Connect with us


Aktualności

Szanse i możliwości w sektorze budownictwa drewnianego

Prefabrykacja, digitalizacja i automatyczna produkcja modułów – Forum Holzbau Polska 2022

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau


Jak budować mądrzej przy ograniczonych zasobach? W sytuacji kryzysu wojennego, niedoboru materiałów budowlanych i galopujących cen – to pytanie zadają sobie zarówno przedsiębiorcy, jak i prywatni inwestorzy. Odpowiedź na to i wiele równie ważnych zagadnień dotyczących współczesnego budownictwa można było uzyskać podczas Forum Holzbau Polska. Tegoroczna, szósta edycja odbyła się 25 i 26 kwietnia w Hotelu Windsor w Jachrance. Wzięło w niej udział 53 wystawców i 400 uczestników.

 

Holzbau

W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

Możemy budować szybciej, z poszanowaniem ekologii i lokalnej tradycji, ale również bardziej ekonomicznie, rozsądnie dysponując surowcem. Wymaga to jednak cyfrowych narzędzi projektowych, automatyzacji produkcji i prefabrykacji. Przykłady architektonicznych rozwiązań, prezentowane przez uczestników 6. edycji Holzbau Forum Polska, pokazują, że sektor budownictwa drewnianego może być remedium nie tylko na kryzys klimatyczny i konieczność ograniczenia śladu węglowego, ale również naglące problemy sektora, takie jak termomodernizacja.

 

Pomocne rozwiązania cyfrowe

Branża budowlana pozostawia ogromny ślad węglowy. Dlatego coraz bardziej istotne jest, w jaki sposób budynki będą projektowane, z jakich materiałów realizowane, jak materiały te zachowają się w całym cyklu ich życia i co się z nimi stanie po rozbiórce. Powinniśmy wyeliminować materiały nietrwałe oraz te, które przyczyniają się do degradacji środowiska, jak również bardzo rozsądnie gospodarować dostępnymi zasobami. Dlatego konstrukcje drewniane to odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesnym budownictwem. Ten najstarszy budulec jest obecnie najbardziej zdigitalizowanym materiałem. Innowacyjne, cyfrowe rozwiązania pozwoliły wyeliminować jego niedoskonałości, a w realizowanych z drewna budynkach zwiększyć komfort cieplny i poprawić energooszczędność. Dzięki cyfrowym procesom projektowym i zautomatyzowanej produkcji możemy budować coraz wyższe, większe, ale również bardziej ekonomiczne obiekty.
– Żadna innowacja nie była równie przełomowa dla tego sektora jak technologie cyfrowe: nowe oprogramowanie pomaga rozwiązać problemy o wysokim stopniu złożoności, a sterowane cyfrowo maszyny zmieniają sposób, w jaki budujemy, obniżając koszty produkcji i otwierając architektom nowe możliwości projektowe – przekonywała Edyta Augustynowicz, prof. ds. cyfrowej produkcji i drewna w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Bernie, architekt wyspecjalizowany w nowych technologiach budownictwa.

 

Czas na prefabrykację

Coraz większe możliwości przed projektantami i wykonawcami otwiera również prefabrykacja. To idealne rozwiązanie w kompleksach miejskich, gdzie jej przewagą są nie tylko krótki czas inwestycji, ale i niewielkie wymagania co do wielkości placu budowy. W zurbanizowanych przestrzeniach to zaleta nie do przecenienia.
– Dzięki produkcji fabrycznej modułu możemy pozwolić sobie na większą elastyczność w projektowaniu. Maszyny mogą produkować bardziej kompleksowe i zróżnicowane elementy – wymieniała Edyta Augustynowicz. – Jednak taka produkcja wymaga również zmiany sposobu pracy. Plany i rysunki muszą odejść do lamusa. Konieczna jest praca w trzecim wymiarze, żeby zapewnić maszynom odpowiednio dużo informacji do produkcji.
Prelegentka, odwojowując się do własnych doświadczeń zawodowych, pokazała, że nowoczesne narzędzia cyfrowe to sprzymierzeńcy architektów. Mogą uprościć cały proces projektowy. Rozwinięta przez architektkę platforma do projektowania budynków modułowych dla firmy ERNE AG Holzbau, jednego z ich największych producentów w Szwecji, skraca proces projektowania z wielu dni lub nawet tygodni do zaledwie jednego dnia. Pozwala projektantom na większą elastyczność, a dodatkowo obniża koszty produkcji modułów poprzez optymalizację surowa. Program eliminuje również błędy, uniemożliwiając np. zaprojektowanie drzwi, które są za duże lub małe albo nie pasują do ściany.

 

Remedium na kryzys klimatyczny

Digitalizacja to narzędzie, które może być pomocne również w ekologii. Cyfrowo zaprojektowane nowoczesne konstrukcje drewniane są remedium na kryzys klimatyczny, ponieważ możemy je traktować jako nowoczesne magazyny dwutlenku węgla. Metr sześcienny drewna ma zdolność do gromadzenia tony dwutlenku węgla.
– Dzięki narzędziom cyfrowym możemy modelować i ulepszać każdy z elementów jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Możemy je optymalizować na wczesnym etapie inwestycyjnym i określać wbudowany ślad węglowy – mówiła Magdalena Szabert z firmy Eurban Construction Ltd.

 

Reklama

CLT – dla środowiska i architektury

Taki minimalny wpływ na środowisko mają płyty klejone krzyżowo (CLT), a jednocześnie pozwalają na wykonywanie zaawansowanych architektonicznie koncepcji. Dlatego drewnu klejonemu krzyżowo dedykowana została sesja „Drewno CLT w przestrzeni publicznej”.
Przykładem pokazującym jego potencjał jest budynek edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie. Architekci Damian Poklewski-Koziełł i Marcin Gierbienis zaprojektowali budynek w całości wykonany z drewna, ze wskazaniem na jego nowoczesną odsłonę, łączący tradycję z innowacją. Łatwo pracuje się z tym materiałem, ponieważ prefabrykowana konstrukcja jest realizowana w krótkim czasie, co przekłada się na ekonomię inwestycji. Płyty są przygotowywane w fabryce i wycinane indywidualnie pod kątem projektu. Każdy element ma swoje miejsce i jest idealnie dopasowany. CLT pozwala na uzyskanie przekrojów ścian cieńszych od betonowych czy stalowych, spełniających podobne parametry techniczne.

 

Problemy z interpretacją przepisów i niewiedzą urzędników

Dlaczego więc architekci tak niechętnie decydują się na wybór tej technologii w swojej pracy? Według Doroty Sibińskiej, architektki z XYstudio, to nadal „przygoda pełna niespodzianek”, a sama technologia niesie ze sobą wiele pytań bez odpowiedzi. Doświadczeniem zdobytym podczas realizacji hybrydowego przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim – z parterem w technologii tradycyjnej i piętrem z płyt CLT – podzieliła się w trakcie prelekcji pod znamiennym tytułem: „Jak ugryźć drewniane ZLII – historia małych kroków”.
Jak przyznała, największe trudności w przypadku projektów w technologii CLT to niewiedza i obawy urzędników, które dla inwestora mogą okazać się kosztowne.
– Dziś trochę nauczona doświadczeniem, zanim rozpocznę projektowanie w CLT, kontaktuję się z lokalnymi rzeczoznawcami i pytam czy znają tę technologię, czy mają szczególne wymagania, czy mam na coś zwrócić szczególną uwagę, czy mam udać się z projektem do PSP i zapytać o opinię – doradzała Dorota Sibińska. – Nie daje mi to gwarancji, że rozwiązania, które zastosuję, będą przez nich pozytywnie zaopiniowane, ale pozwala mi wyjaśnić wcześniej zagadnienia, które w poprzednich projektach mnie zaskoczyły.
Szybka technologia modułowa CLT wydawała się idealnym rozwiązaniem do zrealizowania inwestycji w pół roku. Jednak już na etapie projektu budowlanego zaczęły się problemy.
– Rozpoczęła się dyskusja z rzeczoznawcami pożarowymi i inspektorami nadzoru nt. czym jest konstrukcja dachu w CLT. Nie ma tu klasycznej konstrukcji – łat i krokwi. Jest za to płyta z „kieszeniami” na izolację – relacjonowała architektka. – Po raz kolejny strażak oczekiwał, że załączymy badania na gotowy system – dach wraz z izolacją i pokryciem. Inspektor nadzoru podobnie. Zaczęto rozkładać dach z poszyciem na części pierwsze. Drewno miało odporność odpowiednie badania, wełna jest NRO, a membrana? Tu już nie wiadomo. Każdy miał inne zdanie. To samo dotyczyło łat. Trzeba było podjąć ryzyko. Termin 1 września był nieodwołalny, a na dyskusje ze strażakami nie mieliśmy już czasu. Zakupiona została membrana NRO, a łaty zabezpieczono.
Analogiczny problem wystąpił przy ścianach zewnętrznych. Kolejnym utrudnieniem była klatka schodowa.
– W technologii drewnianej jest ona największym zagrożeniem ze względu na nieznajomość technologii drewnianych, szczególnie w środowisku rzeczoznawców i oddziałach kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej PSP – przyznała Dorota Sibińska. – W następnym projekcie będziemy zmuszeni stosować klatki żelbetowe, ponieważ ryzyko swobodnej interpretacji przepisów naszych urzędników jest zbyt duże, a zmiany w konstrukcji na etapie budowy właściwie niemożliwe.
– Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych jest wystarczająca lub możliwa do osiągnięcia, aby usprawiedliwić wykorzystanie drewna w budowie nowoczesnych, w pełni funkcjonalnych, energooszczędnych i przyjaznych dla człowieka budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej czy wielokondygnacyjnych, a być może nawet wysokościowych – dowodził Jerzy Gronek z Politechniki Warszawskiej, analizując przykład hali sportowej, której główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary typu „hokej” z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c.

 

Prefabrykaty minimalizują straty ciepła

Lekkie elementy prefabrykowane znajdują zastosowanie w wielu rodzajach konstrukcji. Mogą stanowić również nowoczesną alternatywę podczas prac termomodernizacyjnych. To kolejny ważny problem z sektora budowlanego, wymagający szybkich i skutecznych rozwiązań. Według danych Komisji Europejskiej, 75 proc. budynków w UE jest nieefektywna energetycznie, a jedynie 1 proc. poddawany każdego roku renowacji. „Fala Renowacji” ma usunąć bariery utrudniające modernizację budynków, tak aby osiągnąć poziom minimum 3 proc. odnowionych budynków w ciągu roku.
– Odpowiedzią jest między innymi wykorzystanie elementów prefabrykowanych, które tworząc szczelną obudowę wokół budynku, minimalizują starty ciepła – przekonywał Tomasz Sasin z Politechniki Warszawskiej. – Technologia ta daje architektom i inżynierom nowe możliwości wykorzystania fasad oraz większy potencjał w modernizacji budynków.
Doskonałe parametry można osiągnąć stosując technologię prefabrykacji Timber based Element System (TES), w której głównym materiałem jest drewno. Na jej korzyść przemawiają uzyskane parametry.
– W wyniku głębokiej termomodernizacji akademików uczelni w Oulu, w zachodniej Finlandii, zmniejszono zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie z 148 kWh/m2•rok do 30 kWh/m2•rok – informował Tomasz Sasin.
Tę metodę termomodernizacji zastosowano także w budynkach komunalnych w Roosendaal w Holandii, zmniejszając zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie do 25 kWh/m2•rok. Dzięki temu rachunki za ogrzewanie zmniejszyły się o 67 proc.

 

Aktywna Izolacja Termiczna

Budynki wzniesione w technologii szkieletowej z łatwością osiągają wymaganą izolacyjność cieplną. Jednak mają małą masę termiczną, przez co szybko nagrzewają się i tracą to ciepło. Z problemem tym można sobie poradzić stosując np. aktywną izolację termiczną, która zwiększa pojemność cieplną. Uczestnikom Forum Holzbau Polska przybliżyła ją dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej.
– W przegrodach zewnętrznych budynku w warstwie izolacji w specjalnie wyznaczonej płaszczyźnie należy umieścić wężownicę połączoną z inną w gruncie. W zamkniętym obwodzie przy pomocy małej pompy obiegowej krąży roztwór glikolu z wodą o temperaturze zbliżonej do akumulatora gruntowego, który zasilany jest drugą wężownicą „pozyskującą” energię ze słonecznej – opowiadała prelegentka. – W efekcie tego rozwiązania zwiększa się bezwładność termiczną budynku, co powoduje zmniejszenie straty cieplnej przegrody zimą od 50 do 80 proc.
W pięciu eksperymentalnych budynkach z systemem aktywnej izolacji termicznej na Węgrzech od 14 lat prowadzone są badania oparte na pomiarach rzeczywistych. Zaobserwowano, że o ponad 60 proc. zmniejsza straty energetyczne przez przegrody zewnętrzne. Pozwala skrócić okres grzewczy, a latem może pasywnie chłodzić budynek. Może również zwiększać o 25 proc. efektywność kolektora słonecznego.

 

Ekonomia budynków z drewna

Budynki z wykorzystaniem drewna mają wielowiekową tradycję, jednak stosowane technologie są często nieekonomiczne.
– Pełnowartościowy surowiec, przebadany, obrobiony mechanicznie i termicznie, oznakowany CE i dopuszczony do obrotu na rynku materiałów budowlanych zamienia się w opał czy zwykły śmieć – przytoczył fakty architekt Wojciech Pilacki. – Często nawet 30 proc. surowca wsadowego produktu. A gdyby zlikwidować odpad? Dzisiaj wiemy, że ograniczenie go do około 8 proc. nie stanowi w zasadzie dużego problemu.
To kolejny argument przemawiający za stosowaniem modułowych prefabrykatów, dzięki którym budownictwo drewniane może być bardziej ekonomiczne.
– Im prefabrykat większy, tym mniejsze straty – mniejszy odpad i mniejsze zużycie surowca konstrukcyjnego – oznajmił prelegent. – Maksymalizacja zysków zaczyna się w momencie, w którym zakład produkcyjny powiela zoptymalizowane projekty.

Reklama

 

Niskonakładowa dekonstrukcja

Zdefiniowania na nowo wymaga również trwałość architektury, o czym przekonywał architekt Marek Idziak-Sępkowski.
– Przy takiej skali budownictwa nie ma już miejsca na marzenia o kilkusetletniej żywotności budynków. Właściwie kilkudziesięcioletni wydaje się zbyt długi. Trwałość powinna dziś oznaczać, że budynek pozostanie wolny od większych usterek wyłącznie na czas pełnienia pierwotnej funkcji. A gdy on minie, to zostanie w niskonakładowy i niskoemisyjny sposób zdemontowany, a pozostałości po nim poddane recyklingowi – powiedział prelegent.
Architektura drewniana ma więc kolejną przewagę – pozwala na bardziej niskonakładową dekonstrukcję niż inne konwencjonalne technologie.

 

Pionierska sesja Master

Formuła Forum Holzbau Polska łączy strefę wystawienniczą, gdzie prezentowane są praktyczne rozwiązania dla sektora budownictwa drewnianego z fachowymi sesjami wykładowymi. W tym roku po raz pierwszy została rozszerzona o nowe wydarzenie – sesję Master, czyli publiczną obronę pięciu prac dyplomowych z zakresu architektury i budownictwa drewnianego. To pionierskie wydarzenie moderował dr Andrzej Noskowiak z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicza. Każdy z uczestników wygłosił 20-minutowy autoreferat i zaprezentował wyniki swojej pracy dyplomowej. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny, a ich autorzy doskonale przygotowali się do zreferowania tematów przed publicznością. Dla najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł ufundowaną przez Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe. Otrzymał ją Mateusz Majocha z Politechniki Śląskiej za „Projekt drewnianej hali przemysłowej LVL”.

 

53 wystawców

Z roku na rok Forum Holzbau Polska cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gromadząc więcej uczestników i wystawców. W tegorocznej edycji swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Dostawcy drewna konstrukcyjnego, drewnopochodnych materiałów budowlanych, narzędzi, łączników, chemii i oprogramowania przez dwa dni byli do dyspozycji uczestników dzieląc się wiedząc, odpowiadając na liczne pytania i doradzając.

 

Kolejne Forum Holzbau Polska odbędzie się wiosną 2023 roku, również w Jachrance.

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Reklama

 • Kurier Drzewny

  W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Holzbau

  W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Uczestnicy wydarzenia zaprezentowali przykłady rozwiązań, dzięki którym można było przekonać się jak sektor budownictwa drewnianego może pomóc w kryzysie klimatycznym i konieczności ograniczenia śladu węglowego, a nawet przy problemach z termomodernizacją. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Uczestnicy wydarzenia zaprezentowali przykłady rozwiązań, dzięki którym można było przekonać się jak sektor budownictwa drewnianego może pomóc w kryzysie klimatycznym i konieczności ograniczenia śladu węglowego, a nawet przy problemach z termomodernizacją. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Mateusz Majocha z Politechniki Śląskiej otrzymał nagrodę pieniężną za pracę dyplomową pt. „Projekt drewnianej hali przemysłowej LVL”. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny
 • Holzbau
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktualności

Dni Otwarte INTOREX SA w firmie Technodrewno

W dniach 5-7 czerwca 2024 roku firma INTOREX SA serdecznie zaprasza do Golęczewa k. Poznania na Dni Otwarte

Dodane:

/

Mapka dojazdu

W dniach 5-7 czerwca 2024 roku firma INTOREX SA serdecznie zaprasza do Golęczewa k. Poznania na Dni Otwarte, które będą niepowtarzalną okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami w produkcji galanterii drewnianej. Wydarzenie, które odbędzie się nowej siedzibie firmy Technodrewno skierowane jest do małych, średnich i dużych zakładów produkcyjnych, a uczestnicy będą mogli poznać innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz nowoczesne maszyny.

Opr. J.O

Podczas Dni Otwartych zaprezentowane zostaną dwie nowe maszyny, które z pewnością przyciągną uwagę wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami w obróbce drewna:

 • Centrum tokarsko-frezarskie z możliwością szlifowania TKC-1500 AS
 • Tokarko-frezarka z możliwością szlifowania CKX-1600 BT

Dodatkowo, przedstawiona zostanie również zregenerowana i w pełni funkcjonalna maszyna używana:

 • Szlifierka LAM-1300

Innowacyjne technologie w praktyce

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli na żywo zobaczyć technologię toczenia, frezowania, wiercenia i szlifowania. Demonstracje te będą wykorzystywać programy obróbcze wygenerowane za pomocą zaawansowanego oprogramowania CAD/CAM Intor-Edit oraz SolidCAM 3D. To doskonała okazja, aby zobaczyć nowoczesne technologie w działaniu i porozmawiać z ekspertami na temat ich zastosowania w praktyce.

Oferta CEHPOL i dodatkowe atrakcje

To nie koniec atrakcji! Swoje produkty i usługi zaprezentuje także firma CEHPOL, będąca przedstawicielem producenta okleiniarek CEHISA oraz pił pionowych ELCON.

Podczas Dni Otwartych dostępne będą również informacje na temat aktualnych dotacji UE oraz atrakcyjnych ofert leasingowych, co może być niezwykle pomocne dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w nowoczesne technologie.

Zaproszenie na ciepły posiłek

Nie tylko technologie będą na nas czekały! Dla wszystkich gości organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz kiełbaski z grilla.

Serdecznie zapraszamy w dniach 5-7 czerwca 2024 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 do Golęczewa k. Poznania. To wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu zobaczyć najnowsze technologie, skorzystać z fachowego doradztwa oraz spędzić miło czas w towarzystwie specjalistów z branży. Do zobaczenia!

Technodrewno

Tokarko-frezarka z możliwością szlifowania CKX-1600 BT. Fot. Technodrewno

Technodrewno

Centrum tokarsko-frezarskie z możliwością szlifowania TKC-1500 AS. Fot. TechnodrewnoCzytaj dalej

Aktualności

GLOTECH – Perfekcyjne Narzędzia Dla Majsterkowiczów Domowych

Dodane:

/

Majsterkowiczom, pasjonatom domowych prac stolarskich oraz hobbystom nieustannie poszukującym efektywnych rozwiązań do obróbki drewna, Glotech prezentuje nową linię tarcz do cięcia. Czy chcesz przeciąć drewno, płytę wiórową czy materiały stolarskie dla własnych potrzeb? Tarcze Glotech to odpowiedź na Twoje potrzeby, zapewniając nie tylko precyzję, ale także ekonomiczność w użytkowaniu.

Rozwiązania dla Majsterkowiczów

Tarcze Glotech zostały zaprojektowane z myślą o domowych majsterkowiczach, oferując niezawodność i trwałość przy standardowych pracach stolarskich. Dzięki wykorzystaniu optymalnego gatunku węglików spiekanymi, są one niezwykle ostre i efektywne nawet podczas intensywnego użytkowania. Bez względu na to, czy pracujesz przy pilarkach ręcznych czy stolikowych, Glotech gwarantuje profesjonalne rezultaty w atrakcyjnej cenie.

Wybór Tarczy Odpowiedniej dla Twoich Potrzeb

W ofercie Glotech znajdziesz różnorodne tarcze, dopasowane do różnych rodzajów obróbki drewna i materiałów stolarskich:

 • Seria GT604: Idealna do cięcia płyt wiórowych, OSB, MDF oraz innych materiałów drewnopochodnych. Zaprojektowana z myślą o standardowych pracach majsterkowiczów, wyposażona w trapezowo-proste zęby dla precyzyjnego cięcia.
 • Seria GT605: Doskonała do cięcia drewna litego, klejonego oraz sklejki. Z zastosowaniem na przemian skośnej geometrii zębów, zapewnia efektywne i czyste cięcie przy minimalnym wysiłku.
 • Seria GT010: Przeznaczona do cięcia drewna wzdłuż słojów, idealna do obróbki desek, drewna budowlanego czy szalunkowego. Wyposażona w ząb prosty dla płynnego cięcia wzdłuż włókien drewna.
 • Seria GT210: Specjalnie zaprojektowana do cięcia drewna w poprzek słojów oraz innych materiałów stolarskich. Dzięki na przemian skośnej geometrii zębów, zapewnia stabilność i precyzję cięcia.

Różnorodne Zastosowania, które Cię Zachwycą

 • Meble Ogrodowe: Planujesz zbudować własny zestaw mebli do ogrodu? Tarcze Glotech sprawią, że cięcie desek czy elementów drewnianych będzie szybkie i precyzyjne, pozwalając Ci stworzyć meble, które będą ozdobą Twojego ogrodu.
 • Projekty Dekoracyjne: Chcesz ozdobić swój dom unikatowymi elementami dekoracyjnymi? Tarcze Glotech ułatwią Ci cięcie różnorodnych materiałów, takich jak sklejka czy płyta pilśniowa, które możesz wykorzystać do wykonania ozdób ścian czy dekoracji wnętrz.
 • Konserwacja i Remonty: Czas na odświeżenie swojego mieszkania? Tarcze Glotech sprawdzą się doskonale podczas cięcia płyt OSB, drewnianych listew czy elementów wykończeniowych, umożliwiając szybkie i precyzyjne prace remontowe.

Kompatybilność i Wydajność

Tarcze Glotech zostały opracowane z myślą o kompatybilności z najpopularniejszymi modelami pilarek ręcznych oraz stołowych dostępnych na rynku. Niezależnie od tego, czy pracujesz w domowym warsztacie czy na budowie, Glotech zapewnia optymalną wydajność i trwałość. Dodatkowo, specjalne rowki kompensacyjne wpływają na obniżenie temperatury pracy, co zwiększa żywotność tarczy i minimalizuje wpływ na korpus narzędzia.

Podsumowanie

Tarcze Glotech to nie tylko narzędzia, to partnerzy w Twoich domowych projektach stolarskich. Dzięki ich konstrukcji oraz precyzyjnym osiągom, każda praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Wybierz Glotech i doświadcz rewolucji w świecie majsterkowania domowego!
Aby dowiedzieć się więcej o ofercie tarcz GLOTECH® lub skonsultować swoje potrzeby z naszym zespołem technicznym, skontaktuj się z nami już dziś. Możesz również wejść na stronę WWW i poznać nasze nowe tarcze: https://globus-wapienica.eu/products/c99-narzedzia-glotech

ReklamaCzytaj dalej

Aktualności

Od dekady rozwijają się jako poddostawca branży meblarskiej

10cio lecie firmy NOWIGO

Dodane:

/

Firma NOWIGO powstała 10 lat temu, a jej genezą było zapotrzebowanie różnego rodzaju listwy meblowe, spowodowane potrzebą większej produkcji przez zakłady meblarskie. Pierwszymi klientami przedsiębiorstwa byli duzi odbiorcy z regionu Wielkopolski. Obecnie NOWIGO jest rozpoznawalną marką i z sukcesem obsługuje kontrahentów z terenu całego kraju.

Już od 10 lat NOWIGO, producent wyrobów drzewnych z Pomarzanowic koło Poznania, słynie z wysokiej jakości produktów, wśród których można znaleźć fryzy liściaste i iglaste, listwy meblowe dedykowane stelażom mebli tapicerowanych oraz różnorodne elementy meblowe.

„Firma NOWIGO w tym roku obchodzi 10cio lecie swojego istnienia. Przez ten czas dynamicznie się rozwija w oparciu o współpracę z czołowymi producentami mebli, którzy budują swój sukces w oparciu o kompetentnych dostawców.”

Wykorzystując surowce liściaste i iglaste, firma przygotowuje produkty dedykowane do zastosowania w pracach wykończeniowych oraz stelażowych.

Trwałość i uniwersalność użycia tych prefabrykatów pozwala na tworzenie funkcjonalnych mebli oraz dodatków do wyposażenia domu i ogrodu.

Dzięki możliwościom dostosowania produktów pod konkretne zamówienie klienta, NOWIGO zyskuje uznanie wśród klientów z branży meblarskiej, stolarskiej oraz architektury ogrodowej. Nowym elementem w ofercie firmy są także listwy łączone na mikrowczepy, które poszerzają możliwości zastosowania drewna w różnych dziedzinach.

Bogata oferta tych produktowa obejmuje fryzy, listwy oraz elementy drzewne w szerokiej gamie wymiarów, idealnych do stosowania w stelażach do mebli tapicerowanych, meblach litych, płytach klejonych, stolarskich oraz galanterii drzewnej.

Solidne wsparcie dla Kępna

– Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa jako producenta wyrobów drzewnych, i z przyjemnością podejmujemy nowe wyzwania – mówi Grzegorz Kujawa, prezes zarządu firmy NOWIGO.

Mimo obecnie trudnego rynku przedsiębiorstwo obsługuje obecnie setki odbiorców, oferując im prefabrykaty wysokiej jakości, zachowując przy tym dużą otwartość na bieżące potrzeby rynku.

Zgodnie z tą strategią firma otworzyła w 2023 roku punkt sprzedaży w Kępnie, które jest kolebką producentów mebli tapicerowanych. Dzięki zapleczu magazynowemu, transportowi i wsparciu technicznemu klienci NOWIGO zyskują wysoki jakości obsługę, która sprawdza się nawet w sytuacjach kryzysowych. – Obecnie mamy do czynienia z trendem specjalizacji, gdzie firmy produkujące meble kupują gotowe komponenty, jednocześnie koncentrując się na produkcji, w różnych jej aspektach – podkreśla Grzegorz Kujawa. – Współpraca z naszą firmą ma także ekonomiczne uzasadnienie, bowiem jako poddostawca jesteśmy w stanie zaoferować produkty tańsze od tych, które są w stanie wytworzyć nasi klienci.

Nie muszą mieć oni bowiem dodatkowego parku maszyn, suszarni, pracowników oraz dodatkowych kosztów.

Jakie perspektywy?

Siła firmy NOWIGO tkwi w specjalizacji i partnerskich relacjach z kooperantami. Skupia się na produkcji listew handlowych, pozwalając jej klientom skoncentrować się na swoich obszarach specjalizacji, bez konieczności inwestowania w dodatkowe zaplecze produkcyjne. Elastyczność i jakość pozwalają firmie utrzymać pozycję na rynku, pomimo trudności, jakie mogą się pojawić.

Dodatkowo NOWIGO to optymiści, którzy wierzą, że z pasją, innowacyjnością i odpowiednią strategią można pokonywać wszelkie wyzwania. Dlatego firma jest stale otwarta na nowe możliwości, nowych klientów i nowe rynki. Stąd też, w najbliższym czasie planuje kontynuować ekspansję, być może otworzyć kolejne punkty sprzedaży, choć szczegółów jeszcze nie znamy.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami. Dziękujemy naszym dotychczasowym klientom za zaufanie, które nam udzielili przez te dziesięć lat. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy dzisiaj. Patrząc w przyszłość, pełni nadziei i z determinacją, czekamy na kolejne wyzwania i sukcesy – podsumowuje Grzegorz Kujawa.Czytaj dalej

Aktualności

Istotne forum wymiany informacji z rynku paliw alternatywnych

Biomasa

Dodane:

/

Powermeetings
Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych od dwóch dekad przyciąga rzeszę profesjonalistów zainteresowanych tematem. Fot. Powermeetings.eu

Podczas 13. edycji wiosennego Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych, zorganizowanego przez powermeetings.eu w dniach 21-22 marca 2024 roku w Krakowie skupiono się na technologiach związanych z biomasą i paliwami alternatywnymi. Wydarzenie, obchodzące 20-lecie działalności, przyciągnęło przedstawicieli branży energetycznej, przemysłowej oraz instytucji rządowych.

Rozpoczynając konferencję, Miłosz Motyka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podkreślił wagę słuchania branży związanej z biomasą i paliwami alternatywnymi oraz wdrażania jej wniosków. Zapewnił o pełnej współpracy i uwzględnianiu postulatów, co przekłada się na udoskonalenie projektów legislacyjnych. Podkreślił również istotę suwerenności energetycznej kraju poprzez wsparcie alternatywnych źródeł energii i rozproszoną energetykę.

Konieczna transformacja

Jednym z głównych tematów dyskusji była dekarbonizacja sektora ciepłowniczego w kontekście europejskich regulacji, szczególnie pakietu „Fit for 55”.
Dorota Jeziorowska z Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych przedstawiła liczne problemy wynikające z tych regulacji, podkreślając istotną rolę ciepłownictwa systemowego w polskich miastach. Wskazała na konieczność transformacji systemów ciepłowniczych oraz odpowiedniego finansowania inwestycji, aby osiągnąć cele dekarbonizacji.

Omawiając przyszłość sektora, dr inż. Ilona Olsztyńska z SGS Polska przedstawiła najważniejsze regulacje dotyczące rynku biomasy i paliw alternatywnych. Zwróciła uwagę na nowe cele UE do 2030 roku, a także na zasady zrównoważonego wykorzystania biomasy i emisji gazów cieplarnianych.

Ważnym aspektem konferencji było także omówienie możliwości finansowania inwestycji w sektorze energetycznym. Iwona Poliwka z Metropolis Doradztwo Gospodarcze przedstawiła różne środki wsparcia, w tym Fundusz Modernizacyjny Kogeneracja, który umożliwia inwestycje w nowoczesne jednostki wytwórcze.

Podczas dyskusji o dostępności surowców opałowych Tomasz Majerowski z DGLP przedstawił potencjał pozyskania biomasy w Polskim Grupie Leśnej. Z kolei Ryszard Jelonek z Biomasa Partner Group omówił znaczenie biomasy agro jako alternatywnego paliwa w ciepłownictwie, przedstawiając innowacyjne rozwiązania spalania.

Biały certyfikat korzyści

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas forum były korzyści płynące z uzyskania Białego Certyfikatu, potocznie zwanego świadectwem efektywności energetycznej. Paweł Wysokulski z ARP ENERGIA wyjaśnił zasady przyznawania tych certyfikatów oraz wymienił potencjalne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw. Ustawa o efektywności energetycznej z 2016 roku umożliwia uzyskanie certyfikatu dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną o co najmniej 10 Toe (tona oleju ekwiwalentnego) w ciągu roku.

Rekompensata za obniżenie poboru

Bogumił Ciżowski z Enspirion przedstawił DSR (Demand Side Response) jako sposób na rekompensatę kosztów energii elektrycznej poprzez czasowe obniżenie poboru mocy z sieci. Ta elastyczność w zarządzaniu energią pozwala nie tylko na zachowanie stabilności w Krajowym Systemie Energetycznym, ale także na redukcję emisji CO2.

Technologie przetwarzania RDF

Ireneusz Suszyna z VECOPLAN Poland oraz Victor Rodriquez z APISA by Tornum zaprezentowali innowacyjne instalacje do produkcji i suszenia biomasy. Ich prezentacje skupiały się na możliwościach wykorzystania RDF (Refuse Derived Fuel) w sektorze energetyki cieplnej.

Od węgla do biomasy

Prezes PEC Gniezno, Jarosław Grobelny, podkreślił konieczność przekształcenia systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem biomasy. Dzięki zastąpieniu miału węglowego biomasą, firma osiągnęła status efektywnego systemu ciepłowniczego, co przyczyniło się do ograniczenia emisji CO2.

Samowystarczalność energetyczna

Firma SYLVA zaprezentowała własną drogę transformacji energetycznej, opartą na wykorzystaniu produktów ubocznych własnej produkcji do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Dzięki temu, firma osiągnęła samowystarczalność energetyczną, korzystając wyłącznie z odnawialnych źródeł energii.

Na zakończenie konferencji omówiono aktualne trendy na rynku biomasy. Prelegenci, tak jak Ramunas Waszkiewicz z Baltpool czy Marek Kępa z Javelin Global Connodities, podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat cen i popytu na biomasę, uwzględniając globalne zmiany rynkowe.

ReklamaPodsumowanie i perspektywy

XIII Forum Biomasy i RDF stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowania nowych technologii i rozwiązań w zakresie efektywnego zarządzania energią. Organizatorzy zapewniają, że kolejne spotkanie, zaplanowane na jesień tego roku, będzie równie inspirujące i pełne wartościowych dyskusji.Czytaj dalej

Popularne

Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).