Connect with us
 Aktualności

Szanse i możliwości w sektorze budownictwa drewnianego

Prefabrykacja, digitalizacja i automatyczna produkcja modułów – Forum Holzbau Polska 2022

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

Jak budować mądrzej przy ograniczonych zasobach? W sytuacji kryzysu wojennego, niedoboru materiałów budowlanych i galopujących cen – to pytanie zadają sobie zarówno przedsiębiorcy, jak i prywatni inwestorzy. Odpowiedź na to i wiele równie ważnych zagadnień dotyczących współczesnego budownictwa można było uzyskać podczas Forum Holzbau Polska. Tegoroczna, szósta edycja odbyła się 25 i 26 kwietnia w Hotelu Windsor w Jachrance. Wzięło w niej udział 53 wystawców i 400 uczestników.

 

Holzbau

W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

Możemy budować szybciej, z poszanowaniem ekologii i lokalnej tradycji, ale również bardziej ekonomicznie, rozsądnie dysponując surowcem. Wymaga to jednak cyfrowych narzędzi projektowych, automatyzacji produkcji i prefabrykacji. Przykłady architektonicznych rozwiązań, prezentowane przez uczestników 6. edycji Holzbau Forum Polska, pokazują, że sektor budownictwa drewnianego może być remedium nie tylko na kryzys klimatyczny i konieczność ograniczenia śladu węglowego, ale również naglące problemy sektora, takie jak termomodernizacja.

 

Pomocne rozwiązania cyfrowe

Branża budowlana pozostawia ogromny ślad węglowy. Dlatego coraz bardziej istotne jest, w jaki sposób budynki będą projektowane, z jakich materiałów realizowane, jak materiały te zachowają się w całym cyklu ich życia i co się z nimi stanie po rozbiórce. Powinniśmy wyeliminować materiały nietrwałe oraz te, które przyczyniają się do degradacji środowiska, jak również bardzo rozsądnie gospodarować dostępnymi zasobami. Dlatego konstrukcje drewniane to odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesnym budownictwem. Ten najstarszy budulec jest obecnie najbardziej zdigitalizowanym materiałem. Innowacyjne, cyfrowe rozwiązania pozwoliły wyeliminować jego niedoskonałości, a w realizowanych z drewna budynkach zwiększyć komfort cieplny i poprawić energooszczędność. Dzięki cyfrowym procesom projektowym i zautomatyzowanej produkcji możemy budować coraz wyższe, większe, ale również bardziej ekonomiczne obiekty.
– Żadna innowacja nie była równie przełomowa dla tego sektora jak technologie cyfrowe: nowe oprogramowanie pomaga rozwiązać problemy o wysokim stopniu złożoności, a sterowane cyfrowo maszyny zmieniają sposób, w jaki budujemy, obniżając koszty produkcji i otwierając architektom nowe możliwości projektowe – przekonywała Edyta Augustynowicz, prof. ds. cyfrowej produkcji i drewna w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Bernie, architekt wyspecjalizowany w nowych technologiach budownictwa.

 

Czas na prefabrykację

Coraz większe możliwości przed projektantami i wykonawcami otwiera również prefabrykacja. To idealne rozwiązanie w kompleksach miejskich, gdzie jej przewagą są nie tylko krótki czas inwestycji, ale i niewielkie wymagania co do wielkości placu budowy. W zurbanizowanych przestrzeniach to zaleta nie do przecenienia.
– Dzięki produkcji fabrycznej modułu możemy pozwolić sobie na większą elastyczność w projektowaniu. Maszyny mogą produkować bardziej kompleksowe i zróżnicowane elementy – wymieniała Edyta Augustynowicz. – Jednak taka produkcja wymaga również zmiany sposobu pracy. Plany i rysunki muszą odejść do lamusa. Konieczna jest praca w trzecim wymiarze, żeby zapewnić maszynom odpowiednio dużo informacji do produkcji.
Prelegentka, odwojowując się do własnych doświadczeń zawodowych, pokazała, że nowoczesne narzędzia cyfrowe to sprzymierzeńcy architektów. Mogą uprościć cały proces projektowy. Rozwinięta przez architektkę platforma do projektowania budynków modułowych dla firmy ERNE AG Holzbau, jednego z ich największych producentów w Szwecji, skraca proces projektowania z wielu dni lub nawet tygodni do zaledwie jednego dnia. Pozwala projektantom na większą elastyczność, a dodatkowo obniża koszty produkcji modułów poprzez optymalizację surowa. Program eliminuje również błędy, uniemożliwiając np. zaprojektowanie drzwi, które są za duże lub małe albo nie pasują do ściany.

 

Remedium na kryzys klimatyczny

Digitalizacja to narzędzie, które może być pomocne również w ekologii. Cyfrowo zaprojektowane nowoczesne konstrukcje drewniane są remedium na kryzys klimatyczny, ponieważ możemy je traktować jako nowoczesne magazyny dwutlenku węgla. Metr sześcienny drewna ma zdolność do gromadzenia tony dwutlenku węgla.
– Dzięki narzędziom cyfrowym możemy modelować i ulepszać każdy z elementów jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Możemy je optymalizować na wczesnym etapie inwestycyjnym i określać wbudowany ślad węglowy – mówiła Magdalena Szabert z firmy Eurban Construction Ltd.

 

Reklama

CLT – dla środowiska i architektury

Taki minimalny wpływ na środowisko mają płyty klejone krzyżowo (CLT), a jednocześnie pozwalają na wykonywanie zaawansowanych architektonicznie koncepcji. Dlatego drewnu klejonemu krzyżowo dedykowana została sesja „Drewno CLT w przestrzeni publicznej”.
Przykładem pokazującym jego potencjał jest budynek edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie. Architekci Damian Poklewski-Koziełł i Marcin Gierbienis zaprojektowali budynek w całości wykonany z drewna, ze wskazaniem na jego nowoczesną odsłonę, łączący tradycję z innowacją. Łatwo pracuje się z tym materiałem, ponieważ prefabrykowana konstrukcja jest realizowana w krótkim czasie, co przekłada się na ekonomię inwestycji. Płyty są przygotowywane w fabryce i wycinane indywidualnie pod kątem projektu. Każdy element ma swoje miejsce i jest idealnie dopasowany. CLT pozwala na uzyskanie przekrojów ścian cieńszych od betonowych czy stalowych, spełniających podobne parametry techniczne.

 

Problemy z interpretacją przepisów i niewiedzą urzędników

Dlaczego więc architekci tak niechętnie decydują się na wybór tej technologii w swojej pracy? Według Doroty Sibińskiej, architektki z XYstudio, to nadal „przygoda pełna niespodzianek”, a sama technologia niesie ze sobą wiele pytań bez odpowiedzi. Doświadczeniem zdobytym podczas realizacji hybrydowego przedszkola w Aleksandrowie Łódzkim – z parterem w technologii tradycyjnej i piętrem z płyt CLT – podzieliła się w trakcie prelekcji pod znamiennym tytułem: „Jak ugryźć drewniane ZLII – historia małych kroków”.
Jak przyznała, największe trudności w przypadku projektów w technologii CLT to niewiedza i obawy urzędników, które dla inwestora mogą okazać się kosztowne.
– Dziś trochę nauczona doświadczeniem, zanim rozpocznę projektowanie w CLT, kontaktuję się z lokalnymi rzeczoznawcami i pytam czy znają tę technologię, czy mają szczególne wymagania, czy mam na coś zwrócić szczególną uwagę, czy mam udać się z projektem do PSP i zapytać o opinię – doradzała Dorota Sibińska. – Nie daje mi to gwarancji, że rozwiązania, które zastosuję, będą przez nich pozytywnie zaopiniowane, ale pozwala mi wyjaśnić wcześniej zagadnienia, które w poprzednich projektach mnie zaskoczyły.
Szybka technologia modułowa CLT wydawała się idealnym rozwiązaniem do zrealizowania inwestycji w pół roku. Jednak już na etapie projektu budowlanego zaczęły się problemy.
– Rozpoczęła się dyskusja z rzeczoznawcami pożarowymi i inspektorami nadzoru nt. czym jest konstrukcja dachu w CLT. Nie ma tu klasycznej konstrukcji – łat i krokwi. Jest za to płyta z „kieszeniami” na izolację – relacjonowała architektka. – Po raz kolejny strażak oczekiwał, że załączymy badania na gotowy system – dach wraz z izolacją i pokryciem. Inspektor nadzoru podobnie. Zaczęto rozkładać dach z poszyciem na części pierwsze. Drewno miało odporność odpowiednie badania, wełna jest NRO, a membrana? Tu już nie wiadomo. Każdy miał inne zdanie. To samo dotyczyło łat. Trzeba było podjąć ryzyko. Termin 1 września był nieodwołalny, a na dyskusje ze strażakami nie mieliśmy już czasu. Zakupiona została membrana NRO, a łaty zabezpieczono.
Analogiczny problem wystąpił przy ścianach zewnętrznych. Kolejnym utrudnieniem była klatka schodowa.
– W technologii drewnianej jest ona największym zagrożeniem ze względu na nieznajomość technologii drewnianych, szczególnie w środowisku rzeczoznawców i oddziałach kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej PSP – przyznała Dorota Sibińska. – W następnym projekcie będziemy zmuszeni stosować klatki żelbetowe, ponieważ ryzyko swobodnej interpretacji przepisów naszych urzędników jest zbyt duże, a zmiany w konstrukcji na etapie budowy właściwie niemożliwe.
– Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych jest wystarczająca lub możliwa do osiągnięcia, aby usprawiedliwić wykorzystanie drewna w budowie nowoczesnych, w pełni funkcjonalnych, energooszczędnych i przyjaznych dla człowieka budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej czy wielokondygnacyjnych, a być może nawet wysokościowych – dowodził Jerzy Gronek z Politechniki Warszawskiej, analizując przykład hali sportowej, której główną konstrukcję nośną stanowią dźwigary typu „hokej” z drewna klejonego warstwowo klasy GL28c.

 

Prefabrykaty minimalizują straty ciepła

Lekkie elementy prefabrykowane znajdują zastosowanie w wielu rodzajach konstrukcji. Mogą stanowić również nowoczesną alternatywę podczas prac termomodernizacyjnych. To kolejny ważny problem z sektora budowlanego, wymagający szybkich i skutecznych rozwiązań. Według danych Komisji Europejskiej, 75 proc. budynków w UE jest nieefektywna energetycznie, a jedynie 1 proc. poddawany każdego roku renowacji. „Fala Renowacji” ma usunąć bariery utrudniające modernizację budynków, tak aby osiągnąć poziom minimum 3 proc. odnowionych budynków w ciągu roku.
– Odpowiedzią jest między innymi wykorzystanie elementów prefabrykowanych, które tworząc szczelną obudowę wokół budynku, minimalizują starty ciepła – przekonywał Tomasz Sasin z Politechniki Warszawskiej. – Technologia ta daje architektom i inżynierom nowe możliwości wykorzystania fasad oraz większy potencjał w modernizacji budynków.
Doskonałe parametry można osiągnąć stosując technologię prefabrykacji Timber based Element System (TES), w której głównym materiałem jest drewno. Na jej korzyść przemawiają uzyskane parametry.
– W wyniku głębokiej termomodernizacji akademików uczelni w Oulu, w zachodniej Finlandii, zmniejszono zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie z 148 kWh/m2•rok do 30 kWh/m2•rok – informował Tomasz Sasin.
Tę metodę termomodernizacji zastosowano także w budynkach komunalnych w Roosendaal w Holandii, zmniejszając zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie do 25 kWh/m2•rok. Dzięki temu rachunki za ogrzewanie zmniejszyły się o 67 proc.

 

Aktywna Izolacja Termiczna

Budynki wzniesione w technologii szkieletowej z łatwością osiągają wymaganą izolacyjność cieplną. Jednak mają małą masę termiczną, przez co szybko nagrzewają się i tracą to ciepło. Z problemem tym można sobie poradzić stosując np. aktywną izolację termiczną, która zwiększa pojemność cieplną. Uczestnikom Forum Holzbau Polska przybliżyła ją dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej.
– W przegrodach zewnętrznych budynku w warstwie izolacji w specjalnie wyznaczonej płaszczyźnie należy umieścić wężownicę połączoną z inną w gruncie. W zamkniętym obwodzie przy pomocy małej pompy obiegowej krąży roztwór glikolu z wodą o temperaturze zbliżonej do akumulatora gruntowego, który zasilany jest drugą wężownicą „pozyskującą” energię ze słonecznej – opowiadała prelegentka. – W efekcie tego rozwiązania zwiększa się bezwładność termiczną budynku, co powoduje zmniejszenie straty cieplnej przegrody zimą od 50 do 80 proc.
W pięciu eksperymentalnych budynkach z systemem aktywnej izolacji termicznej na Węgrzech od 14 lat prowadzone są badania oparte na pomiarach rzeczywistych. Zaobserwowano, że o ponad 60 proc. zmniejsza straty energetyczne przez przegrody zewnętrzne. Pozwala skrócić okres grzewczy, a latem może pasywnie chłodzić budynek. Może również zwiększać o 25 proc. efektywność kolektora słonecznego.

 

Ekonomia budynków z drewna

Budynki z wykorzystaniem drewna mają wielowiekową tradycję, jednak stosowane technologie są często nieekonomiczne.
– Pełnowartościowy surowiec, przebadany, obrobiony mechanicznie i termicznie, oznakowany CE i dopuszczony do obrotu na rynku materiałów budowlanych zamienia się w opał czy zwykły śmieć – przytoczył fakty architekt Wojciech Pilacki. – Często nawet 30 proc. surowca wsadowego produktu. A gdyby zlikwidować odpad? Dzisiaj wiemy, że ograniczenie go do około 8 proc. nie stanowi w zasadzie dużego problemu.
To kolejny argument przemawiający za stosowaniem modułowych prefabrykatów, dzięki którym budownictwo drewniane może być bardziej ekonomiczne.
– Im prefabrykat większy, tym mniejsze straty – mniejszy odpad i mniejsze zużycie surowca konstrukcyjnego – oznajmił prelegent. – Maksymalizacja zysków zaczyna się w momencie, w którym zakład produkcyjny powiela zoptymalizowane projekty.

Reklama

 

Niskonakładowa dekonstrukcja

Zdefiniowania na nowo wymaga również trwałość architektury, o czym przekonywał architekt Marek Idziak-Sępkowski.
– Przy takiej skali budownictwa nie ma już miejsca na marzenia o kilkusetletniej żywotności budynków. Właściwie kilkudziesięcioletni wydaje się zbyt długi. Trwałość powinna dziś oznaczać, że budynek pozostanie wolny od większych usterek wyłącznie na czas pełnienia pierwotnej funkcji. A gdy on minie, to zostanie w niskonakładowy i niskoemisyjny sposób zdemontowany, a pozostałości po nim poddane recyklingowi – powiedział prelegent.
Architektura drewniana ma więc kolejną przewagę – pozwala na bardziej niskonakładową dekonstrukcję niż inne konwencjonalne technologie.

 

Pionierska sesja Master

Formuła Forum Holzbau Polska łączy strefę wystawienniczą, gdzie prezentowane są praktyczne rozwiązania dla sektora budownictwa drewnianego z fachowymi sesjami wykładowymi. W tym roku po raz pierwszy została rozszerzona o nowe wydarzenie – sesję Master, czyli publiczną obronę pięciu prac dyplomowych z zakresu architektury i budownictwa drewnianego. To pionierskie wydarzenie moderował dr Andrzej Noskowiak z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicza. Każdy z uczestników wygłosił 20-minutowy autoreferat i zaprezentował wyniki swojej pracy dyplomowej. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom merytoryczny, a ich autorzy doskonale przygotowali się do zreferowania tematów przed publicznością. Dla najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł ufundowaną przez Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe. Otrzymał ją Mateusz Majocha z Politechniki Śląskiej za „Projekt drewnianej hali przemysłowej LVL”.

 

53 wystawców

Z roku na rok Forum Holzbau Polska cieszy się coraz większym zainteresowaniem, gromadząc więcej uczestników i wystawców. W tegorocznej edycji swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Dostawcy drewna konstrukcyjnego, drewnopochodnych materiałów budowlanych, narzędzi, łączników, chemii i oprogramowania przez dwa dni byli do dyspozycji uczestników dzieląc się wiedząc, odpowiadając na liczne pytania i doradzając.

 

Kolejne Forum Holzbau Polska odbędzie się wiosną 2023 roku, również w Jachrance.

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Reklama
 • Kurier Drzewny

  W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Holzbau

  W tegorocznej edycji forum swoją ofertę zaprezentowały aż 53 firmy związane lub świadczące usługi dla sektora budownictwa drewnianego. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Uczestnicy wydarzenia zaprezentowali przykłady rozwiązań, dzięki którym można było przekonać się jak sektor budownictwa drewnianego może pomóc w kryzysie klimatycznym i konieczności ograniczenia śladu węglowego, a nawet przy problemach z termomodernizacją. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Uczestnicy wydarzenia zaprezentowali przykłady rozwiązań, dzięki którym można było przekonać się jak sektor budownictwa drewnianego może pomóc w kryzysie klimatycznym i konieczności ograniczenia śladu węglowego, a nawet przy problemach z termomodernizacją. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Mateusz Majocha z Politechniki Śląskiej otrzymał nagrodę pieniężną za pracę dyplomową pt. „Projekt drewnianej hali przemysłowej LVL”. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny

  Forum Holzbau Polska to miejsce wymiany doświadczeń branżowych. Fot. D. Jakubowski/Forum Holzbau

 • Kurier Drzewny
 • Holzbau
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny
 • Kurier Drzewny

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktualności

Współpraca Felder Group i EMC

Partnerstwo technologiczne

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Od lewej do prawej: Alexander Felder (CMO Felder Group), Stephan Kuenzel (Productmanager Felder Group Automatic Machines), Alberto Stagni (współwłaściciel EMC), Lorenzo Baraccani (współwłaściciel EMC), Giulio Baraccani (współwłaściciel EMC), Ivano Coveri (CEO EMC), Tamara Felder (CMO Felder Group), Hansjoerg Felder (CEO Felder Group). Fot. Felder Group

Spółki Felder Group i EMC srl współpracują z powodzeniem od ponad dwóch dekad. Teraz obie firmy porozumiały się w sprawie głębszego partnerstwa technologicznego. Felder Group nabyła większościowy udział w EMC srl i tym samym włączyła EMC do swojej grupy przedsiębiorstw.

 
Szczególny nacisk położony jest na obszar technologii szlifowania. Felder Group i EMC oferują przyszłościowe i już sprawdzone rozwiązania w zakresie szlifowania we wszystkich obszarach wtórnej obróbki drewna. Od maszyny podstawowej, po innowacyjne rozwiązania indywidualne i produkty z najwyższej półki – w ramach partnerstwa klient otrzymuje wszystko, co jest niezbędne na każdym etapie łańcucha procesów w obszarze technologii szlifowania. Drugim ważnym obszarem zastosowania technologii szlifowania EMC jest obróbka metali, co wyraża się w szerokiej ofercie maszyn EMC.

 
Oferta produktów Felder Group w ostatnich latach znacznie się poszerzyła, a na pierwszy plan coraz częściej wysuwają się także indywidualne wymagania klientów i projekty specjalne. Jednocześnie wysoki popyt na różnych rynkach i polach wzrostu wymaga wspólnego powiązania potencjału badawczo-rozwojowego i produkcyjnego.

 
– Dla nas, jako dostawcy pełnego zakresu usług w obszarze wtórnej obróbki drewna, konsolidacja i integracja EMC w ramach Felder Group była logicznym i przyszłościowym krokiem. Dzięki EMC zyskaliśmy innowacyjnego partnera technologicznego, który dysponuje wszystkimi zdolnościami technologicznymi i miękkimi kompetencjami niezbędnymi do obsługi całego łańcucha procesów w segmencie szlifowania – mówi Tamara Felder, Chief Marketing Officer Felder Group.

 
Zakłady produkcyjne w Hall in Tirol i w Imola zostaną zachowane w całości. Ośrodek badawczo-rozwojowy oraz zakłady produkcyjne w Imola pozostaną na miejscu i będą w przyszłości rozbudowywane. Międzynarodowa sprzedaż i serwis w zakresie obróbki drewna w obszarze technologii szlifowania zostaną w dużej mierze przejęte przez Felder Group. Istniejące struktury sprzedaży spółek Felder Group i EMC zostaną utrzymane.

 
– Zespół EMC jest bardzo zadowolony, że doszło do połączenia z Felder Group i że położono duży nacisk na technologię szlifowania. Wyjątkowa okazja, aby pokazać nasze doświadczenie innowacyjność oraz móc w pełnym zakresie obsługiwać wielu klientów na różnych rynkach – stwierdza Ivano Coveri, CEO EMC.

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Aktualności

„Transformacja obróbki drewna”

LIGNA 2023: 15 – 19 maja, Hanower, Niemcy

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Podczas wydarzenia zaprezentują się światowi dostawcy technologii dla branży. Fot. Materiały prasowe

Głównym tematem tegorocznej LIGNY jest „Transformacja obróbki drewna”, czyli przedstawienie realnych scenariuszy dla przemysłu drzewno-meblarskiego biorąc pod uwagę obecne i przyszłe kierunki rozwoju cyfryzacji, a także dostępne rozwiązania.

LIGNA odbędzie się w Hanowerze w dniach 15 – 19 maja br. pod hasłem: „Transformacja obróbki drewna” i obejmie takie tematy jak automatyzacja oraz cyfryzacja procesów, jak również zastosowanie nowych materiałów i technologii.

Wydarzenie pokaże, w jaki sposób można zoptymalizować wydajność, podwyższyć jakość i zrównoważyć rozwój obróbki drewna, na przykład poprzez uczenie maszynowe.

Cyfryzacja to kluczowa technologia postępująca, która powoduje fundamentalne zmiany w całym łańcuchu wartości obróbki drewna, zarówno w przemyśle, ale także w sektorze rzemieślniczym. Cyfryzacja, jako całościowy proces transformacji ewolucyjnej, ma produktywny wpływ na wszystkie obszary – od strategii, przez organizację produkcji i logistyki, po sprzedaż i obsługę posprzedażową.

LIGNA od lat towarzyszy rozwojowi branży. W tym roku temat „Transformacji obróbki drewna” konsekwentnie kontynuuje tematykę z 2019 roku, którą były „Zintegrowane technologie obróbki drewna – rozwiązania dostosowane do potrzeb” i 2017 r.

„Zintegrowana produkcja”. W trakcie targów można będzie odkrywać nowe technologie samodzielnie, jak również wziąć udział w hybrydowym zwiedzaniu z przewodnikiem, które odbędzie się w językach niemieckim i angielskim. Wydarzeniu towarzyszyć będą także specjalne formaty, pokazy i prezentacje.

Wiedza = udane inwestycje

Dla przedsiębiorstw rzemieślniczych zajmujących się obróbką drewna wdrożenie technologii cyfrowych to szczególne wyzwanie. Brak wiedzy technicznej w tym zakresie może szybko doprowadzić do trudności w integracji nowych technologii. LIGNA 2023 jest zatem odpowiednim miejscem do zdobycia podstawowej wiedzy potrzebnej do pełnego wykorzystania korzyści płynących z cyfryzacji. Kolejny ważny temat, który zostanie poruszony w Hanowerze to „Bezpieczeństwo danych”. Podobnie jak w przypadku każdego zarządzania cyfrowymi danymi, procesy transformacji w obróbce drewna także wymagają właściwej strategii bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie czy wyciekom danych.

Istotne są również takie aspekty, jak: zapewnienie kompatybilności w celu zintegrowania istniejącego sprzętu oraz umożliwienie przesyłania danych i komunikacji między różnymi systemami.

Co jednak najważniejsze, transformację należy rozumieć również jako zmianę kulturową, w której przestrzenie dla procesów twórczych wciąż otwierają się przed ludźmi.

Szeroka oferta i światowe nowości

Wiodące na świecie targi przemysłu drzewnego i przetwórstwa drzewnego są wspólnie organizowane przez Deutsche Messe i VDMA Woodworking Machinery. Prezentuje całą gamę produktów i usług dla przemysłu pierwotnego i wtórnego – narzędzia, maszyny i systemy do produkcji niestandardowej i masowej, technologii powierzchni, produkcji płyt drewnopochodnych, technologii tartacznej, energii z drewna, elementów maszyn i techniki automatyki, a także maszyny i instalacje dla leśnictwa, obróbki drewna okrągłego i produkcji tarcicy.

Kto i gdzie – krótkie przypomnienie

• Narzędzia i maszyny do produkcji indywidualnej i masowej (hale 11 – 15, 27).
• Technologia powierzchni (hale 16, 17).
• Produkcja płyt opartych na drewnie (hale 26).
• Technologia tartaczna (hala 25).
• Energia z drewna (hale 25, 26, teren otwarty).
• Komponenty maszynowe i technologia automatyzacji (hala 16).
• Maszyny dla leśnictwa, obróbki kłód i produkcji tartacznej (teren otwarty P32 – 35).

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.ligna.de

Kurier Drzewny

W trakcie targów LIGNA można będzie znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, a dzięki konsultacjom ze specjalistami także rozwiązać rozmaite wyzwania i problemy produkcyjne. Fot. Materiały prasowe

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Aktualności

Bezpieczeństwo, efektywność energetyczna i automatyka

Schuko na targach LIGNA

Dodane:

/

Schuko
Zaprezentowana na poprzedniej LIGNIE nowa generacja worków filtrujących udowodniła cel firmy, jakim jest „Zero Emission”. To rozwiązanie pozwoliło na wyeliminowanie wszystkich cząstek stałych pyłu > 0,1 mikrometra z wydajnością 99,95 proc. Fot. Schuko

W trakcie tegorocznych targów LIGNA przyjrzymy się najnowszej ofercie firmy Schuko. Z rozwiązaniami z zakresu techniki filtracji i odciągu pyłów będzie można zapoznać się na stoisku D23 w hali 12.

Schuko

Podczas tegorocznej wystawy w Hanowerze na stoisku D23 w hali 12 firma Schuko pokaże szereg nowości oraz rozwiązań dedykowanych zakładom o różnej wielkości. Fot. Schuko

Firma wyprzedza swoje czasy

Podczas ostatnich targów LIGNA w Hanowerze firma Schuko zaprezentowała mobilny odpylacz z nową generacją membranowych worków filtracyjnych „Zero Emission”. Pandemia koronowirusa pokazała, że ​​wykorzystany w tym rozwiązaniu certyfikowany materiał filtracyjny doskonale nadaje się nie tylko do odpylaczy marki Schuko, ale także zapewnia ochronę przed wirusami. Ten specjalny materiał filtracyjny w jakości Hepa został przetestowany przez instytut badawczy DEKRA i certyfikowany do produkcji maseczek. Udowadnia to, że firma Schuko znacznie wyprzedziła swoje czasy. Co w tym roku zaprezentuje producent?

Na wystawie poznamy efekty postępów technologicznych, poprzez prezentację m.in. najnowszych ulepszeń odpylaczy serii Vacomat, a także nowo opracowanych klap izolujących wybuch z certyfikatem ATEX, który uzupełnia holistyczną, zgodną z normami koncepcję bezpieczeństwa rurociągów.

– Poza podstawowymi tematami biznesowymi skoncentrujemy się w tym roku na efektywności energetycznej i dotacjach, ochronie przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej oraz przed hałasem, jak również automatyce – wyjaśnia Robert Marciniak z firmy Schuko Polska sp. z o. o.

Schuko 5.0

W trakcie hanowerskiego wydarzenia producent pokaże wiele możliwości oraz wskaże drogę do innowacyjnej techniki systemowej dzięki rozwiązaniom Schuko 5.0. Warto podkreślić, że optymalne odsysanie pyłu i wiórów zapewnia firmom lepsze wykorzystanie maszyn, zwiększoną produktywność, a jednocześnie zdrowe i bezpieczne warunki pracy. Producent wspiera zarówno mniejsze firmy, jak i zakłady przemysłowe, a także dostarcza kompletne rozwiązania systemowe oraz służy fachową radą. Oferowane systemy cechują się niezawodnością, a kompetentni i zaangażowani pracownicy świadczą doradztwo na najwyższym poziomie.

Asortyment produktów jest bardzo szeroki. Schuko oferuje zarówno stacjonarne urządzenia odpylające, takie jak systemy filtrów przemysłowych VALIDUS, jak też małe, mobilne, niedrogie urządzenia odpylające oraz mobilne i wydajne odpylacze z serii VACOMAT do instalacji w pomieszczeniach. Uzupełnieniem oferty są rębaki i brykieciarki, dzięki którym można zaoszczędzić sporo miejsca podczas składowania i ponownego wykorzystania energetycznego drzewnych materiałów odpadowych. Producent oferuje także różne rozwiązania wspierające przedsiębiorców podczas obróbki powierzchni, w tym m.in. systemy do odciągu mgły lakierniczej i ergonomiczne stoły szlifierskie.

Więcej informacji: www.schuko.de

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej

Aktualności

Tegoroczna wystawa interzum będzie wielka!

Międzynarodowe Targi Dostawców dla Przemysłu Meblowego oraz Wykończenia Wnętrz

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Międzynarodowi wystawcy zaprezentują mieszankę o wyjątkowym zasięgu nowych technologii w odniesieniu do zrównoważonej produkcji, inteligentnych materiałów i powierzchni dekoracyjnych. Fot. Koelnmesse

W dniach od 9 do 12 maja 2023 roku targi interzum zaprezentują się ze świeżym rozmachem przed międzynarodową, profesjonalną publicznością jako aktywny kreator zmian kształtujący branżę pod hasłem „Shaping the Change”.

Kurier Drzewny

Tematycznie interzum zostały ponownie podzielone na trzy zakresy: Function & Components, Materials & Nature oraz Textile & Machinery. Fot. Koelnmesse

Po cyfrowej edycji interzum@home w 2021 roku, wiodąca w świecie międzynarodowa platforma branżowa ponownie odbędzie się na żywo w halach wystawienniczych w Kolonii. Decydenci, liderzy opinii, multiplikatorzy i kreatorzy trendów z całego świata dowiedzą się na miejscu o innowacjach i nowych produktach, zbiorą inspiracje, wzmocnią istniejące relacje biznesowe oraz nawiążą nowe kontakty z klientami. Organizatorzy spodziewają się ponad 1400 wystawców z około 60 krajów. Oznacza to, że interzum ponownie będzie imprezą na wysokim poziomie, który wyróżniał targi jeszcze przed pandemią. Obok wiodących na rynku firm swoje miejsce znajdą również przedsiębiorstwa pełne pomysłów i nowych idei. Międzynarodowi wystawcy zaprezentują mieszankę o wyjątkowym zasięgu nowych technologii w odniesieniu do zrównoważonej produkcji, inteligentnych materiałów i powierzchni dekoracyjnych. Jako dostawcy dla sektora wyposażenia wnętrz i siła napędowa innowacji dla branży meblowej podkreślą swoje znaczenie jako ważni partnerzy w rozwoju nowych produktów i trendów wzorniczych. Ta różnorodność sprawia, że na targach widoczne są nie tylko najnowsze materiały, tworzywa i procesy produkcyjne, ale także trendy i wizje projektowania przyszłych przestrzeni mieszkalnych. I tak ochrona zasobów, zrównoważony rozwój i pozyskiwanie surowców, odzyskiwanie energii oraz przetwarzanie odzyskanych surowców do ponownego wytwarzania materiałów o trwalszej przydatności, jak również rozwijająca się dziedzina living będą tematami, które odegrają ważną rolę.

Globalnie – temat przewodni „Neo-Ekologia”

W temacie przewodnim „Neo-Ekologii” targi skupią się w szczególności na tematach ochrony klimatu i planowania zorientowanego na przyszłość, ponieważ są one decydujące dla udanych innowacji w dłuższej perspektywie. Dzięki zrównoważonym produktom i procesom produkcyjnym wiele firm z branży dostawców dla przemysłu meblowego już dziś przejmuje odpowiedzialność społeczną. Dlatego też interzum ze wzmożoną siłą skoncentruje się na tych tematach, aby napędzać wspólny dialog, który doprowadzi do nowych rozwiązań.

Nowa struktura hal

Tematycznie wystawę ponownie podzielono na trzy zakresy: Function & Components, Materials & Nature oraz Textile & Machinery. Taka struktura zbliży do siebie uczestników łańcuchów i stworzy przejrzysty przegląd grup produktowych dla wystawców i odwiedzających. Jednocześnie nowy układ hal ma zapewnić większą efektywność. Celem jest jeszcze lepsze osobiste doświadczenie targowej atmosfery przez odwiedzających.

– Zbliżyliśmy zakresy tematyczne przestrzennie na naszym terenie, dzięki czemu odwiedzający będą potrzebować mniej czasu, aby dostać się z punktu A do punktu B, a tym samym będą mogli odwiedzić więcej wystawców. Po raz pierwszy zostanie też wykorzystana nowo wybudowana hala 1, w której będzie zakres Materials & Nature. Zaprezentuje się w niej wiele wspaniałych firm, w tym takie, które wcześniej miały stoiska w hali 6 – mówi z entuzjazmem Maik Fischer, dyrektor targów interzum. – Wystawa będzie realizować hybrydowe podejście do imprez targowych, czyli tradycyjnie silna fizyczna obecność na halach targowych w Kolonii zostanie uzupełniona interzum@home – atrakcyjną cyfrową platformą będącą wydarzeniem na żywo. Tworząc w ten sposób uzupełnienie kontaktu między wystawcą a odwiedzającym jeszcze przed targami, jak też po, stając się wartością dodaną.

Atrakcyjny program imprez

Zarówno hasło interzum „Shaping the Change” oraz globalny temat przewodni „Neo-Ekologia” zostaną podjęte również w różnorodnym programie ramowym na targach. Specjalne pokazy tematyczne – interzum Forum Trendów – pokażą, jak kreatywnie i elastycznie branża dostawców reaguje na wyzwania obecnych czasów. W kontekście centralnych trendów aktualne tematy branży meblowej i wyposażenia wnętrz zostaną zaprezentowane międzynarodowej publiczności branżowej również dzięki Scenie Trendów oraz Scenie Produktów, gdzie interzum zaoferuje dodatkowe możliwości prezentacji wystawców i produktów, jak również zostaną poruszone istotne dla rynku i designu tematy przyszłości.

Kurier Drzewny

Międzynarodowi wystawcy zaprezentują mieszankę o wyjątkowym zasięgu nowych technologii w odniesieniu do zrównoważonej produkcji, inteligentnych materiałów i powierzchni dekoracyjnych. Fot. Koelnmesse

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Reklama
Czytaj dalej
Reklama

Targi


Targi branży drzewnej, meblarskiej i leśnej

9-12 maja 2023
interzum, Kolonia, Niemcy

15-19 maja 2023
LIGNA, Hanower, Niemcy

4-7 czerwca 2023
imm Cologne, Kolonia, Niemcy

12-15 września 2023
DREMA, Poznań

17-21 września 2023
M.O.W. Bad Salzuflen, Niemcy

Reklama

DREW-BUD

Nawrocki

Dodane w tym tygodniu


Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).