Connect with us


Wydarzenia

Branża się zmienia, DREMA również

Dodane:

/

Kurier Drzewny


Sektor obróbki drewna niewątpliwie stoi dziś przed dosyć dużymi wyzwaniami. To właśnie o nim oraz o przyszłości rozmawiam z Andrzejem Półrolniczakiem, dyrektorem Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA.

Andrzej Półrolniczak

Andrzej Półrolniczak, dyrektor Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego DREMA. Fot. MTP

„Mówi się, że targi są zwierciadłem, w którym odbija się stan gospodarki. Obecnie w targowym lustrze widać niepokój o przyszłość. Zdobyta podczas DREMY wiedza ułatwia reagowanie na zmiany, a przybliżane uczestnikom mechanizmy pozwalają polskim przedstawicielom sektora drzewno-meblarskiego nie tylko przetrwać niepewny czas, ale wręcz wyjść z niego obronną ręką.”

Aleksandra Sadowska: – Tegoroczna DREMA to już 39. edycja wydarzenia dedykowanego przedstawicielom zarówno przemysłu drzewnego, jak i meblarskiego w Polsce. Jak na przestrzeni prawie czterech dekad zmieniły się te targi? Co było siłą napędową ich rozwoju?
Andrzej Półrolniczak: – Targi dla branży drzewno-meblarskiej organizowane przez Grupę MTP mają już prawie czterdziestoletnią historię, bardzo dobrze znaną na międzynarodowym rynku. To daje sporą motywację do pracy nad dalszym rozwojem, a równocześnie jest zobowiązaniem wobec dotychczasowych i przyszłych uczestników wystawy, jeśli chodzi o utrzymanie wysokiego poziomu efektywności. Nic nie jest dane na zawsze i mimo że DREMA ma ugruntowaną pozycję wśród podobnych wydarzeń na mapie Europy, to nie zwalniamy tempa i każdego roku wprowadzamy do zakresu tematycznego targów czy programu coś nowego, ciekawego, aktualnego i jednocześnie perspektywicznego.

Nie byłoby DREMY, gdyby nie zaufanie, jakim obdarzyli nas wystawcy – liderzy sektora drzewno-meblarskiego, twórcy innowacji, producenci oraz firmy wchodzące na rynek, a także zarządy i członkowie instytucji branżowych, z którymi współpracujemy od początku wystawy.

Jako organizatorzy tych targów jesteśmy bardzo dumni z tego, że w historii rozwoju wielu czołowych przedsiębiorstw jest udział w targach – to tutaj nawiązywały pierwsze kontakty oraz inicjowały biznesowe partnerstwa. Jeszcze bardziej cieszymy się z tego, że po kilkudziesięciu latach spora część tych firm nadal wykorzystuje DREMĘ jako najważniejsze miejsce prezentacji nowości i osobistych spotkań z klientami z Polski czy zagranicy.

Branża drzewno-meblarska ma znaczący udział w rynku światowym i europejskim, a utrzymanie konkurencyjnej pozycji wymaga od firm inwestycji w nowoczesny park maszynowy i stosowanie najnowszych technologii, których prezentacja odbywa się na DREMIE. Niezaprzeczalnym faktem jest możliwość obejrzenia w jednym miejscu i w jednym czasie tak szerokiej oferty innowacyjnych rozwiązań, maszyn i narzędzi do obróbki drewna.

A.S.: – Od początku opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawuje Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, które jest jednocześnie wystawcą na targach. Jak obecność Stowarzyszenia wpływa na funkcjonowanie DREMY?
A.P.: – Stowarzyszenie DROMA podejmuje działania wspierające polskich producentów maszyn, urządzeń i narzędzi w ich ekspansji oraz wytwarzaniu produktów konkurencyjnych wobec wyrobów zagranicznych. Jest związane z DREMĄ od początku organizacji tego wydarzenia i z zaangażowaniem wspomaga dynamiczny rozwój tych targów od prawie 40 lat.

Sukces imprezy w dużej mierze budują nasi wystawcy i partnerzy. To oni razem z nami kreują DREMĘ i to im zawdzięczamy miano najważniejszych w tej części Europy targów drzewno-meblarskich. Śledzimy co się dzieje w branży, rozmawiamy z firmami oraz przedstawicielami stowarzyszeń, którzy dzielą się z nami swoimi pomysłami czy spostrzeżeniami na temat aktualnej sytuacji.

Dlatego program wydarzenia również dostosowujemy do bieżących potrzeb i oczekiwań rynku.

Jako organizatorzy inicjujemy spotkania i wymianę doświadczeń, wspieramy komunikację i stale szukamy rozwiązań na miarę globalną, które dodatkowo napędzają rozwój przedsiębiorstw. Nie będzie przesadą, jeżeli stwierdzę, że to właśnie stowarzyszenia branżowe są reprezentantem i głosem branży. Ich rola i znaczenie w zakresie ożywienia gospodarczego stale rosną, członkowie mają bezpośredni i decydujący wpływ między innymi na regulacje prawne i ekonomiczne, czyli także na realny kształt ekspozycji DREMY. Znajomość aktualnych oczekiwań branży bardzo pomaga w przygotowaniach targów, które trafiają w sedno potrzeb rynkowych.

A.P.: – Co daje wystawcom udział w targach DREMA popieranych przez Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS?
– Czasy pandemii Covid-19, kiedy zawieszano działalność wielu sektorów gospodarki, w tym również przemysłu targowego, spowodowały rozpoczęcie dyskusji i przeprojektowania modeli biznesowych. Wiele rozmów dotyczyło przyszłości targów. Większość imprez wystawowych odwoływano, część z nich próbowano organizować w trybach on-line czy hybrydowym. Przed tymi wyzwaniami stanęła również Federacja EUMABOIS, która postawiła sobie szereg ważnych pytań dotyczących rozwoju branży obróbki drewna i możliwości jej promocji na międzynarodowych rynkach. Delegaci krajowi EUMABOIS stoją na stanowisku, że najlepszą formą promocji sektora maszyn i narzędzi do obróbki drewna są imprezy targowe organizowane w tradycyjnej formie, z prezentacją maszyn w ruchu i linii technologicznych. DREMA spełnia wszystkie kryteria stawiane organizatorom imprez światowych przez Federację. Warto podkreślić, że targi znajdują się na liście 12 światowych wystaw popieranych przez Europejską Federację Producentów Maszyn do Obróbki Drewna i są jedynym wydarzeniem w Polsce w tym rankingu.
Z tych względów wystawcy mają szansę dotarcia ze swoimi kompleksowymi rozwiązaniami technologicznymi i technicznymi na skalę światową. Dodatkowo organizowane są pokazy i imprezy towarzyszące, dające możliwość pokazania innowacji zarówno dla przemysłu drzewnego, jak i meblarskiego. Przykładem takiego projektu jest zrobotyzowana pokazowa fabryka mebli na żywo, organizowana w ramach projektu DREMA DZIECIOM.

A.S.: – DREMA to miejsce na zaprezentowanie rozwiązań technologicznych dla przemysłu drzewno-meblarskiego – od surowców, materiałów i komponentów do maszyn oraz urządzeń do produkcji mebli, po najnowsze rozwiązania technologii IT, bez której nie wyobrażamy sobie dzisiaj funkcjonowania żadnej branży. W którą stronę zmierza dzisiaj sektor?
A.P.: – Rozwój branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna po zakończeniu pandemii był jednym z głównych tematów dyskusji krajowych delegatów EUMABOIS podczas ubiegłorocznego spotkania w Krakowie. Przeanalizowali oni szanse i zagrożenia oraz sytuację makroekonomiczną europejskiej branży maszyn i narzędzi do obróbki drewna. W czasie dyskusji wskazywano na pogarszającą się sytuację gospodarczą, rosnące koszty produkcji i przerwane łańcuchy logistyczne. Ta sytuacja wymaga unowocześnienia procesów technologicznych pod kątem obniżenia kosztów pracy i zużycia surowców czy energii oraz poprawy powiązań kooperacyjnych. Nie odbędzie się to bez inwestowania w robotykę, automatyzację procesów produkcyjnych i nowoczesne maszyny. Przykłady takich rozwiązań będzie można zobaczyć na tegorocznych targach zarówno na stoiskach członków Stowarzyszenia DROMA, jak i liderów rynku światowego, a także podczas pokazów w przestrzeniach specjalnych.

A.S.: – DREMA to nie tylko wystawcy, spotkania biznesowe, wymiana doświadczeń, ale też głos dotyczący trendów w branży, jej przyszłości i zagrożeń. O tym m.in. eksperci rozmawiają podczas paneli dyskusyjnych czy forów. O czym będzie mowa w tym roku?
A.P.: – Hasła przewodnie tegorocznej imprezy to robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych.
Zaprezentujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania, zintegrowane systemy i maszyny, które mogą obniżyć koszty produkcji, a co za tym idzie – usprawnić wydajność, jakość i zrównoważony rozwój. Ekspozycja obejmować będzie automatyzację i cyfryzację procesów, robotyzację miejsc pracy oraz zastosowanie nowych materiałów i technologii.
Innowacją będzie Strefa Trendów dla Meblarstwa – miejsce spotkań i ekspozycja firm z branży meblarskiej, pokazy designu oraz najnowszego wzornictwa dotyczącego projektowania mebli, m.in. płyty, tkaniny czy okucia.

A.S.: – Czy na wystawie planowane są modyfikacje?
A.P.: – Targi zmieniają się wraz z rozwojem sytuacji rynkowej przemysłu drzewno-meblarskiego. Wsłuchując się w głos stowarzyszeń, branży, pokazujemy rozwiązania innowacyjne i wyznaczamy kierunki rozwoju przemysłu. Służą temu również organizowane podczas DREMY kongresy.
Współczesne targi to nie tylko ekspozycja w pawilonach, ale i wydarzenie łączące ofertę wiodących firm branży z energią spotkań, wymianą myśli i wiedzą płynącą z debat, konferencji oraz pokazów odbywających się w tej samej przestrzeni. Zachęcamy partnerów i liderów do dzielenia się wiedzą oraz współtworzenia targów poprzez różne aktywności. Stawiamy na zagadnienia nośne, mające bezpośrednie przełożenie na rozwój innowacyjnych technologii.
Aktualny stan gospodarki wymaga od przedstawicieli sektora drzewno-meblarskiego dobrego przygotowania i szybkiej adaptacji do pojawiających się wyzwań. Krajobraz branży szybko ewoluuje, a firmy produkcyjne, fabryki mebli i uczestnicy w całym łańcuchu dostaw potrzebują mentorów, którzy potrafią inspirować i ułatwiać dostosowanie się do bieżącej sytuacji na rynku. DREMA to akcelerator wspierający przedsiębiorców w prowadzeniu interesów, dający gwarancję dostępu do nowoczesnych rozwiązań i ułatwiający budowanie długoterminowych relacji biznesowych na arenie międzynarodowej oraz networking.
Obecnie przedsiębiorcy intensywnie poszukują rozwiązań, które pomogą im łagodniej przejść przez kryzys. Okazją do nawiązania nowych kontaktów są ekspozycje wystawców na targach, a do rozmów o optymalizacji – konferencje, prelekcje i pokazy na żywo.

A.S.: – Jak zapowiada się nadchodząca edycja?
A.P.: – Mówi się, że targi są zwierciadłem, w którym odbija się stan gospodarki. Obecnie w targowym lustrze widać niepokój o przyszłość. DREMA należy do czołówki branżowych wydarzeń na świecie, przyciąga przedsiębiorców z kraju i zagranicy oraz daje możliwość rozwoju firmy na arenie międzynarodowej. Poruszane w ramach wydarzeń tematy są wsparciem dla branży. Zdobyta tam wiedza ułatwia reagowanie na zmiany, a przybliżane uczestnikom mechanizmy pozwalają polskim przedstawicielom sektora drzewno-meblarskiego nie tylko przetrwać niepewny czas, ale wręcz wyjść z niego obronną ręką.
Przed nami 39. edycja targów. Zachęcam do spotkań na stoiskach i wzięcia udziału w wydarzeniach, które towarzyszą ekspozycji. Wszystkie niezbędne informacje zamieszczamy na bieżąco na naszej stronie www.drema.pl. Sporo aktualności można znaleźć także na Facebooku oraz profilu LinkedIn. Do zobaczenia!
A.S.: Dziękuję za rozmowę.

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

Reklama

"Kurier Drzewny" Miesięcznik branży drzewnej, meblarskiej i leśnej. Jesteśmy obecni na rynku wydawniczym od 2008 roku. KONTAKT z nami: kontakt@kurierdrzewny.eu. Przeglądaj wydania Online: E-wydania. Reklamuj się u nas: Oferta www. Reklama w wydaniu drukowanym: Oferta. Artykuły w Kurierze Drzewnym: Artykuły.

Czytaj dalej
Reklama
Kliknij aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aktualności

Dni Otwarte INTOREX SA w firmie Technodrewno

W dniach 5-7 czerwca 2024 roku firma INTOREX SA serdecznie zaprasza do Golęczewa k. Poznania na Dni Otwarte

Dodane:

/

Mapka dojazdu

W dniach 5-7 czerwca 2024 roku firma INTOREX SA serdecznie zaprasza do Golęczewa k. Poznania na Dni Otwarte, które będą niepowtarzalną okazją do zapoznania się z najnowszymi technologiami w produkcji galanterii drewnianej. Wydarzenie, które odbędzie się nowej siedzibie firmy Technodrewno skierowane jest do małych, średnich i dużych zakładów produkcyjnych, a uczestnicy będą mogli poznać innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz nowoczesne maszyny.

Opr. J.O

Podczas Dni Otwartych zaprezentowane zostaną dwie nowe maszyny, które z pewnością przyciągną uwagę wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami w obróbce drewna:

  • Centrum tokarsko-frezarskie z możliwością szlifowania TKC-1500 AS
  • Tokarko-frezarka z możliwością szlifowania CKX-1600 BT

Dodatkowo, przedstawiona zostanie również zregenerowana i w pełni funkcjonalna maszyna używana:

  • Szlifierka LAM-1300

Innowacyjne technologie w praktyce

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli na żywo zobaczyć technologię toczenia, frezowania, wiercenia i szlifowania. Demonstracje te będą wykorzystywać programy obróbcze wygenerowane za pomocą zaawansowanego oprogramowania CAD/CAM Intor-Edit oraz SolidCAM 3D. To doskonała okazja, aby zobaczyć nowoczesne technologie w działaniu i porozmawiać z ekspertami na temat ich zastosowania w praktyce.

Oferta CEHPOL i dodatkowe atrakcje

To nie koniec atrakcji! Swoje produkty i usługi zaprezentuje także firma CEHPOL, będąca przedstawicielem producenta okleiniarek CEHISA oraz pił pionowych ELCON.

Podczas Dni Otwartych dostępne będą również informacje na temat aktualnych dotacji UE oraz atrakcyjnych ofert leasingowych, co może być niezwykle pomocne dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w nowoczesne technologie.

Zaproszenie na ciepły posiłek

Nie tylko technologie będą na nas czekały! Dla wszystkich gości organizatorzy zapewniają ciepły posiłek oraz kiełbaski z grilla.

Serdecznie zapraszamy w dniach 5-7 czerwca 2024 roku w godzinach od 10:00 do 16:00 do Golęczewa k. Poznania. To wyjątkowa okazja, aby w jednym miejscu zobaczyć najnowsze technologie, skorzystać z fachowego doradztwa oraz spędzić miło czas w towarzystwie specjalistów z branży. Do zobaczenia!

Technodrewno

Tokarko-frezarka z możliwością szlifowania CKX-1600 BT. Fot. Technodrewno

Technodrewno

Centrum tokarsko-frezarskie z możliwością szlifowania TKC-1500 AS. Fot. TechnodrewnoCzytaj dalej

Aktualności

Od dekady rozwijają się jako poddostawca branży meblarskiej

10cio lecie firmy NOWIGO

Dodane:

/

Firma NOWIGO powstała 10 lat temu, a jej genezą było zapotrzebowanie różnego rodzaju listwy meblowe, spowodowane potrzebą większej produkcji przez zakłady meblarskie. Pierwszymi klientami przedsiębiorstwa byli duzi odbiorcy z regionu Wielkopolski. Obecnie NOWIGO jest rozpoznawalną marką i z sukcesem obsługuje kontrahentów z terenu całego kraju.

Już od 10 lat NOWIGO, producent wyrobów drzewnych z Pomarzanowic koło Poznania, słynie z wysokiej jakości produktów, wśród których można znaleźć fryzy liściaste i iglaste, listwy meblowe dedykowane stelażom mebli tapicerowanych oraz różnorodne elementy meblowe.

„Firma NOWIGO w tym roku obchodzi 10cio lecie swojego istnienia. Przez ten czas dynamicznie się rozwija w oparciu o współpracę z czołowymi producentami mebli, którzy budują swój sukces w oparciu o kompetentnych dostawców.”

Wykorzystując surowce liściaste i iglaste, firma przygotowuje produkty dedykowane do zastosowania w pracach wykończeniowych oraz stelażowych.

Trwałość i uniwersalność użycia tych prefabrykatów pozwala na tworzenie funkcjonalnych mebli oraz dodatków do wyposażenia domu i ogrodu.

Dzięki możliwościom dostosowania produktów pod konkretne zamówienie klienta, NOWIGO zyskuje uznanie wśród klientów z branży meblarskiej, stolarskiej oraz architektury ogrodowej. Nowym elementem w ofercie firmy są także listwy łączone na mikrowczepy, które poszerzają możliwości zastosowania drewna w różnych dziedzinach.

Bogata oferta tych produktowa obejmuje fryzy, listwy oraz elementy drzewne w szerokiej gamie wymiarów, idealnych do stosowania w stelażach do mebli tapicerowanych, meblach litych, płytach klejonych, stolarskich oraz galanterii drzewnej.

Solidne wsparcie dla Kępna

– Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa jako producenta wyrobów drzewnych, i z przyjemnością podejmujemy nowe wyzwania – mówi Grzegorz Kujawa, prezes zarządu firmy NOWIGO.

Mimo obecnie trudnego rynku przedsiębiorstwo obsługuje obecnie setki odbiorców, oferując im prefabrykaty wysokiej jakości, zachowując przy tym dużą otwartość na bieżące potrzeby rynku.

Zgodnie z tą strategią firma otworzyła w 2023 roku punkt sprzedaży w Kępnie, które jest kolebką producentów mebli tapicerowanych. Dzięki zapleczu magazynowemu, transportowi i wsparciu technicznemu klienci NOWIGO zyskują wysoki jakości obsługę, która sprawdza się nawet w sytuacjach kryzysowych. – Obecnie mamy do czynienia z trendem specjalizacji, gdzie firmy produkujące meble kupują gotowe komponenty, jednocześnie koncentrując się na produkcji, w różnych jej aspektach – podkreśla Grzegorz Kujawa. – Współpraca z naszą firmą ma także ekonomiczne uzasadnienie, bowiem jako poddostawca jesteśmy w stanie zaoferować produkty tańsze od tych, które są w stanie wytworzyć nasi klienci.

Nie muszą mieć oni bowiem dodatkowego parku maszyn, suszarni, pracowników oraz dodatkowych kosztów.

Jakie perspektywy?

Siła firmy NOWIGO tkwi w specjalizacji i partnerskich relacjach z kooperantami. Skupia się na produkcji listew handlowych, pozwalając jej klientom skoncentrować się na swoich obszarach specjalizacji, bez konieczności inwestowania w dodatkowe zaplecze produkcyjne. Elastyczność i jakość pozwalają firmie utrzymać pozycję na rynku, pomimo trudności, jakie mogą się pojawić.

Dodatkowo NOWIGO to optymiści, którzy wierzą, że z pasją, innowacyjnością i odpowiednią strategią można pokonywać wszelkie wyzwania. Dlatego firma jest stale otwarta na nowe możliwości, nowych klientów i nowe rynki. Stąd też, w najbliższym czasie planuje kontynuować ekspansję, być może otworzyć kolejne punkty sprzedaży, choć szczegółów jeszcze nie znamy.

– Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami. Dziękujemy naszym dotychczasowym klientom za zaufanie, które nam udzielili przez te dziesięć lat. Bez tego wsparcia nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy dzisiaj. Patrząc w przyszłość, pełni nadziei i z determinacją, czekamy na kolejne wyzwania i sukcesy – podsumowuje Grzegorz Kujawa.Czytaj dalej

Aktualności

Dołącz do Spotkania z Klientami Wood-Mizer 2024 w Kole

Warto odwiedzić

Dodane:

/

Wood-Mizer

Już 7-8 czerwca 2024 r. w godz. 9.00-15.00 odbędzie się Spotkanie z Klientami, na które firma Wood-Mizer serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą z drewnem – profesjonalistów, amatorów, ich rodziny i przyjaciół. Spotkanie odbędzie się w siedzibie firmy Wood-Mizer w Kole, przy ul. Nagórnej 114.

Seria Spotkań z Klientami organizowana przez firmę Wood-Mizer to doskonała okazja nie tylko do zapoznania się z najnowszą ofertą produktową firmy, ale też do rozmów, wymiany doświadczeń branżowych i zrobienia zakupów po atrakcyjnych cenach. Wśród prezentowanych maszyn i urządzeń będą zarówno te znane i cenione, jak i najnowsze, mające swoją premierę.

Podczas Spotkania z Klientami zostaną zaprezentowane m.in.:
• linia przemysłowa #1 z trakiem WB2000 (wyposażonym w brzeszczot stellitowy oraz serwomotor) i obrzynarką EG300;
• linia przemysłowa #2 z trakiem WM3500 oraz wielopiłą dwuwałową MR200;
• traki z serii LT oraz LX, m.in.: LT70 (z brzeszczotem o profilu 7/47 i szer. 50 mm), LT40, LT15 na baterie litowo-jonowe, LT20START (NOWOŚĆ), LX250 i LX50SUPER;
• obrzynarki EG300 w wersji mobilnej i EG350 (PREMIERA);
• wielopiła dwuwałowa MR250 (PREMIERA);
• maszyny Woodworking, w tym najnowszą czterostronną strugarko-frezarkę MP280, piłę formatową MS750 i piłę stołową MS500.

Uwagę odwiedzających z pewnością przyciągną linie tartaczne Wood-Mizer Systems – ta pierwsza oparta na przemysłowym traku WB2000, zaprojektowana do wydajnego przerobu drewna dla dużych przedsiębiorstw drzewnych, oraz druga zbudowana na bazie traka WM3500. Obie linie wykorzystują maszyny pomocnicze, zwiększające poziom automatyzacji produkcji – wielopiły, obrzynarki i rozrzynarki Wood-Mizer oraz systemy do załadunku kłód i sortowania materiału.

Po raz pierwszy zaprezentujemy wielopiłę MR250 z dwoma wałami i maksymalnie 32 tarczami tnącymi do rozrzynania materiału o wymiarach aż 650 mm x 250 mm. Nowością będzie obrzynarka EG300 w wersji mobilnej i obrzynarka stacjonarna EG350 o parametrach obróbki 550 mm x 100 mm.

Wśród profesjonalnych traków taśmowych znajdzie się nowość – trak LT20START z zestawem hydrauliki i urządzeniem Setworks w specjalnej ofercie dostępnej jedynie w trakcie Spotkania z Klientami.

Atrakcje i niespodzianki

Na odwiedzających czeka szereg atrakcji i niespodzianek, m.in.: przecieranie na traku LT15 z bateriami litowo-jonowymi, prezentacja historycznego traka LT40 z początku lat 90., warsztaty ręcznych prac stolarskich z Łukaszem Giergaszem z kanału YouTube „5m2”, oraz wiele innych gier i konkursów.

„Będzie nam niezmiernie miło jeśli na Spotkanie z Klientami przyjadą również rodziny i dzieci, dla których przygotowaliśmy liczne animacje, gry i zabawy. Każde dziecko otrzyma od nas sympatyczny upominek „niespodziankę”.”

Podczas Dni Otwartych Wood-Mizer 2024 klienci będą mogli skorzystać z rabatów na zakup traków taśmowych, maszyn stolarskich serii Woodworking, oryginalnych brzeszczotów oraz pozostałych produktów Wood-Mizer. Nie zabraknie także poczęstunku.

Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie swojego udziału mailowo:
recepcja@woodmizer.plCzytaj dalej

Wydarzenia

Targi Furnitech w Nadarzynie przyciągają rzeszę zwiedzających

Targi branżowe

Dodane:

/

Trwają Międzynarodowe Targi Komponentów i Technologii Meblarskich Furnitech i All4Wood Warsaw w Nadarzynie pod Warszawą. Równolegle na terenach wystawienniczych Ptak Expo organizowane są targi meblarskie Furniture Contract Expo i Targi Automatyki Przemysłowej oraz Robotyki Warsaw Industry Automatica.

 
W narodzie zapanowało zbiorowa obsesja na organizację imprez dla branży drzewnej i meblarskiej. W ostatnim czasie ich wysyp jest podobny do epidemii ospy. Niedługo będziemy tylko jeździć w odwiedziny na targi, a na pracę nie będzie czasu – śmiejemy się w redakcji. Niemniej jednak inicjatywy Ptak Expo zaskakują swoją jakością dając do zrozumienia uczestnikom rynku, że w kalendarzu spotkań dla branży ciągle jest miejsce dla nowych pomysłów.
 
W drugim dniu targów Furnitech, których również jesteśmy uczestnikiem, obserwujemy wzmożony ruch ze strony zwiedzających. Rozmowy na stoiskach trwają, wystawcy mają co robić. I o to właśnie chodzi w tego rodzaju targach – aby uczestnictwo obu stronom się opłaciło. Na dokładne podsumowanie jeszcze przyjdzie czas – już w czerwcowym wydaniu „Kuriera Drzewnego”.Czytaj dalej

Popularne

Zapisz się do Newslettera!

Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.

Wysyłaj mi Newsletter (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).

 

Zapisz się do Newslettera!

Na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać informacje o nowo wydanym numerze "Kuriera Drzewnego", nowych artykułach oraz o nowo dodanych ogłoszeniach

   

Tak, wysyłaj mi swój Newsletter! (w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji).