Connect with us
 
Aktualności

Dokąd zmierza polska branża meblarska. Zmiany na rynku i strategie polskich firm

Wiadomości OIGPM

Dodane:

/

Meblarstwo

Zapytaliśmy przedsiębiorców zrzeszonych w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Producentów Mebli, jakie zjawiska wywarły największy wpływ na polski sektor meblarski w minionym roku, a także o najważniejsze wyzwania i szanse dla tej branży w 2022 r. Na temat trendów rynkowych oraz strategii polskich firm meblarskich wypowiedzieli się: Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i prezes zarządu Szynaka Meble, Anna Dzierżanowska, dyrektor kreatywny Halupczok, Witold Jarecki, dyrektor Sun Garden Polska oraz Dominika Wajnert, członek zarządu Wajnert Meble.

 
Źródło: OIGPM

 

Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, prezes zarządu Szynaka Meble

Kurier Drzewny

Jan Szynaka, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, prezes zarządu Szynaka Meble. Fot. Materiały OIGPM

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 w znaczącym stopniu wpłynęła nie tylko na codzienne życie i zdrowie milionów ludzi, ale także na świat biznesu i światową gospodarkę. Przedstawiciele większości branż, w tym branży meblowej, musieli stawić czoła nieznanym dotąd wyzwaniom i zoptymalizować prowadzoną działalność zgodnie z wymogami nowej, epidemicznej rzeczywistości. Pomimo wdrażania nowatorskich rozwiązań, wiele rynków nie ustrzegło się przed zahamowaniem rozwoju, co wpłynęło na zmniejszenie rentowności i spadek popytu. Dodatkowo, branża meblowa, nie tylko w Polsce, miała i nadal ma do pokonania szereg barier związanych z drastycznym wzrostem kosztów materiałów, których ceny są obecnie wyższe nawet o kilkaset procent wobec tych sprzed pandemii. Wzrosły także koszty transportu, energii elektrycznej, wynagrodzeń, co pośrednio wpływa na wzrost inflacji.
 
Polscy producenci mebli byli do tej pory konkurencyjni na rynkach zagranicznych głównie ze względów cenowych. Dlatego rosnące koszty produkcji mebli w Polsce są niezwykle istotne dla przyszłości branży meblarskiej, oznaczają bowiem utratę posiadanych obecnie na globalnym rynku cenowo-kosztowych przewag przez polskich producentów. To wszystko niestety negatywnie wpływa na funkcjonowanie całego sektora. Dziś można powiedzieć, że motory wzrostu przewagi konkurencyjnej, które kiedyś funkcjonowały, wyczerpują się i nie gwarantują już takiej dynamiki, jak kiedyś. Polscy producenci mebli starają się utrzymać jak najbardziej atrakcyjne dla zagranicznych kupujących ceny, ale przy tak szybko rosnących kosztach pracy i materiałów coraz wyraźniej wpływa to na ich rentowność i atrakcyjność. To zagraża pozycji Polski jako lidera w produkcji i eksporcie mebli na świecie. Koniecznością zatem staje się zmiana charakteru przewagi konkurencyjnej z cenowo-kosztowej na innowacyjną.
 
Dalszemu rozwojowi działań prosprzedażowych i proeksportowych polskich producentów mebli sprzyjać będzie odbudowa globalnego rynku handlowego. Jeśli przedsiębiorcy będą szybko potrafili dostosować swoją działalność do nowej rzeczywistości biznesowej, a ofertę do zmieniających się pod wpływem epidemii potrzeb konsumentów, mają nadal szansę na dalszą ekspansję, która w dłuższej perspektywie objąć może także inne dynamicznie rozwijające się rynki. Zainteresowanie polskimi meblami na globalnym rynku ma szansę się utrzymać, ale polscy producenci muszą wspólnie uczestniczyć w rozwoju branży, dostosować swoje portfolio do zmienionej w czasie pandemii rzeczywistości i struktury popytu.
 
Przyszłość branży meblarskiej stoi dziś pod znakiem coraz bardziej powszechnego wykorzystania nowych technologii, wielokanałowości sprzedaży, personalizacji własnych produktów i wykorzystania zalet nowej rzeczywistości. Ważnym wyzwaniem jest także budowanie marki polskich mebli na rodzimym rynku. Przekazanie jak największej wiedzy polskim konsumentom, jakie korzyści mają z tego, że wybiorą polski produkt, może być kluczowe. Tej wiedzy w naszym społeczeństwie niestety jeszcze nie ma. Musimy wspólnie o to zadbać.

 

Anna Dzierżanowska, dyrektor kreatywny firmy Halupczok

Anna Dzierżanowska, dyrektor kreatywny firmy Halupczok

Anna Dzierżanowska, dyrektor kreatywny firmy Halupczok. Materiały OIGPM

W 2021 r. pojawił się problem braku dostępności materiałów – odczuliśmy to w zakresie deficytu surowców do produkcji mebli (m.in. okuć meblowych i płyt MDF) oraz sprzętów AGD. Producenci urządzeń gospodarstwa domowego, a nasi partnerzy, borykali się z brakiem płynności w dostępie do komponentów, niezbędnych do produkcji tego asortymentu. Przełożyło się to na wydłużone terminy ich dostaw, a w konsekwencji konieczność podjęcia przez naszą firmę dodatkowych działań gwarantujących terminową realizację zobowiązań wobec klientów. Kolejnym negatywnym czynnikiem była rosnąca inflacja. Drugi kwartał 2021 roku rozpoczął wzrost cen ważnych w produkcji mebli surowców i komponentów – przede wszystkim drewna oraz płyt wiórowych, części metalowych, okuć i elementów funkcjonalnych. Podwyżki te wywarły na branży meblarskiej presję i zmusiły wielu producentów do zmiany podstaw kalkulacji cenowych produktu finalnego.
 
Konsekwencją wybuchu pandemii COVID 19 były także zaburzenia w łańcuchach dostaw. W krótkim czasie odczuliśmy je w skali globalnej. Obecnie z kolei odczuwamy skutki przegrzania, zatkania łańcuchów dostaw poprzez duży popyt na materiały i surowce. Skłania to do posunięć w kierunku regionalizacji, a nie jak dotąd – globalizacji. Dodatkowo w firmie postawiliśmy na inwestycje zwiększające w pewnym stopniu automatyzację niektórych prac oraz uniezależnienie się od podwykonawców na tyle, na ile jesteśmy w stanie doposażyć obszar produkcyjny w maszyny i poszerzyć zespół o nowych, wykwalifikowanych pracowników.
 
Kolejną konsekwencją pandemii, a co za tym idzie wyzwaniem, jest rozwój cyfryzacji. Chyba każda firma, która nie złożyła broni podczas pandemii, zainwestowała właśnie w nią. Specyfika naszych produktów jest tak złożona, że trudno nam było całkowicie przenieść sprzedaż do internetu, jednak zakomunikowaliśmy klientom wyraźnie, że wiele etapów tego procesu można przejść z nami online.
 
Zwiększyliśmy również nacisk na reklamę internetową i obecność w social mediach. Zdaje się to być naturalną konsekwencją doświadczeń związanych z lockdownem. W tym obszarze planujemy w tym roku wdrożyć nowatorskie w naszej branży rozwiązania. Mamy śmiałe, niekonwencjonalne pomysły dotyczące najbliższej przyszłości, dostrzegając w obecnych warunkach okazje rynkowe.
 
Patrząc z perspektywy producenta mebli premium wykonywanych na indywidualne zamówienie, uważnie przyglądamy się możliwościom eksportu mebli w wybranych kierunkach w Europie, a także do Ameryki Północnej. Przy czym, z istniejącą na tych rynkach konkurencją nie zamierzamy wygrywać ceną, lecz bardzo wysoką jakością produktu, designem na światowym poziomie oraz możliwością personalizacji produktu. Wierzymy, że na rynkach europejskich marki „made in Poland” zyskują uznanie konsumentów w znacznie większym tempie, niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego od początku 2022 roku wdrażamy działania, mające na celu zwiększenie świadomości marki na wybranych rynkach zagranicznych, a w niedługiej perspektywie także utworzenie tam stacjonarnych salonów firmowych.

 

Reklama
Kurier Drzewny

Witold Jarecki, dyrektor Sun Garden Polska

Kurier Drzewny

Witold Jarecki, dyrektor Sun Garden Polska. Fot. Materiały OIGPM

Rok 2021 upłynął w branży meblarskiej pod znakiem wzrostu kosztów wytwarzania mebli. Największy wpływ na sektor meblarski miał znaczny wzrost cen surowców, materiałów i komponentów. Mam tu na myśli nie tylko wzrost cen drewna i płyt drewnopochodnych, ale także chemikaliów do wytwarzania pianki poliuretanowej. Spowodowało to niespotykany dotąd skokowy wzrost kosztów produkcji, co niestety nie przełożyło się bezpośrednio na ceny sprzedaży, bo znaczna część klientów nie zaakceptowała konieczności, w zasadzie comiesięcznych, modyfikacji cen.
 
Oczywiście nie bez znaczenia pozostają koszty energii elektrycznej oraz paliwa, które wpłynęły wyraźnie zarówno na koszty utrzymania fabryki, jak i logistyki. Zarządzający fabrykami musieli wykazać się nie lada umiejętnościami w planowaniu kolejnych działań (dotyczy to w szczególności IV kwartału), aby zakończyć rok z pozytywnym wynikiem.
Kolejnym wyzwaniem w minionym roku były duże wahania na rynku niemieckim pod względem popytu na meble. Po swoistym boomie zamówień obserwowanym na początku pandemii, koniec 2021 wiązał się niestety ze znaczącym spadkiem ilości zamówień. Widać, że Europa zaczęła powoli zaciskać pasa przed kryzysem, co determinuje zachowanie klienta końcowego.
 
W mojej ocenie największym wyzwaniem w tym roku będzie logistyka i takie modyfikowanie sieci dystrybucji na rynkach zachodnich, aby w możliwie największym stopniu ograniczyć punkty pośredniczące w dotarciu wyrobu gotowego do klienta końcowego. Drugim wyzwaniem jest coraz bardziej widoczny trend indywidualizacji i personalizacji produktu. Konsument chce mieć większy wpływ na końcowy kształt wybieranego produktu, a jest to możliwe tylko dzięki aplikacjom/ platformom sprzedażowym, które pozwalają klientowi na elastyczność i wybór np. składowych mebla. Widoczne jest też zapotrzebowanie na skrócenie czasu między zamówieniem a dostawą. Kolejnym wyzwaniem jest pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry technologicznej i inżynierskiej do zarządzania nowoczesnymi urządzeniami oraz procesami w firmach.
Z pewnością największą szansą, którą należy wykorzystać, jest automatyzacja i robotyzacja, pozwalająca na obniżenie kosztów wytworzenia i eliminację prostych czynności (szczególnie dzięki różnym opcjom dofinansowania najnowocześniejszych technologii i innowacji, m.in. Fundusze Unijne, ulga na robotyzację, Strefy Inwestycyjne). Również jako Sun Garden Polska pozyskaliśmy dofinansowanie autorskiego projektu bazującego na patencie, który w znaczący sposób obniżył koszty wytworzenia ramy łóżka kontynentalnego. Dofinansowane zostały w 40 % maszyny i urządzenia do produkcji wraz z najnowocześniejszą obecnie w Europie linią do produkcji ram i optymalizacji wydajnościowej drewna.

 

Dominika Wajnert, członek zarządu Wajnert Meble

Kurier Drzewny

Dominika Wajnert, członek zarządu Wajnert Meble. Fot. Materiały OIGPM

Rok 2021 to rok wyjątkowy. To rok, gdy tak naprawdę poczuliśmy skutki pandemii w aspekcie ekonomii i obycia z nową rzeczywistością. W mojej opinii największy wpływ na branżę miały dwa aspekty. Po pierwsze zmiany na arenie targowej. Najważniejsze imprezy branży meblowej takie jak Meble Polska – odbyły się w formule online, targi Imm Cologne – odwołane, pozostałe imprezy branżowe, takie jak Maison & Objet w Paryżu czy Targi Stockholm Furniture, również były przesuwane na inne daty lub odwoływane. Jako firmy uczyliśmy się więc i uczymy nadal działania w tych nowych warunkach, gdzie trudno jest planować długoterminowo. Brak możliwości bezpośredniego spotkania z klientami nowymi i obecnymi należało zrekompensować w inny sposób. Dostosowywaliśmy więc i ćwiczyliśmy zwinność strategii sprzedażowych i marketingowych, aby mimo wszystko, osiągnąć zakładane cele sprzedażowe i wizerunkowe.
 
Po drugie, kluczowe zmiany odbywały się w obszarze formułowania polityki cenowej naszych produktów. Wzrost cen surowców oraz ich niska dostępność na rynku, a tuż za nimi szalejące ceny prądu przełożyły się bardzo mocno na konieczność podnoszenia cen produktów, często więcej niż jeden czy nawet dwa razy w ciągu roku. Z jednej strony była więc potrzeba utrzymania rentowności, a z drugiej obawa czy klienci kupią produkt drożej.
 
Biorąc pod uwagę sytuację z minionego roku oraz obecne przepisy związane z Nowym Ładem, jako przedsiębiorca skupiam się przede wszystkim na tym, jak mogę nadal rozwijać firmę w nowych warunkach i nowym otoczeniu. Szczególną uwagę poświęcamy kwestiom kosztowym. Produkcja mebli, szczególnie tapicerowanych, w głównej mierze opiera się na pracy ludzkiej. Planujemy więc jak w najlepszy sposób wykorzystać czas naszych pracowników, aby ich praca maksymalnie przełożyła się na wyniki firmy. Optymalizujemy procesy i unowocześniamy sposób produkcji. Mogę powiedzieć, że zawsze się tym zajmowaliśmy, ale w tym roku jest to dla nas szczególnie istotne.
Pomimo trudności z promocją marki, odwoływania imprez branżowych, zmieniamy formy dotarcia do klientów przenosząc nasze działania głównie do sieci. To tutaj upatrujemy możliwość wzrostu oraz dalszego budowania naszej marki Wajnert Meble.
 
Liczba producentów mebli jest w Polsce ogromna, a mimo to popyt wciąż rośnie. Od lat 80. wypracowaliśmy unikatowe know how. Wiemy jak produkować meble masowo, jednak przy zachowaniu ich indywidualnego charakteru, co czyni dużą wartość i szanse dla całej branży. Ponadto obserwujemy powstawanie wokół branży kolejnych sklepów internetowych, telewizji wnętrzarskich, portali tematycznych, kanałów informacyjnych, pojawianie się influencerów w zakresie pięknych domów i mieszkań. Tym samym rośnie świadomość klientów co do tego, jak wybierać produkty lepszej jakości od sprawdzonych marek z orientacją na mniej, a na lepiej i dłużej. Uważam, że ten aspekt budowania wiedzy i świadomości klientów wpłynie na wybory konsumentów w przyszłości. Kierowanie uwagi na marki, które dostarczą poszukiwane przez nich wartości jest zatem szansą i kierunkiem dla branży na kolejne lata.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli została powołana 9 stycznia 1996 r. w celu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz kształtowania w obrocie gospodarczym zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji. Misją Izby jest integracja polskiej branży meblarskiej w celu skutecznego współuczestnictwa w kształtowaniu rozwoju polskiej branży meblarskiej, aktywne promowanie polskich mebli w kraju i na świecie oraz wspieranie dążeń do zapewnienia konsumentom pełnej satysfakcji z zakupu i użytkowania wyrobów polskiego przemysłu meblarskiego.


 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama Kurier Drzewny
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Aktualności

Nowe trendy w zakresie odbioru produktów z salonów Agata

Megaskrytka dostępna w Katowicach

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Nowe urządzenie po uruchomieniu. Fot. Agata SA

Sieć Agata SA udostępniła kupującym ze Śląska pierwszą megaskrytkę znajdującą się przy salonie w Katowicach. Klienci dokonujący zakupów online mogą teraz sprawniej odebrać towar – zarówno meble, jak i dodatki. Agata jest pierwszą polską siecią sklepów meblowych, która w Europie wprowadziła rozwiązania samoobsługowych lockersów. Drugie takie urządzenie jest przy salonie w Kobylnicy k. Słupska. Jeszcze w tym półroczu marka Agata planuje uruchomienie kolejnych megaskrytek przy salonach w różnych lokalizacjach, m.in. w: Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

 

Odbiór mebli przez całą dobę

To, co wyróżnia megaskrytkę, to przede wszystkim fakt, że klienci salonów Agata mogą skorzystać z tej formy odbioru nie tylko w przypadku zakupów drobnych rzeczy, takich jak: dekoracje, oświetlenie czy krzesła, ale również produktów wielkogabarytowych – łóżka, komody, fotela czy materaca. Nowe rozwiązanie umożliwia odbiór towaru przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

Inteligentny system

Pierwsza megaskrytka znajdująca się przy salonie w Katowicach ma 27 skrytek różnej wielkości. Ponadto, kupujący nie musi brać pod uwagę gabarytu towaru. Systemy informatyczne kontrolują to za klienta, a jeżeli zamówienie przekroczy maksymalne możliwości megaskrytki – ta opcja dostawy przestaje być dostępna. Te same mechanizmy przydzielają też zamówienia do skrytek o najodpowiedniejszych rozmiarach, m.in. w największej skrytce zmieszczą się narożniki czy materace. Partnerem sieci Agata przy projektowaniu i produkcji urządzeń jest firma Selfmaker.

Reklama
Kurier Drzewny

 

Odpowiednie pakowanie

Wszystkie paczki są odpowiednio pakowane i zabezpieczane. W największych skrytkach towar pozostawiany jest na specjalnym wózku na kółkach, który ułatwi wyjęcie towaru. Dzięki temu klient w wygodny sposób może przetransportować mebel do swojego pojazdu. W okolicy każdej megaskrytki znajduje się wiata, gdzie udostępnione są wózki pozwalające przewieźć paczki z towarem oraz wyznaczone jest specjalne miejsce parkingowe w ponadstandardowym rozmiarze, tak aby można było zaparkować tam auto dostawcze.

 

Szybciej i wygodniej

Zamawiając towar do megaskrytki, klienci sklepu internetowego salonów Agata zaoszczędzą przede wszystkim czas. To, co wyróżnia nowy sposób odbioru produktów, to funkcjonalność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb – bez kolejek, szybka realizacja oraz odbiór możliwe są przez całą dobę w dogodnym dla klienta czasie. Obsługa megaskrytki jest intuicyjna i prosta, a jeśli kupujący nie zdąży odebrać paczki w ciągu 48 godzin, to towar nadal będzie na niego czekał w salonie lub magazynie Agata.

 
– W ostatnich latach zainteresowanie obszarem e-commerce stale wzrasta, dlatego salony wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, uruchamiając megaskrytkę przy salonie w Katowicach. Zależy nam na tym, aby klienci naszego sklepu internetowego znaleźli dogodną dla siebie formę odbioru zamówionych produktów. Z pewnością inwestycja w megaskrytki pomoże nam lepiej sprostać wymaganiom klientów, którzy sami mogą dokonać wyboru, kiedy i jak chcą odebrać zamówione produkty – mówi Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata SA.

Reklama
Kurier Drzewny

 
Drugie takie urządzenie jest się przy salonie w Kobylnicy k. Słupska, będącym najnowszym stacjonarnym punktem sprzedaży Agata SA na mapie Polski. Jeszcze w tym półroczu marka Agata planuje uruchomienie kolejnych megaskrytek przy salonach w różnych lokalizacjach, m.in. w: Warszawie, Poznaniu i Łodzi.

Czytaj dalej

Aktualności

Spotkanie z tkaninami we Frankfurcie

Heimtextil Summer Special, Techtextil, Texprocess: 21 – 24 czerwca 2022 r.

Dodane:

/

Kurier Drzewny

Zaledwie trzy tygodnie po ogłoszeniu letniej edycji targów tekstyliów Heimtextil Summer Special zarejestrowało się na nie 1000 wystawców z 46 krajów. Jednorazowo przesunięte na termin letni wydarzenie to możliwość zapoznania się z szeroką ofertą nowoczesnych tkanin. Targi odbędą się wspólnie z Techtextil i Texprocess w dniach od 21 do 24 czerwca 2022 roku.

 

Kurier Drzewny

W trakcie wydarzenia zaprezentowane zostaną tekstylia do różnych zastosowań. Fot. Messe Frankfurt Exhibition GmbH/Thomas Fedra

– Cieszymy się z tak dużego zainteresowania wystawiennictwem, jakie Heimtextil Summer Special osiągnęło w zaledwie kilka tygodni. Wielu wystawców już ogłosiło swój udział – mówi Olaf Schmidt, wiceprezes Textiles & Textile Technologies. – Wysoki poziom międzynarodowych wystawców podkreśla globalny charakter sektora tekstyliów.
Dotychczasowi zarejestrowani wystawcy pochodzą m.in. z: Francji, Indii, Włoch, Holandii, Pakistanu, Portugalii, Hiszpanii, Turcji i Stanów Zjednoczonych.
– Z niecierpliwością czekamy na Heimtextil Summer Special – mówi Eduardo Aznar, dyrektor zarządzający Aznar Textil z Hiszpanii. – W trakcie targów można przekazać to, co wyróżnia firmy, nawiązać nowe kontakty z klientami, ale także przyspieszyć decyzje zakupowe klientów. Natychmiastowa informacja zwrotna na temat nowych kolekcji to oszczędność czasu i pieniędzy. Jesteśmy ludźmi, doceniamy osobiste spotkania, możliwość bezpośredniej komunikacji oraz wrażeń dotykowych, jakie dają tkaniny.
Zainteresowane firmy mogą jeszcze się zarejestrować. Wydarzenie będzie koncentrować się zarówno na międzynarodowym biznesie oraz handlu detalicznym. Tego lata prezentacja trendów w hali 4.0 dostarczy również cennych wskazówek dotyczących przyszłości przemysłu tekstyliów i podkreśli jego zwrot w kierunku długoterminowego podejścia na rzecz bardziej zrównoważonego charakteru. W trakcie letniej edycji swoje kolekcje zaprezentuje wielu projektantów tekstyliów z całego świata.

 

Producenci i hurtownicy z 46 krajów

Czerwcowe Heimtextil Summer Special to ważne spotkanie dla dostawców skupiających się na zamówieniach o dużym wolumenie. Targi zgromadzą hurtowników, eksporterów, właścicieli sieci handlowych i innych nabywców zorientowanych na zakupy masowe nie tylko z Europy.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji o zorganizowaniu tego wydarzenia. Międzynarodowe spotkania twarzą w twarz z gośćmi i klientami tego lata – zwłaszcza z hurtowniami i sieciami handlowymi – są ważne, aby zaprezentować nasze produkty i wzmocnić relacje biznesowe – zapewnia Mário Abreu, kierownik ds. wydarzeń i marketingu Grupy Elastron w Portugalii.

 

Reklama
Kurier Drzewny

Łatwiejszy udział dla osób z zagranicy

Aktualne przepisy i rozporządzenia w sprawie ochrony przed koronawirusem dopuszczają obecnie udział w targach we Frankfurcie dla uczestników zaszczepionych, wyleczonych lub z negatywnym testem. Ułatwia to udział w szczególności międzynarodowym wystawcom i kupcom z rejonów pozaeuropejskich, niezależnie od stosowanych tam szczepionek i tego, czy są one akceptowane w Europie.

 

Trendy Heimtextil i zrównoważony rozwój

W trakcie Heimtextil w hali 4.0 zaprezentowane zostaną aktualne trendy oraz perspektywa zrównoważonego rozwoju. Heimtextil Trends 22/23 podkreśli, jak ważne są: skupienie się w większym stopniu na składzie tekstyliów i zachęcenie firm do myślenia w perspektywie długoterminowej.

 

Techtextil & Texprocess

W tym samym czasie co Heimtextil Summer Special odbędą się wystawy Techtextil i Texprocess, na których zaprezentowane zostaną produkty i innowacje w dziedzinie tekstyliów technicznych czy przemysłu tekstylnego. Rejestracje z 44 (Techtextil) i 27 krajów (Texprocess) obiecują wszechstronną wymianę międzynarodową. Po raz pierwszy Techtextil i Texprocess 2022 zaoferują rozszerzenie cyfrowe: wystawców i odwiedzających można zatem znaleźć zarówno na miejscu we Frankfurcie, jak i wirtualnie (m.in. cyfrowe czaty, rozmowy video i prezentacje). Dzięki tym trzem spotkaniom jednocześnie goście targowi będą mogli po raz pierwszy doświadczyć globalnych trendów i innowacji na dużej części łańcucha wartości tekstyliów zebranych w jednym miejscu.

Reklama
Kurier Drzewny

Czytaj dalej

Aktualności

Grupa Meblowa Szynaka Solidarna z Ukrainą

Pomoc i wsparcie

Dodane:

/

Kurier Drzewny
Prezes Jan Szynaka osobiście nadzoruje wysyłkę towarów do Żytomierza. Fot. Grupa Meblowa Szynaka

W obliczu dramatycznych zdarzeń związanych z atakiem Rosji na Ukrainę, właściciele i pracownicy Grupy Meblowej Szynaka postanowili nie pozostawać obojętni wobec niewyobrażalnej tragedii i cierpienia narodu ukraińskiego, solidaryzując się z potrzebującymi, już od pierwszych dni wojny aktywnie włączyli się we wspieranie mieszkańców ogarniętego rosyjską agresją kraju, niosąc pomoc i wsparcie na różnych płaszczyznach. Firma ma świadomość, że potrzeba pomocy rośnie wraz z upływem czasu oraz wzrostem liczby uchodźców szukających schronienia w Polsce i wymaga długoterminowych, konkretnych oraz wielotorowych działań, które wspierają organizacje i podmioty na co dzień zajmujące się niesieniem pomocy dla Ukrainy.

 
– Jesteśmy głęboko poruszeni wyniszczającą wojną, która toczy się w Ukrainie, i która dotyka miliony niewinnych ludzi. W tym trudnym czasie wyrażamy solidarność ze wszystkimi Ukrainkami i Ukraińcami. Inwazja Rosji, której efektem jest tragiczny kryzys humanitarny, jest stanowczo przez nas potępiana i sprzeczna z podstawowymi wartościami, które pielęgnujemy w Grupie Meblowej Szynaka, i w które od ponad 65 lat wierzymy. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi naszymi pracownikami z Ukrainy. To dla nas szczególnie ważne, by właśnie teraz osoby te czuły, że mogą na nas liczyć. Dla nas miejsce pracy to nie tylko rutyna dnia codziennego – dla nas to wzajemne zrozumienie, wsparcie i empatia. To ważne, by zwłaszcza w tak trudnym czasie nasi ukraińscy pracownicy i ich rodziny każdego dnia tego doświadczali. Wszyscy oni otrzymali od nas możliwość: pomocy, wsparcia finansowego i organizacyjnego dla ich rodzin przebywających na terenie Ukrainy, włączając w to sprowadzenie tych rodzin do Polski. Nasi pracownicy z Ukrainy otrzymali też ofertę wsparcia w zakwaterowaniu swoich bliskich w miastach, w których funkcjonują nasze fabryki. Wszyscy ukraińscy pracownicy, zatrudnieni w naszych zakładach, którzy chcieli wrócić do swojego kraju, mogli to w każdym momencie zrobić bez żadnych przeszkód. Gwarantujemy im, że po powrocie ich miejsca pracy będą na nich czekały. Otworzyliśmy też nasze zakłady dla nowych pracowników z Ukrainy, którzy szukają zatrudnienia. Dziś jestem dumny z całego zespołu pracowników Grupy Meblowej Szynaka, którzy od początku tej trudnej sytuacji aktywnie włączyli się w pomoc rodzinom z Ukrainy. Dziękuję im za to. Po raz kolejny udowodniliśmy, że w obliczu tragedii jaką jest wojna w Ukrainie w Grupie Meblowej Szynaka stanowimy zgrany zespół, który umie się jednoczyć i wspólnymi siłami pomagać i wspierać potrzebujących – powiedział Prezes Grupy Meblowej Szynaka Jan Szynaka.

 
Wyciągając w kierunku Ukraińców pomocną dłoń właściciele i pracownicy wszystkich zakładów Grupy Meblowej Szynaka spontanicznie otworzyli swoje serca i w porozumieniu z organizacjami rządowymi i pozarządowymi włączyli się w pomoc Ukraińcom i Ukrainie. Dzięki wspólnym działaniom we wszystkich fabrykach zorganizowano zbiórkę i udało się zebrać najbardziej potrzebne rzeczy: żywność, słodycze, kosmetyki, środki czystości, które po spakowaniu zostały wysłane do Zakonu Sióstr Benedyktynek w Przemyślu. We wszystkich spółkach Grupy Meblowej Szynaka zebrano do skarbonek 11 154,41 zł. Prezesi Alina i Jan Szynaka dołożyli się też prywatnie do tej zbiórki i łącznie przekazano Uchodźcom z Ukrainy przebywającym w Zakonie w Przemyślu 34 500 zł.

 
Firma Szynaka Meble zakupiła także 33 palety żywności, środków higienicznych, kocy, mleka, wody, za łączną kwotę prawie 150 tys. zł. Towary te w dniu 24 marca szczęśliwie dojechały do Zakonu Sióstr w Żytomierzu w Ukrainie. Siostry Zakonne przyjęły pod swój dach i każdego dnia dają schronienie i wyżywienie setkom mieszkańców zbombardowanych okolicznych miast i miejscowości. Dodatkowo firmy PPUHiE Szynaka i Szynaka Meble zakupiły odzież i obuwie dla 40 dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Lubawie. Wdzięczne za okazaną pomoc Siostry Zakonne w przesłanym na ręce Prezesów Aliny i Jana Szynaka podziękowaniu, w rozdzierający serca sposób opisują jak wielka tragedia spotkała naród Ukraiński i jak ważna i nieoceniona jest dziś pomoc niesiona przez każdego z nas. Uchodźcy z Ukrainy będą potrzebowali naszej pomocy i wsparcia jeszcze długo, dlatego właściciele i pracownicy Grupy Meblowej Szynaka głęboko wierzą, że realnie okazana przez nich pomoc nie tylko pozwoli przetrwać ten trudny czas poszkodowanym w wojnie sąsiadom z Ukrainy, ale stanie się namacalnym przykładem i zachętą dla innych osób i firm do wspierania uciemiężonego okrutną wojną narodu ukraińskiego.

Reklama
Kurier Drzewny
Czytaj dalej

Aktualności

Profesjonalne wykłady dla sklepów wnętrzarskich oraz producentów mebli

Dodane:

/

Kurier Drzewny

Dynamiczne zmiany w gospodarce krajowej i zagranicznej wymagają od biznesu meblarskiego stałego śledzenia aktualnych informacji rynkowych i dostępu do najnowszej wiedzy przydatnej w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli i Grupa MTP, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, organizują podczas targów Meble Polska w Poznaniu, cykl bezpłatnych seminariów dla producentów mebli. Dodatkowo, w trakcie targów odbędzie się także kilka szkoleń przeznaczonych dla sklepów meblowych pod nazwą „Jak Twój sklep meblowy zyska więcej zadowolonych klientów?”.

 

Wykłady dla producentów mebli

Cykl edukacyjny dla producentów mebli rozpocznie się 17 maja, tuż po seminariach dla handlu, wykładem o tym, jak zmniejszyć koszty energii elektrycznej i uczynić ją przyjaźniejszą dla środowiska. Zagadnienie to ma ogromne znaczenie zwłaszcza teraz, w kontekście rosnących cen prądu oraz coraz większej roli zrównoważonego rozwoju i ekologii. Z kolei 18 maja specjaliści zaprezentują najświeższą analizę światowego i krajowego rynku oraz perspektywy dla polskiej branży meblarskiej, a także opowiedzą o produktach skarbowych dla firm z tego sektora. OIGPM zaprasza również na wykład na temat wsparcia akredytowanych podmiotów w ocenie zgodności mebli i materiałów do ich produkcji.

Program wykładów 17.05.2022 (wtorek):

14:30 – 15:45
„Zoptymalizowanie polityki energetycznej w branży meblowej, zmniejszenie kosztów oraz wprowadzenie zdrowej energii. Innymi słowy jak uzyskać tańszą i zdrowszą energię w branży meblowej.”

Reklama

Kurier Drzewny

Program wykładów 18.05.2022 (środa):

10:30 – 11:15

„Perspektywy makroekonomiczne dla polskiej branży meblarskiej – Polska, Europa, Świat.”
Paweł Antonik, Bank Pekao S.A.

11:30 – 12:15

„Produkty skarbowe dla polskiej branży meblarskiej”
Tomasz Bilski, Bank Pekao S.A.

13:15 – 14:15

„Wsparcie akredytowanych podmiotów w ocenie zgodności mebli i materiałów do ich produkcji.”

 

Wykłady dla handlu

Cykl wykładów dla handlu z branży meblarskiej poprowadzi Jerzy Osika – ekspert ds. sprzedaży i zarządzania sprzedażą, właściciel i prezes firmy Promedia. Podczas seminarium o sztuce sprzedaży, zdradzi m.in. jakich słów i sformułowań używać, a jakich unikać, by zwiększyć swoje szanse na sprzedaż. Dzięki wykładowi o marketingu i zmieniających się zachowaniach zakupowych, dowiemy się jak można przyciągnąć do sklepu meblowego więcej klientów. Natomiast prelekcja o zarządzaniu salonem sprzedaży dostarczy kierownikom sklepów cennych wskazówek, jak stawać się coraz bardziej skutecznym menedżerem, który sprawnie zarządza zespołem współpracowników i jest dla nich autentycznym liderem.

 
Wisienką na torcie będzie seminarium o najmodniejszym zjawisku w handlu – sklepach tymczasowych, tzw. pop-up stores, których popularność rośnie szybciej, niż kiedykolwiek dotąd. Według badania firmy Cushman & Wakefield formaty pop-up store zamierza rozwijać już 26 proc. detalistów. Uczestnicy wykładu, dowiedzą się jak można skorzystać na tym trendzie, działając w branży mebli i artykułów wyposażenia wnętrz.

Reklama

Kurier Drzewny

 
Program wykładów 17.05.2022 (wtorek):

10:30-11:15
„Jak mówić, by więcej sprzedać? Siła słowa w salonie meblowym”.
„Skoro myśli wpływają na słowa, to i słowa wpływają na myśli” – pisał George Orwell. Jakich słów i sformułowań używać, a z jakich zrezygnować, by zwiększyć swoje szanse na sprzedaż? Jakie zadawać pytania, by pomóc klientowi w zakupie? Co i jak mówić, by podnieść wartość i liczbę produktów, które klient kupi w Twoim salonie meblowym? Znajdź nowe odpowiedzi na te pytania.

11.30 -12:15
„W jaki sposób sprawisz, by więcej klientów odwiedziło właśnie Twój sklep?”
Marketingowe powiedzenie mówi, że „połowa pieniędzy przeznaczonych na reklamę jest wyrzucona w błoto, rzecz w tym, aby wiedzieć która”. W czasach, gdy coraz szybciej zmieniają się zachowania zakupowe klientów, rosną ich wymagania w stosunku do sposobu komunikowania się z nimi, a my mamy coraz większy wybór narzędzi marketingowych, w tym nowoczesnych mediów, skuteczny marketing staje się dla sklepu meblowego coraz większym wyzwaniem. Co pomoże Ci zwiększyć liczbę klientów odwiedzających Twój salon meblowy? Skorzystaj z okazji, by zyskać nowe inspiracje.

12:30 – 13:15
„Kierownik sklepu – skutecznym menedżerem i liderem zespołu”
Dlaczego nawet najlepsi sprzedawcy, awansowani na kierowników sklepów nie zawsze spełniają oczekiwania swoich pracodawców, pracowników i swoje własne? Co ułatwi Ci, jako kierownikowi sklepu, byś stawał się coraz bardziej skutecznym menedżerem, który sprawnie zarządza zespołem współpracowników i jest dla nich autentycznym liderem? Podczas tego spotkania zyskasz podpowiedzi, które sprawdzają się w praktyce.

13:30 – 14:15
„Jak sprzedasz klientowi tam, gdzie on jest?
Klient chce kupować tam, gdzie jest, dlatego coraz częściej korzysta zarówno z zakupów w internecie, jak i w sklepach tymczasowych, tzw. pop-up stores, których popularność rośnie szybciej niż kiedykolwiek dotąd. Na zadane podczas badania firmy Cushman & Wakefield pytanie: „w jakich formatach będą rozwijać się Państwa sklepy”, aż 26 proc. odpowiedzi brzmiało „pop-up store”. Dowiedz się, jak Ty możesz na tym skorzystać, oferując meble i artykuły wyposażenia wnętrz.

Reklama
Kurier Drzewny

 

Wykłady będą miały miejsce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (Wschodni Hol Wejściowy, Sala Zielona). Rejestracja na targi i pełen program wydarzeń: https://www.meblepolska.pl/pl/

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Czytaj dalej
Reklama

Popularne w tym tygodniu

Zapisz się do Newslettera!

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).