Connect with us
 
Aktualności

Szanse i możliwości w sektorze budownictwa drewnianego

Prefabrykacja, digitalizacja i automatyczna produkcja modułów – Forum Holzbau Polska 2022

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

Jak budować mądrzej przy ograniczonych zasobach? W sytuacji kryzysu wojennego, niedoboru materiałów budowlanych i galopujących cen – to pytanie zadają sobie zarówno przedsiębiorcy, jak i prywatni inwestorzy. Odpowiedź na to i wiele równie ważnych zagadnień dotyczących współczesnego budownictwa można było uzyskać podczas Forum Holzbau Polska. Tegoroczna, szósta edycja odbyła się 25 i 26 kwietnia w Hotelu Windsor w Jachrance. Wzięło w niej udział 53 wystawców i 400 uczestników.

 

Holzbau

W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

Możemy budować szybciej, z poszanowaniem ekologii i lokalnej tradycji, ale również bardziej ekonomicznie, rozsądnie dysponując surowcem. Wymaga to jednak cyfrowych narzędzi projektowych, automatyzacji produkcji i prefabrykacji. Przykłady architektonicznych rozwiązań, prezentowane przez uczestników 6. edycji Holzbau Forum Polska, pokazują, że sektor budownictwa drewnianego może być remedium nie tylko na kryzys klimatyczny i konieczność ograniczenia śladu węglowego, ale również naglące problemy sektora, takie jak termomodernizacja.

 

Pomocne rozwiązania cyfrowe

Branża budowlana pozostawia ogromny ślad węglowy. Dlatego coraz bardziej istotne jest, w jaki sposób budynki będą projektowane, z jakich materiałów realizowane, jak materiały te zachowają się w całym cyklu ich życia i co się z nimi stanie po rozbiórce. Powinniśmy wyeliminować materiały nietrwałe oraz te, które przyczyniają się do degradacji środowiska, jak również bardzo rozsądnie gospodarować dostępnymi zasobami. Dlatego konstrukcje drewniane to odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesnym budownictwem. Ten najstarszy budulec jest obecnie najbardziej zdigitalizowanym materiałem. Innowacyjne, cyfrowe rozwiązania pozwoliły wyeliminować jego niedoskonałości, a w realizowanych z drewna budynkach zwiększyć komfort cieplny i poprawić energooszczędność. Dzięki cyfrowym procesom projektowym i zautomatyzowanej produkcji możemy budować coraz wyższe, większe, ale również bardziej ekonomiczne obiekty.
– Żadna innowacja nie była równie przełomowa dla tego sektora jak technologie cyfrowe: nowe oprogramowanie pomaga rozwiązać problemy o wysokim stopniu złożoności, a sterowane cyfrowo maszyny zmieniają sposób, w jaki budujemy, obniżając koszty produkcji i otwierając architektom nowe możliwości projektowe – przekonywała Edyta Augustynowicz, prof. ds. cyfrowej produkcji i drewna w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Bernie, architekt wyspecjalizowany w nowych technologiach budownictwa.

 

Reklama
Kurier Drzewny

Czas na prefabrykację

Coraz większe możliwości przed projektantami i wykonawcami otwiera również prefabrykacja. To idealne rozwiązanie w kompleksach miejskich, gdzie jej przewagą są nie tylko krótki czas inwestycji, ale i niewielkie wymagania co do wielkości placu budowy. W zurbanizowanych przestrzeniach to zaleta nie do przecenienia.
– Dzięki produkcji fabrycznej modułu możemy pozwolić sobie na większą elastyczność w projektowaniu. Maszyny mogą produkować bardziej kompleksowe i zróżnicowane elementy – wymieniała Edyta Augustynowicz. – Jednak taka produkcja wymaga również zmiany sposobu pracy. Plany i rysunki muszą odejść do lamusa. Konieczna jest praca w trzecim wymiarze, żeby zapewnić maszynom odpowiednio dużo informacji do produkcji.
Prelegentka, odwojowując się do własnych doświadczeń zawodowych, pokazała, że nowoczesne narzędzia cyfrowe to sprzymierzeńcy architektów. Mogą uprościć cały proces projektowy. Rozwinięta przez architektkę platforma do projektowania budynków modułowych dla firmy ERNE AG Holzbau, jednego z ich największych producentów w Szwecji, skraca proces projektowania z wielu dni lub nawet tygodni do zaledwie jednego dnia. Pozwala projektantom na większą elastyczność, a dodatkowo obniża koszty produkcji modułów poprzez optymalizację surowa. Program eliminuje również błędy, uniemożliwiając np. zaprojektowanie drzwi, które są za duże lub małe albo nie pasują do ściany.

 

Remedium na kryzys klimatyczny

Digitalizacja to narzędzie, które może być pomocne również w ekologii. Cyfrowo zaprojektowane nowoczesne konstrukcje drewniane są remedium na kryzys klimatyczny, ponieważ możemy je traktować jako nowoczesne magazyny dwutlenku węgla. Metr sześcienny drewna ma zdolność do gromadzenia tony dwutlenku węgla.
– Dzięki narzędziom cyfrowym możemy modelować i ulepszać każdy z elementów jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Możemy je optymalizować na wczesnym etapie inwestycyjnym i określać wbudowany ślad węglowy – mówiła Magdalena Szabert z firmy Eurban Construction Ltd.

 

CLT – dla środowiska i architektury

Taki minimalny wpływ na środowisko mają płyty klejone krzyżowo (CLT), a jednocześnie pozwalają na wykonywanie zaawansowanych architektonicznie koncepcji. Dlatego drewnu klejonemu krzyżowo dedykowana została sesja „Drewno CLT w przestrzeni publicznej”.
Przykładem pokazującym jego potencjał jest budynek edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie. Architekci Damian Poklewski-Koziełł i Marcin Gierbienis zaprojektowali budynek w całości wykonany z drewna, ze wskazaniem na jego nowoczesną odsłonę, łączący tradycję z innowacją. Łatwo pracuje się z tym materiałem, ponieważ prefabrykowana konstrukcja jest realizowana w krótkim czasie, co przekłada się na ekonomię inwestycji. Płyty są przygotowywane w fabryce i wycinane indywidualnie pod kątem projektu. Każdy element ma swoje miejsce i jest idealnie dopasowany. CLT pozwala na uzyskanie przekrojów ścian cieńszych od betonowych czy stalowych, spełniających podobne parametry techniczne.

Reklama
Kurier Drzewny

 

Problemy z interpretacją przepisów i niewiedzą urzędników

Dlaczego więc architekci tak niechętnie decydują się na wybór tej technologii w swojej pracy? Według Doroty Sibińskiej, architektki z XYstudio, to nadal „przygoda pełna niespodzianek”, a sama technologia niesie ze sobą wiele pytań bez odpowiedzi. Doświadczeniem zdobytym podczas realizacji hybrydowego przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim – z parterem w technologii tradycyjnej i piętrem z płyt CLT – podzieliła się w trakcie prelekcji pod znamiennym tytułem: „Jak ugryźć drewniane ZLII – historia małych kroków”.
Jak przyznała, największe trudności w przypadku projektów w technologii CLT to niewiedza i obawy urzędników, które dla inwestora mogą okazać się kosztowne.
– Dziś trochę nauczona doświadczeniem, zanim rozpocznę projektowanie w CLT, kontaktuję się z lokalnymi rzeczoznawcami i pytam czy znają tę technologię, czy mają szczególne wymagania, czy mam na coś zwrócić szczególną uwagę, czy mam udać się z projektem do PSP i zapytać o opinię – doradzała Dorota Sibińska. – Nie daje mi to gwarancji, że rozwiązania, które zastosuję, będą przez nich pozytywnie zaopiniowane, ale pozwala mi wyjaśnić wcześniej zagadnienia, które w poprzednich projektach mnie zaskoczyły.
Szybka technologia modułowa CLT wydawała się idealnym rozwiązaniem do zrealizowania inwestycji w pół roku. Jednak już na etapie projektu budowlanego zaczęły się problemy.
– Rozpoczęła się dyskusja z rzeczoznawcami pożarowymi i inspektorami nadzoru nt. czym jest konstrukcja dachu w CLT. Nie ma tu klasycznej konstrukcji – łat i krokwi. Jest za to płyta z „kieszeniami” na izolację – relacjonowała architektka. – Po raz kolejny strażak oczekiwał, że załączymy badania na gotowy system – dach wraz z izolacją i pokryciem. Inspektor nadzoru podobnie. Zaczęto rozkładać dach z poszyciem na części pierwsze. Drewno miało odporność odpowiednie badania, wełna jest NRO, a membrana? Tu już nie wiadomo. Każdy miał inne zdanie. To samo dotyczyło łat. Trzeba było podjąć ryzyko. Termin 1 września był nieodwołalny, a na dyskusje ze strażakami nie mieliśmy już czasu. Zakupiona została membrana NRO, a łaty zabezpieczono.
Analogiczny problem wystąpił przy ścianach zewnętrznych. Kolejnym utrudnieniem była klatka schodowa.
– W technologii drewnianej jest ona największym zagrożeniem ze względu na nieznajomość technologii drewnianych, szczególnie w środowisku rzeczoznawców i oddziałach kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej PSP – przyznała Dorota Sibińska. – W następnym projekcie będziemy zmuszeni stosować klatki żelbetowe, ponieważ ryzyko swobodnej interpretacji przepisów naszych urzędników jest zbyt duże, a zmiany w konstrukcji na etapie budowy właściwie niemożliwe.
– Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych jest wystarczająca lub możliwa do osiągnięcia, aby usprawiedliwić wykorzystanie drewna w budowie nowoczesnych, w pełni funkcjonalnych, energooszczędnych i przyjaznych dla człowieka budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej czy wielokondygnacyjnych, a być może nawet wysokościowych – dowodził Jerzy Gronek z Politechniki Warszawskiej, analizując przykład hali sportowej, której główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary typu „hokej” z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c.

 

Prefabrykaty minimalizują straty ciepła

Lekkie elementy prefabrykowane znajdują zastosowanie w wielu rodzajach konstrukcji. Mogą stanowić również nowoczesną alternatywę podczas prac termomodernizacyjnych. To kolejny ważny problem z sektora budowlanego, wymagający szybkich i skutecznych rozwiązań. Według danych Komisji Europejskiej, 75 proc. budynków w UE jest nieefektywna energetycznie, a jedynie 1 proc. poddawany każdego roku renowacji. „Fala Renowacji” ma usunąć bariery utrudniające modernizację budynków, tak aby osiągnąć poziom minimum 3 proc. odnowionych budynków w ciągu roku.
– Odpowiedzią jest między innymi wykorzystanie elementów prefabrykowanych, które tworząc szczelną obudowę wokół budynku, minimalizują starty ciepła – przekonywał Tomasz Sasin z Politechniki Warszawskiej. – Technologia ta daje architektom i inżynierom nowe możliwości wykorzystania fasad oraz większy potencjał w modernizacji budynków.
Doskonałe parametry można osiągnąć stosując technologię prefabrykacji Timber based Element System (TES), w której głównym materiałem jest drewno. Na jej korzyść przemawiają uzyskane parametry.
– W wyniku głębokiej termomodernizacji akademików uczelni w Oulu, w zachodniej Finlandii, zmniejszono zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie z 148 kWh/m2•rok do 30 kWh/m2•rok – informował Tomasz Sasin.
Tę metodę termomodernizacji zastosowano także w budynkach komunalnych w Roosendaal w Holandii, zmniejszając zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie do 25 kWh/m2•rok. Dzięki temu rachunki za ogrzewanie zmniejszyły się o 67 proc.

 

Reklama
Kurier Drzewny

Aktywna Izolacja Termiczna

Budynki wzniesione w technologii szkieletowej z łatwością osiągają wymaganą izolacyjność cieplną. Jednak mają małą masę termiczną, przez co szybko nagrzewają się i tracą to ciepło. Z problemem tym można sobie poradzić stosując np. aktywną izolację termiczną, która zwiększa pojemność cieplną. Uczestnikom Forum Holzbau Polska przybliżyła ją dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej.
– W przegrodach zewnętrznych budynku w warstwie izolacji w specjalnie wyznaczonej płaszczyźnie należy umieścić wężownicę połączoną z inną w gruncie. W zamkniętym obwodzie przy pomocy małej pompy obiegowej krąży roztwór glikolu z wodą o temperaturze zbliżonej do akumulatora gruntowego, który zasilany jest drugą wężownicą „pozyskującą” energię ze słonecznej – opowiadała prelegentka. – W efekcie tego rozwiązania zwiększa się bezwładność termiczną budynku, co powoduje zmniejszenie straty cieplnej przegrody zimą od 50 do 80 proc.
W pięciu eksperymentalnych budynkach z systemem aktywnej izolacji termicznej na Węgrzech od 14 lat prowadzone są badania oparte na pomiarach rzeczywistych. Zaobserwowano, że o ponad 60 proc. zmniejsza straty energetyczne przez przegrody zewnętrzne. Pozwala skrócić okres grzewczy, a latem może pasywnie chłodzić budynek. Może również zwiększać o 25 proc. efektywność kolektora słonecznego.

 

Ekonomia budynków z drewna

Budynki z wykorzystaniem drewna mają wielowiekową tradycję, jednak stosowane technologie są często nieekonomiczne.
– Pełnowartościowy surowiec, przebadany, obrobiony mechanicznie i termicznie, oznakowany CE i dopuszczony do obrotu na rynku materiałów budowlanych zamienia się w opał czy zwykły śmieć – przytoczył fakty architekt Wojciech Pilacki. – Często nawet 30 proc. surowca wsadowego produktu. A gdyby zlikwidować odpad? Dzisiaj wiemy, że ograniczenie go do około 8 proc. nie stanowi w zasadzie dużego problemu.
To kolejny argument przemawiający za stosowaniem modułowych prefabrykatów, dzięki którym budownictwo drewniane może być bardziej ekonomiczne.
– Im prefabrykat większy, tym mniejsze straty – mniejszy odpad i mniejsze zużycie surowca konstrukcyjnego – oznajmił prelegent. – Maksymalizacja zysków zaczyna się w momencie, w którym zakład produkcyjny powiela zoptymalizowane projekty.

 

Niskonakładowa dekonstrukcja

Zdefiniowania na nowo wymaga również trwałość architektury, o czym przekonywał architekt Marek Idziak-Sępkowski.
– Przy takiej skali budownictwa nie ma już miejsca na marzenia o kilkusetletniej żywotności budynków. Właściwie kilkudziesięcioletni wydaje się zbyt długi. Trwałość powinna dziś oznaczać, że budynek pozostanie wolny od większych usterek wyłącznie na czas pełnienia pierwotnej funkcji. A gdy on minie, to zostanie w niskonakładowy i niskoemisyjny sposób zdemontowany, a pozostałości po nim poddane recyklingowi – powiedział prelegent.
Architektura drewniana ma więc kolejną przewagę – pozwala na bardziej niskonakładową dekonstrukcję niż inne konwencjonalne technologie.

Reklama
Kurier Drzewny

 

Pionierska sesja Master

Formuła Forum Holzbau Polska łączy strefę wystawienniczą, gdzie prezentowane są praktyczne rozwiązania dla sektora budownictwa drewnianego z fachowymi sesjami wykładowymi. W tym roku po raz pierwszy została rozszerzona o nowe wydarzenie – sesję Master, czyli publiczną obronę pięciu prac dyplomowych z zakresu architektury i budownictwa drewnianego. To pionierskie wydarzenie moderował dr Andrzej Noskowiak z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicza. Każdy z uczestników wygłosił 20-minutowy autoreferat i zaprezentował wyniki swojej pracy dyplomowej. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny, a ich autorzy doskonale przygotowali się do zreferowania tematów przed publicznością. Dla najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł ufundowaną przez Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe. Otrzymał ją Mateusz Majocha z Politechniki Śląskiej za „Projekt drewnianej hali przemysłowej LVL”.

 

53 wystawców

Z roku na rok Forum Holzbau Polska cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gromadząc więcej uczestników i wystawców. W tegorocznej edycji swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Dostawcy drewna konstrukcyjnego, drewnopochodnych materiałów budowlanych, narzędzi, łączników, chemii i oprogramowania przez dwa dni byli do dyspozycji uczestników dzieląc się wiedząc, odpowiadając na liczne pytania i doradzając.

 

Kolejne Forum Holzbau Polska odbędzie się wiosną 2023 roku, również w Jachrance.

Reklama
Kurier Drzewny

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 • Kurier Drzewny

  W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Holzbau

  W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Uczestnicy wydarzenia zaprezentowali przykłady rozwiązań, dzięki którym można było przekonać się jak sektor budownictwa drewnianego może pomóc w kryzysie klimatycznym i konieczności ograniczenia śladu węglowego, a nawet przy problemach z termomodernizacją. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Uczestnicy wydarzenia zaprezentowali przykłady rozwiązań, dzięki którym można było przekonać się jak sektor budownictwa drewnianego może pomóc w kryzysie klimatycznym i konieczności ograniczenia śladu węglowego, a nawet przy problemach z termomodernizacją. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Mateusz Majocha z Politechniki Śląskiej otrzymał nagrodę pieniężną za pracę dyplomową pt. „Projekt drewnianej hali przemysłowej LVL”. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny
 • Holzbau
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama Kurier Drzewny
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Aktualności

Cztery wyjątkowe dni dla branży drzewnej

DACH+HOLZ International 2022: najważniejsze wydarzenia

Dodane:

/

Kurier drzewny
„Kobiety na zawodach - dlaczego nie?”. Zgodnie z tym mottem DACH+HOLZ International wraz z Zunftschwestern skupi się na kobietach w branży. Fot. DACH+HOLZ International

DACH+HOLZ International: wreszcie branża może ponownie spotkać się twarzą w twarz. Specjalistyczne targi dla dekarzy, stolarzy i hydraulików rozpoczną się 5 lipca i zapewniają cztery dni pełne wydarzeń, spotkań oraz pokazów.

 

Kurier Drzewny

Goście specjalni: Dachdecker-Mädelz będą odwiedzać stoiska targowe w piątek. Fot. DACH+HOLZ International

 

DACH+HOLZ International
Kolonia, Niemcy
5-8 lipca 2022

 
Targi planują stoiska dla około 300 wystawców z 23 krajów i wyjątkowy program dodatkowy.
– Oprócz nowych produktów reprezentowanych firm, DACH+HOLZ International 2022 będzie wyróżniał się bezprecedensową liczbą wyjątkowych atrakcji dodatkowych – mówi Robert Schuster, dyrektor targów. – Otwarcie imprezy, połączonej z Mistrzostwami Europy w Budownictwie Drewnianym, które również zostały przesunięte na lipiec, będzie wypełnione spektakularnymi pokazami STIHL TIMBERSPORTS i zwieńczone czwartkowym wieczorem branżowym z muzyką na żywo pod gołym niebem, na który serdecznie zapraszamy zarówno wystawców, jak i zwiedzających.

Najważniejsze wydarzenia targowe:

Wtorek: Dzień młodych talentów i influencerów

Rekrutacja personelu jest obecnie jedną z kluczowych kwestii dotykających większość wykwalifikowanych firm handlowych. DACH+HOLZ International skupi się więc na młodych talentach i influencerach.
We wtorek, 5 lipca (Forum, hala 6.212), w godzinach od 10:00 do 17:00 Forum będzie dostarczać informacji z pierwszej ręki na temat wszystkich aspektów rekrutacji i utrzymywania personelu.
Młodzi, wykwalifikowani rzemieślnicy zaprezentują siebie i swoje kanały w social mediach podczas sesji Meet & Greet. W rozmowach za pośrednictwem mediów znani influencerzy wyjaśnią, w jaki sposób firmy mogą zwiększyć swoją obecność w Internecie.
Organizator zapewni również wszystkim uczestnikom możliwość nawiązania kontaktów twarzą w twarz. Dzień zakończy się wydarzeniem „Workwear Live” zaprezentowanym przez influencerów.
Czy znalezienie personelu i praktykantów to misja niemożliwa?
Według Jörga Moslera, eksperta ds. rekrutacji pracowników, największym problemem większości firm jest mała wiedza na ich temat wśród potencjalnych pracowników.
Jego motto brzmi: „Jeśli cię nie znają, nie mogą dla ciebie pracować!”. Dlatego szczególnie ważne jest odważne pokazanie tego, co dzieje się za kulisami w firmie, opowiadanie historii w Internecie i wzbudzanie przez to emocji.
Według Moslera, skuteczna rekrutacja personelu i praktykantów działa w oparciu o bardzo prostą zasadę: „Biznes przyciąga tym, czym promieniuje”. W swoim przemówieniu inauguracyjnym o godzinie 14:00 we wtorek, 5 lipca, Jörg Mosler przedstawi pomysły i strategie dotyczące tego, jak firma może pozycjonować się jako marka pracodawcy, prowadzić ukierunkowany marketing internetowy oraz stać się magnesem dla pracowników i talentów.

 

Reklama
Kurier Drzewny

Środa: Kobiety w rzemiośle – dlaczego nie?

We współpracy z Zunftschwestern, niemiecką siecią wspierającą kobiety w branży budowlanej, tym hasłem DACH+HOLZ International będzie się posługiwać w środę, 6 lipca 2022 r., aby podkreślić rolę kobiet pracujących w branży.
Kluczowe zagadnienia tego dnia nie tylko zainteresują kobiety, ale również spodobają się wszystkim odwiedzającym dzięki serii historii sukcesu, praktycznym wskazówkom i ożywionym dyskusjom na Forum.
Dzień rozpocznie się prezentacją nowego, oficjalnego logo „Handwerk ist hier auch Frauensache” (umiejętne rzemiosło to także kwestia kobiet) przez Christę Schneider, pierwszą przewodniczącą Arbeitskreis Köln der Unternehmerfrauen im Handwerk (grupa wykwalifikowanych pracowników z Kolonii).
Astrid Braun-Höller, ekspert ds. zasobów ludzkich i strategii, wyjaśni, w jaki sposób można znaleźć i zatrzymać najlepsze talenty za pomocą inteligentnych rozwiązań w HR.
Sebastian Schmäh, dyrektor zarządzający firmy Holzbau Schmäh, zajmującej się budownictwem drewnianym, wyjaśni, dlaczego w swojej firmie zatrudnia coraz więcej kobiet. Zunftschwestern zaprosi również odwiedzających na specjalnie przygotowaną dla kobiet wycieczkę po targach, której zwieńczeniem będzie… niespodzianka Prosecco. Rejestracja jest już dostępna na stronie internetowej: www.zunftschwestern.de
Goście specjalnym tego dnia będą Dachdecker-Mädelz, które w 2018 roku po raz pierwszy wystąpiły z wielkim rozmachem na DACH+HOLZ International. Jest to grupa kobiet (dekarzy) z całych Niemiec, która prowadzi kampanię na rzecz kobiet i dziewcząt pracujących w branży dekarskiej. Obecnie jest ich 90 i są zaangażowane we wspieranie młodych dekarzy oraz wykonywanie prac public relations w swojej branży.
W środę o godzinie 11:00 dekarze w spódnicy będą na Forum dyskutować o tym, jak radzić sobie ze stereotypami w codziennym życiu zawodowym.

 

Czwartek: przyszłość budownictwa

Finansowanie budowy: jak będą kształtować się koszty w przyszłości? Nowoczesna technika budowlana: jak sprawić, by lokal przedsiębiorstwa był samowystarczalny? Bezpieczeństwo dostaw: jakie są możliwości zabezpieczenia dostaw surowców dla branży budowlanej?
Te i inne pytania, dotyczące przyszłości budownictwa, zostaną omówione na Forum 7 lipca, w czwartek.
Przedstawiciele branży budowlanej i sektora wykwalifikowanych rzemieślników będą przedstawiać swoje doświadczenia, prezentować innowacje i podkreślać sposoby, w jakie wykwalifikowani rzemieślnicy oraz przedsiębiorstwa budowlane mogą zabezpieczyć się finansowo na przyszłość.
Start-upy zademonstrują w czwartek i piątek po południu również swoje innowacje. Nowicjusze będą mieli 7-minutowe prezentacje, w których zainspirują publiczność swoimi nowymi produktami.
Kolejną okazją do networkingu będzie nowy wieczór branżowy w DACH+HOLZ, który, ze względu na lipcowe wydarzenie, odbędzie się w plenerze. Wszyscy zawodnicy z Mistrzostw Europy w Budownictwie Drewnianym zostaną zaprezentowani na scenie.

 

Piątek: Trendy w branży i popołudnie architektów

Budownictwo z alternatywnych surowców, zielone dachy kontra fotowoltaika i recykling w budownictwie drewnianym – to kolejne aktualne tematy dla branży dekarskiej, które będą omawiane na Forum 8 lipca, w piątek.
Dzięki popołudniowej rozmowie na temat przyszłych materiałów budowlanych, sprawozdaniu firmy budowlanej z drewna na temat jej doświadczeń w budowaniu ze słomy oraz przemówieniom przewodnim skierowanym specjalnie do architektów, goście targowi również w piątek zdobędą cenną wiedzę ekspercką i praktyczne wskazówki.

Reklama
Kurier Drzewny

 

Mistrzostwa Europy w Budownictwie Drewnianym

W hali 7 od 5 do 8 lipca będą montowane, piłowane i skręcane drewniane konstrukcje.
Goście będą mogli oglądać na żywo młode talenty z Europy i kibicować ulubionej drużynie. Łącznie weźmie w nich udział siedem państw. Zmierzą się z drużynami z: Niemiec, Francji, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Włoch i Węgier.
W czasie tych mistrzostw po raz pierwszy w historii kobieta-stolarz weźmie udział w Mistrzostwach Europy w Budownictwie Drewnianym. 24-letnia Yvanka de Reus jest zwyciężczynią Mistrzostw Holandii w Stolarni 2022 i holenderską kandydatką do WorldSkills 2022 w Szanghaju.
Punktem kulminacyjnym będzie ogłoszenie Mistrza Europy w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych zaplanowane na 8 lipca (piątek).

 

Mistrzostwa drwali

W ciągu czterech dni targowych zwiedzający będą mogli również wziąć udział w nowym, spektakularnym wydarzeniu ze STIHL TIMBERSPORTS – Mistrzowskiej Lidze Drwali.
W ciągu kilku pokazów najlepsi niemieccy drwale zaprezentują sześć dyscyplin serii STIHL TIMBERSPORTS: trzy z siekierą i trzy z piłą. Zwiedzający będą mogli również sprawdzić swój talent jako drwale: po fachowym instruktażu sportowców, za pomocą Single Buck, dwumetrowej, jednoosobowej piły do ​​cięcia poprzecznego, wyciąć własne „ciasteczko” z bloku i zabrać go do domu jako pamiątkę. Wsparcie zapewni dwóch czołowych sportowców, w tym Danny Martin, dwukrotny mistrz Niemiec, który jest najlepszy w swojej dyscyplinie w Europie.
W środę, 6 lipca, dwie wyjątkowe zawodniczki, obecna mistrzyni Niemiec Nina Pokoyski i dwukrotny rekordzista świata Alrun Uebing również wezmą udział w wydarzeniu. Pokazy odbywać się będą na plenerowym terenie wystawienniczym pomiędzy pawilonami 6 i 7.

 

Reklama
Kurier Drzewny
Kurier Drzewny

Targom zawsze towarzyszy cała gama imprez dodatkowych, często z udziałem znanych osób. Fot. DACH+HOLZ International Gruppenfoto Influencer

Kurier Drzewny

Łącznie siedem krajów bierze udział w Mistrzostwach Europy w Budownictwie Drewnianym 2022. Fot. DACH+HOLZ International

Czytaj dalej

Aktualności

Poruszą aktualne kwestie

Targi w Niemczech

Dodane:

/

Kurier Drzewny
LIGNA to źródło inspiracji dla całego sektora. Fot. Deutsche Messe

„Transformacja w obróbce drewna”, „Procesy budowy prefabrykatów” i „Przetwarzanie materiałów ekologicznych” to główne tematy kolejnej edycji LIGNY, która odbędzie się w Hanowerze od 15 do 19 maja 2023 r. Tematy przewodnie na targach będą odnosiły się do bieżących wydarzeń w branży i zostaną zaprezentowane zarówno przez wystawiające się firmy, jak i w trakcie wydarzeń towarzyszących.

 

Kurier Drzewny

LIGNA to źródło inspiracji dla całego sektora. Fot. Deutsche Messe

– Po konsultacji z rynkiem, zarówno my, jak i nasz partner VDMA, postanowiliśmy, że w trakcie edycji LIGNA 2023 podejmiemy się głównych tematów zaplanowanych pierwotnie na odwołane wcześniej targi. Wszystkie te tematy są nadal bardzo istotne – a nawet jeszcze ważniejsze – i będą odgrywać kluczową rolę w określaniu rozwoju naszej branży w nadchodzących latach – wyjaśnia Stephanie Wagner, dyrektor targów LIGNA. – Nie możemy się doczekać, aby ożywić te tematy wraz z wystawcami podczas kolejnej edycji wystawy.

 

Transformacja obróbki drewna

Od stolarki po przemysł meblarski, od produktów po indywidualne rozwiązania – cyfryzacja już dawno wkroczyła do wszystkich obszarów przemysłu i przetwórstwa drewna oraz zasadniczo zmienia modele czy procesy biznesowe. Pandemia koronawirusa jeszcze bardziej przyspieszyła ten trend, dlatego jednym z tematów przewodnich LIGNY 2023 jest transformacja obróbki drewna. Dzięki połączonym maszynom, interakcji człowiek – maszyna, platformom IoT, modelowaniu BIM lub rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości obecne i przyszłe postępy w cyfryzacji mogą znacznie wpłynąć na sektor drzewno-meblarski. Pojawią się tu także dodatkowe tematy dotyczące m.in.: kontroli przepływu drewna, robotyki, logistyki, standaryzacji obraz obróbki powierzchni i zarządzania danymi w chmurze.

 

Reklama
Kurier Drzewny

Procesy budowy prefabrykatów

Znaczenie prefabrykowanych procesów budowlanych (a tym samym drewna w budownictwie) stale rośnie. Dotyczy to zarówno budynków wykonanych w całości z drewna, jak też mieszanych (np. tylko o konstrukcji drewnianej). Prowadzi to do nowych wymagań dotyczących wydajności i prefabrykacji. LIGNA 2023 zajmie się tym tematem, koncentrując się na procesach tworzenia prefabrykatów. Na targach zwiedzający będą mogli zobaczyć jak wygląda cały proces – od planowania, przez obróbkę, aż po logistykę w zakładzie oraz na placu budowy. Nie zabraknie także rozwiązań dla obecnie napiętej sytuacji w łańcuchu dostaw. Ponadto w trakcie targów zostanie podjęta kwestia harmonizacji wspomnianych procesów z ogólnymi trendami, takimi jak standaryzacja, wielopiętrowe budownictwo drewniane, hybrydowe, modułowe i produkcja seryjna.

 

Przetwarzanie ekologicznych materiałów

Jako najważniejszy surowiec odnawialny, drewno stanowi centralną podstawę biogospodarki na drodze od gospodarki opartej na kopalnych surowcach mineralnych do tej opartej na zasobach odnawialnych. Przetwarzanie ekologicznych materiałów, biogospodarka oparta na drewnie, jest uważana za innowacyjną siłę napędową technologii i produktów. Warunki ramowe dla rozszerzenia zasobooszczędnego wykorzystania drewna są częścią Europejskiego Zielonego Ładu i filarami biogospodarki o obiegu zamkniętym. To wystarczający powód, aby wybrać przetwarzanie ekologicznych materiałów (Green Material Processing) jako temat przewodni LIGNY 2023. Zaprezentowane tu zostaną kierunki rozwoju biogospodarki opartej na drewnie oraz innowacje technologiczne na rzecz odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych, a także technologie procesowe wokół procesów kształtowania chemicznie przetworzonych włókien drzewnych.

 

Wizytówka przyszłości

– Jako wiodące na świecie targi branżowe, LIGNA jest uważana za siłę napędową rozwoju przemysłu. Potwierdzamy to dzięki wyborowi tematów głównych. W maju 2023 r. w Hanowerze ponownie poznamy innowacje, które sprawiają, że LIGNA jest wizytówką przyszłości branży – wyjaśnia Stephanie Wagner.

Reklama
Kurier Drzewny

 

Wydarzenia na żywo i produkty cyfrowe

Nadchodząca edycja wystawy odbędzie się w dniach 15 – 19 maja 2023 r. Będzie skoncentrowana na wydarzeniach na żywo, z dodatkowymi produktami cyfrowymi.

Kurier Drzewny

LIGNA to źródło inspiracji dla całego sektora. Fot. Deutsche Messe

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Aktualności

Polscy producenci mebli apelują do rządu o umożliwienie recyklingu drewna poużytkowego

Wiadomości Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli

Dodane:

/

recykling drewna poużytkowego

Źródło: OIGPM

Szybujące w górę ceny surowców drzewnych i rosnące koszty produkcji zagrażają naszej branży meblarskiej, która w ogromnej mierze napędza polski eksport. Ratunkiem dla polskich producentów, a także dla środowiska, mogłyby być regulacje, dzięki którym możliwe byłoby powtórne wykorzystywanie drewna poużytkowego. O wprowadzenie takich przepisów apeluje Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli.

 

30 maja 2022 r. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jana Szynaka wystosował oficjalne pismo do Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego. W liście, w imieniu całej branży, postuluje o zaangażowanie premiera w kwestie uregulowania możliwości wykorzystywania w przemyśle drzewnym, w tym meblarskim drewna poużytkowego (odzysku, a także importu). Jak pisze, wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na recykling drewna poużytkowego zmniejszyłoby presję na zakupy pełnowartościowego surowca drzewnego, a tym samym mogłoby zapobiec dalszym podwyżkom podstawowych surowców drzewnych. Podwyżki te przekładają się na lawinowy wzrost kosztów produkcji meblarskiej, co stanowi poważne zagrożenie dla utrzymania konkurencyjności polskich producentów mebli na rynkach zagranicznych oraz – na skutek malejących marż – generuje problemy na poziomie finansowania inwestycji czy rozwoju produktów.

Polski przemysł oparty na przerobie surowca drzewnego od lat postuluje, aby wprowadzić w Polsce rozwiązania prawne, które umożliwiłyby recykling drewna poużytkowego. Niestety wciąż wszelkie pozostałości, chociażby z obróbki płyt drewnopochodnych, traktowane są jako odpady bez możliwości ich dalszego przerobu lub traktowania jako biomasy.

Reklama
Kurier Drzewny

Tymczasem, w wielu krajach unijnych przepisy pozwalają na dalszy przerób określonych pozostałości drewnopochodnych, dzięki czemu zmniejsza się presja na zakupy pełnowartościowego surowca drzewnego.

Warto dodać, że Lasy Państwowe od kilku lat nie są w stanie sprostać potrzebom przemysłu drzewnego. W dodatku, spora część drewna jest eksportowana poza granice Polski lub spalana na potrzeby energetyki. To sprawia, że polscy producenci muszą się zmagać nie tylko z brakiem surowca na rynku, ale również z praktycznie najwyższymi jego cenami w Europie.

Czytaj dalej

Aktualności

Polski przemysł meblarski na ssaniu, czyli jak wykorzystać producenta

Felieton

Dodane:

/

Lewicki

Felieton
Mieczysław Lewicki

Wykorzystywanie w przemyśle meblarskim metodami kolonialnymi można było zauważyć już wiele lat wstecz. W odróżnieniu od rabunkowej eksploatacji lasu przez Rosję i wywożeniu z Polski nieprzetworzonego drewna do Rosji po drugiej wojnie światowej, po opanowaniu najwyższych branżowych stanowisk przez prorosyjskich urzędników rozpoczęto tzw. dobrosąsiedzki handel. Centrale Handlu Zagranicznego – CHZ (tylko one mogły prowadzić handel zagraniczny) kupowały w fabrykach przemysłu drzewno-meblarskiego różne mniej czy bardziej przetworzone wyroby.
Wśród nich były głównie tarcica lub kłody ściętych drzew, a spośród wyrobów meblowych łóżeczka, krzesła i meblościanki gotowe do użytku, zawierające dużo robocizny. Centrale przekazywały kolejowy adres wysyłkowy do fabryki gdzieś pod Moskwę. A co z tym się działo, nie wiedział nawet dyrektor firmy. Jedynie składał do Komitetu Centralnego oddzielne sprawozdanie czy zrealizował zamówienie dla towarzyszy z Rosji w pełnym zakresie i za to otrzymywał premię, a za nadwyżki – premię ekstra. W przypadku nieterminowej realizacji był wzywany na „dywanik”. O niezrealizowaniu zamówienia nie było nawet mowy. Te zamówienia miały priorytet najwyższego stopnia, nawet kosztem niezrealizowania planu krajowego. Przy powszechnym niedoborze surowców i komponentów meblowych (ich producenci też mieli priorytetowe „zamówienia”) było to częstym zjawiskiem.
 
Jednocześnie wymagania jakościowe do tego tzw. eksportu były bardzo wysokie, wyższe niż w stosunku do wyrobów krajowych. To wymagało stosowania materiałów droższych o wyższej jakości i często importowanych z zachodu Europy po kilkukrotnie wyższej cenie. Np. jakość drewna dla przemysłu meblarskiego była niska z uwagi na to, że wyższe jakości sprzedano na zachód Europy lub do Rosji po niskiej cenie. Do wyrobów „na kraj” pozostawały więc niższe sortymenty drewna. Szczegóły finansowe znali zapewne dyrektor ekonomiczny i księgowy, który musiał jeszcze uzasadnić taką niegospodarność poprzez odpowiednie, kreatywne zapisy.
Niewiele osób spoza najwyższego kierownictwa wiedziało o tym procederze.
 
Dla przykładu wykorzystywania przez rosyjskich „wynalazców” patentów polskich miało swoisty tryb ukrywających rabunek. Na politechnice opracowano nowy model (prasy, silnika itp.) oraz zgłaszano do urzędu patentowego, ale dokumenty utknęły na kila dni w sekretariacie uczelni, potem je wysyłano. Po czasie okazywało się, że dziwnym trafem rosyjscy naukowcy-wynalazcy opatentowali takie samo rozwiązanie o kilka dni wcześniej od Polaków, którym w związku z tym nie przyznano pierwszeństwa i patentu. A przemysł chcący skorzystać z polskiego, de facto, rozwiązania musiał płacić licencję Rosjanom.
 
Takie praktyki stosowane były nie tylko w przemyśle drzewnym.
Po 1980 roku, a szczególnie po 1990 roku, ruszył eksport na zachód. Wtedy doświadczeni kupcy z zachodu (oczywiście jeszcze przez przychylne Centrale Handlu Zagranicznego – dla przemysłu meblarskiego był CHZ PAGED) masowo kupowali drewno i meble. A więc proceder tylko zmienił kierunek wypływu. Z czasem polskie władze próbowały hamować takie postępowanie, ale z różnym skutkiem, więc kwitnie on do dzisiaj w inaczej skonfigurowanej formie.
 
Obecnie znaleziono inną formę w dynamicznie zmieniającym się prawodawstwie – to jest poprzez zakładanie firm na tzw. „słupa” – w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Również stosuje się zakładanie firm na polskim prawodawstwie, w różnej formie prawnej, produkując w Polsce i eksportując po najniższej cenie na zachód do swych firm córek lub nawet jako przesunięcie międzymagazynowe albo na inną firmę „ciotki”, która dzieli się zyskiem.
 
Zapewne jeszcze inne formy będą przybierane, bo wyzyskiwanie przemysłu polskiego w kraju skłóconym politycznie wewnątrz nie sprzyja ochronie polskiego przemysłu.
Pojedyncze, jak dotąd pozytywne sygnały z rynku europejskiego wskazują na próbę polskich producentów mebli w zakresie odwracania niekorzystnych trendów zasysania zysków poprzez przejmowanie zakładów w innych państwach i przejmowanie ich marek.

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Reklama
Kurier Drzewny

Czytaj dalej
Reklama

Targi 2022


Targi branży drzewnej, meblarskiej i leśnej w 2022 roku

5-8 lipca 2022
DACH+HOLZ International; Kolonia, Niemcy

2 – 15 lipca 2022
Holz-Handwerk; Norymberga,Niemcy

17 – 20 lipca 2022
INTERFORST Monachium,Niemcy

13-16 września 2022

DREMA, Poznań

7-9 października 2022
LUBDREW, Lublin

12-15 października 2022
XYLEXPO Mediolan, Włochy

19-21 października 2022

SICAM; Pordenone, Włochy

Popularne w tym tygodniu

Zapisz się do Newslettera!

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).