy Weinig i jedna z wiodących firm produkujących maszyny do obróbki materiałów płytowych z drewna i materiałów kompozytowych, będzie reprezentowana na targach Holz-Handwerk 2024 w Norymberdze. W hali 9 od 19 do 22 marca 2024 r. firma będzie nie tylko prezentować sprawdzone rozwiązania dla ambitnych firm rzemieślniczych, ale także imponującą gamę innowacji i rozwojów.

Udział Grupy Weinig w tych tradycyjnych targach podkreśla jej zaangażowanie w Holz-Handwerk, pomimo że liczni konkurenci zrezygnowali z udziału z wyprzedzeniem. Jako kamień węgielny branży, Holz-Her wykorzysta okazję, aby zaprezentować najnowsze technologie i pionierskie rozwiązania szerokiej publiczności.

Rewolucyjna technologia okleinowania

Z modelami Artea 1030, Streamer 1057 XL power, Auriga 1308 XL i Sprint 1329 multi, Holz-Her prezentuje imponującą różnorodność profesjonalnej technologii okleinowania – od modeli dla początkujących po najwyższą klasę.

Artea 1030 charakteryzuje się kompaktowym designem, zerowym łączeniem i prostym procesem obróbki, co czyni go idealnym wyborem dla klientów o najwyższych wymaganiach w zakresie profesjonalnych rezultatów okleinowania.

Pomimo niewielkich rozmiarów zaledwie 3700 mm, Artea 1030 oferuje kompleksową gamę funkcji, w tym frezowanie przedokleinowe, klejenie, kopiowanie narożników oraz kompletną strefę wykończeniową z dociskaczem promieniowym, dociskaczem powierzchniowym, polerowaniem i natryskiem. Nawet w najmniejszych seriach Holz-Her konsekwentnie polega na sprawdzonej aparaturze Glu Jet do uzyskiwania zerowego łączenia i standardowo wyposaża Artea 1030 w swoją opatentowaną dyszę do aplikacji kleju.

Dzięki bibliotece klejów można stosować do czterech różnych typów klejów o różnych właściwościach. Przełączanie między klejami EVA i PUR wszystkie ważne parametry, takie jak temperatura obróbki, wartości ciśnienia oraz różne lepkości kleju, są uwzględniane w odpowiednim profilu. Oznacza to, że wszystkie ważne rodzaje kleju są dostępne w dowolnym momencie z optymalnymi wartościami ustawień w zależności od zastosowania.

Streamer 1057 XL power idzie o krok dalej i prezentuje się jako maszyna okleinująca z kontrolą osiową z 6 osiami serwonapędowymi NC. Operator może wybrać podstawowe procesy obróbki za pomocą jednego przycisku, podczas gdy inteligentny system VISE automatycznie dokonuje pozostałych ustawień. 15,6-calowy ekran dotykowy wielodotykowy zapewnia kompleksowy przegląd wszystkich pozostałych ustawień. VISE, który oznacza Visual Setting, działa jak cyfrowy dziennik i dostarcza wszystkich wartości ustawień dla cyfrowych wskaźników i manometrów.

Ta innowacyjna technologia umożliwia szybkie i bezpieczne ustawienie maszyny, podnosząc wydajność obróbki drewna na nowy poziom.

Auriga 1308 XL to wszechstronna maszyna, która może obrabiać szeroki zakres materiałów, w tym delikatne powierzchnie. Dzięki do 11 osiom serwonapędowym NC i elastyczności systemu aplikacji kleju Glu Jet, można szybko spełnić różnorodne wymagania dotyczące materiałów. Sterowanie osiami umożliwia precyzyjne pozycjonowanie i wysoką dokładność powtarzalności. Intuicyjny system sterowania oferuje wybór predefiniowanych profili obróbki i gwarantuje bezkompromisową obróbkę krawędzi o grubości 1 mm lub 2 mm. Wielofunkcyjne jednostki są również wyposażone w sprawdzony system IntelliSet, który umożliwia operatorowi regulację narzędzia w zakresie 1/100 mm za pomocą interaktywnego wyświetlacza graficznego, na przykład w celu precyzyjnej kompensacji grubości folii ochronnej.

Z serii sprawdzonych maszyn Sprint, Holz-Her prezentuje model 1329 multi, nowatorską maszynę do okleinowania krawędzi, która imponuje swoją konsekwentną wielofunkcyjną technologią frezowania z narzędziami wielostopniowymi i turami narzędziowymi.

Ta innowacyjna technologia umożliwia łatwe dostosowanie do różnych promieni lub wykonanie aplikacji z fazą 45° – wszystko za pomocą jednego przycisku. Model Sprint1329 multi znacząco skraca czasy przygotowania i pozwala użytkownikom produkować efektywnie nawet małe serie w dowolnym momencie.

Wewnątrz modelu Sprint 1329 multi stosuje się jednostki z serii wysokiej jakości, które są wyposażone w mechanikę bez luzów i wysokoprecyzyjne, w pełni cyfrowe osie serwonapędowe NC. Zapewnia to pozycjonowanie z dokładnością powtarzalności wynoszącą 100 procent. Pożądany profil jest wybierany na diamentowym narzędziu wielostopniowym za pomocą dotykowego ekranu o szerokim formacie 21,5 cala, a jednostka automatycznie przesuwa się na właściwą pozycję. Dzięki zmieniaczowi turów maszyna może w pełni automatycznie zmieniać kilka profili podczas frezowania profili. Proces obróbki kończy w pełni automatyczna jednostka skrobiąca, która może przełączać się między dwoma różnymi profilami za pomocą jednego przycisku. Model Sprint 1329 multi oferuje więc znaczne skrócenie czasów przygotowania, doskonałą jakość i imponującą wszechstronność.

Ta wydajna maszyna zapewnia użytkownikom stałą, inteligentną maszynę do okleinowania krawędzi.

Doskonały wygląd krawędzi osiąga się na wszystkich okleinarkach od Holz-Her dzięki zoptymalizowanemu systemowi aplikacji kleju Glu Jet.
Unikalna technologia hybrydowa na tej jednostce gwarantuje harmonijną interakcję między klejem, okleiną a płytą. System Glu Jet zapewnia bezproblemowe użytkowanie kleju EVA i PUR w postaci wkładów kleju lub granulatu, przy czym jego krótki czas rozgrzewania wynoszący zaledwie 3 minuty i niskie zużycie energii na ponowne topienie kleju sprawiają, że jest to prawdziwy oszczędzacz zasobów.

Innowacyjna moc serii Epicon

Dzięki innowacyjnym centrom obróbczym CNC z serii Epicon, Holz-Her ustanawia standardy w przemyśle obróbki drewna. Wszystkie modele Epicon zapewniają efektywną i precyzyjną produkcję. Te najnowocześniejsze centra obróbcze otwierają zupełnie nowe horyzonty dla użytkowników w realizacji ich kreatywnych pomysłów.

Cała rodzina Epicon cechuje się solidną konstrukcją i wysokoprecyzyjnymi komponentami, które zapewniają doskonałe frezowanie. Zintegrowana głowica 5-osobowa w połączeniu z optymalnie wyposażonymi jednostkami wiercenia sprawia, że każdy Epicon jest niezastąpionym wykonawcą w obróbce drewna. Bez względu na obróbkę płyt, drewna litego czy materiałów kompozytowych – wszechstronność CNC Epicon imponuje we wszystkich obszarach.

Głębokości obróbki wynoszące 1500 mm (Epicon 7135), 1650 mm (Epicon 7235) i 2100 mm (Epicon 7335) są dostępne, aby dostosować się do ustawienia i rozmiaru lub stopnia automatyzacji. Ostatnie dwie głębokości obróbki zostały zaprojektowane jako solidna konstrukcja portalkowa i zapewniają maksymalną precyzję oraz skrajnie wysokie przyspieszenie i prędkości frezowania dzięki dwóm napędom synchronicznym.

Nie tylko wymiary obróbki serii Epicon mówią same za siebie, ale także imponujące wyposażenie sprzętowe. Typowo dla Holz-Her, te 5-osiowe jednostki napędowe są wyposażone w potężną, chłodzoną cieczą wrzeciono frezujące i mogą być wyposażone w do 97 pozycji narzędziowych, w zależności od zastosowania i wyposażenia.

Na życzenie użytkownicy mogą również wyposażyć Epicon w SafeDetect, system monitorowania bezpieczeństwa z czujnikową technologią bezkontaktową. Najnowocześniejsza technologia czujników oferuje bezpieczeństwo i swobodę ruchu dla operatora dzięki automatycznemu wykrywaniu ludzi z kontrolą odległości.

Dla maksymalnej elastyczności Epicon może być wyposażony w różne stoły maszynowe. Oprócz standardowego stołu konsolowego dostępne są również w pełni automatyczny stół SynchroDrive lub stół VISE LED. Tak elastyczna może być obróbka CNC z serią Epicon.

Potężna premiera Epicon 7245

Epicon 7245 od Holz-Her nie tylko ustanawia nowy standard, ale także rewolucjonizuje centra obróbcze CNC 5-osiowe z naciskiem na obróbkę drewna litego. Innowacyjna seria Epicon została konsekwentnie rozwijana, aby oferować więcej wydajności i innowacji technicznej niż kiedykolwiek wcześniej. Te postępy nie tylko znajdują odzwierciedlenie w sprawdzonych zaletach serii Epicon, ale również wykraczają poza nie.

Epicon 7245 charakteryzuje się solidną konstrukcją portalową, która w połączeniu z dwoma napędami synchronicznymi gwarantuje maksymalną precyzję i niezwykle szybkie przyspieszenie i prędkości frezowania. Zintegrowana, w pełni interpolująca głowica 5-osiowa z blokadą osi, serce CNC, pozostaje znakiem rozpoznawczym serii Epicon. Ta innowacyjna głowica umożliwia przeprowadzanie najbardziej wymagających operacji obróbkowych z najwyższą precyzją. Automatyczny stół konsolowy został specjalnie dostosowany do obróbki drewna litego, aby zapewnić optymalną wydajność. Epicon 7245 jest więc idealnie wyposażony do najbardziej solidnych operacji obróbkowych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wyzwań związanych z produkcją wysokiej jakości schodów, okien i drzwi. Doświadcz przyszłości technologii CNC na żywo na targach Holz-Handwerk i odkryj nowy Epicon 7245.

Power-Pin – idealne uzupełnienie systemu gniazdowego

Jako idealne uzupełnienie obróbki gniazdowej użytkownicy mogą w pełni automatycznie wprowadzać drewniane kołki za pomocą Power-Pin 7605.
Ręczne wprowadzanie kołków po obróbce CNC jest całkowicie eliminowane, co nie tylko oszczędza czas, ale także zwiększa niezawodność procesu.
Power-Pin 7605 oferuje użytkownikom wybór między wersją „klasyczną” i „dynamiczną”, obie charakteryzują się innowacyjną technologią, intuicyjną obsługą i kompaktowym designem. W wersji „klasycznej” belka dociskowa jest ustawiana ręcznie do grubości materiału, podczas gdy wersja „dynamiczna” dokonuje tych ustawień w pełni automatycznie i programowo. W wersji „dynamicznej” głębokość wiercenia i wysokość Z otworów również są kontrolowane przez serwomotory. Opcje takie jak wskaźnik położenia LED VISE i dodatkowe wiercenia poziome są również dostępne dla wersji „dynamicznej”.
Dzięki Power-Pin 7605 użytkownicy mogą precyzyjnie wprowadzać zarówno wcześniej powlekane kołki, jak i standardowe drewniane kołki z klejem. Opcjonalny drugi przenośnik krokowy umożliwia szybką zmianę między kołkami o średnicy 8 mm i 6 mm. Długości pracujących kołków wynoszą 30 mm, 35 mm i 40 mm.

Maszyna nadaje się do obróbki elementów o długości od 60 do 2600 mm, szerokości od 150 mm dla obróbki poziomej i pionowej oraz grubości od 12 do 60 mm. Duży stolik podporowy umożliwia wielopunktowe załadunek, co oznacza, że kilka elementów roboczych może być efektywnie przetwarzanych obok siebie jednocześnie.

Intuicyjna koncepcja zaciskania za pomocą ciągłej belki naciskowej jest idealna do zmieniających się szerokości elementów roboczych, zapewnia maksymalną siłę trzymania podczas obróbki oraz ułatwia bezpieczne załadunek i rozładunek.

Nawet przy dużych ilościach i powtarzających się rozmiarach elementów, belka naciskowa zapewnia prostą obsługę.
Power-Pin 7605 nie tylko oferuje znaczne oszczędności czasu, ale również jest idealnym uzupełnieniem systemów gniazdowych lub kombinacji piły i CNC.
Umożliwia dodatkową obróbkę, taką jak wiercenie poziome, wprowadzanie kołków i, w razie potrzeby, wiercenie pionowe, takie jak wprowadzanie zawiasów i otworów montażowych. Power-Pin 7605 stanowi zatem znaczący wkład w zwiększenie efektywności i precyzji produkcji, a wprowadzanie kołków jeszcze nigdy nie było takie łatwe.

Profesjonalna technologia cięcia w oszczędnym designie

Jednym z głównych punktów stoiska firmy Holz-Her będą oszczędne rozwiązania cięcia. Pod nazwami „Linea” dla pił panelowych i „Sector” dla pił ścieniowych, Holz-Her prezentuje innowacyjne rozwiązania, które imponują nie tylko swoją pierwszorzędna wydajnością, ale także oszczędnym designem. Elastyczne warianty wyposażenia obu systemów sprawiają, że są one idealnymi rozwiązaniami do cięcia zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów.

Więcej informacji na stoisku targowym producenta. Zapraszamy

ReklamaCzytaj dalej

Ostatnio dodane

Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).